Meny
  • Svenska

Om utlandet Kina

Legaliseringar

Ambassaden står till tjänst vid notariella ärenden som angår svenska medborgare eller handlingar som ska åberopas i Sverige eller inför en svensk myndighet.

Legaliseringar

Ambassaden legaliserar namnteckningar av tjänstemän vid kinesiska utrikesministeriets avdelning för legaliseringar.

Intyg

Ambassaden kan vara behjälplig med levnadsintyg samt intyga att en kopia överensstämmer med uppvisat original och bestyrka namnunderskrifter.

Översättningar

Ambassaden har inga auktoriserade översättare utan hänvisar antingen till Kammarkollegiet eller notarius publicus i respektive kinesisk provins.

Legaliseringar

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer