• Svenska

Om utlandet Kina

Apostiller och intyg

Ambassaden eller generalkonsulatet står till tjänst vid notariella ärenden som angår svenska medborgare eller handlingar som ska åberopas i Sverige eller inför en svensk myndighet.

Intyg

Ambassaden kan vara behjälplig med levnadsintyg samt intyga att en kopia överensstämmer med uppvisat original och bestyrka namnunderskrifter.

Översättningar

Ambassaden har inga auktoriserade översättare utan hänvisar antingen till Kammarkollegiet eller notarius publicus i respektive kinesisk provins.

Apostiller

Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta. När en handling försetts med apostillestämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga inget ytterligare godkännande/legalisering krävs från utländsk ambassad eller generalkonsulat.

Kina har från den 7 november 2023 formellt tillträtt ”Haagkonventionen om apostiller”. Det innebär att svenska dokument med apostillestämpel kan användas i Kina utan legaliseringar av UD, ambassaden eller generalkonsulatet. På samma sätt kan kinesiska dokument användas i Sverige utan ytterligare legaliseringar. Mer information om Kinas tillträde till konventionen finns på Kinas ambassads webbsida.

Apostille i Sverige
Sedan 1 januari 2005 har enbart Notarius Publicus rätt att utfärda apostille. Det är länsstyrelserna som utser notarius publicus. Varken UD, ambassaden eller generakonsulatet kan utfärda apostille. Ambassaden eller generalkonsulatet legaliserar heller inte svenska handlingar.

Tänk på att du själv ansvarar för att kontrollera med de kinesiska myndigheterna eller den kinesiska ambassaden i Stockholm, vilka dokument som kräver eventuell översättning och apostillestämpel. Om du reser från Sverige är det mycket viktigt att du kontrollerar detta innan du lämnar Sverige då ambassaden eller generalkonsulatet inte kan bistå med vare sig översättning eller apostille.

Av erfarenhet är det viktigt att säkerställa att namnet på den notarius publicus som utfärdar apostille måste framgå av respektive Länsstyrelses webbplats så att kinesiska myndigheter kan verifiera detta.

Ambassaden eller generalkonsulatet kan inte ytterligare bekräfta eller intyga en utfärdad apostille för det fall att kinesiska myndigheter ifrågasätter eller har svårt att verifiera en apostillstämpel. Mer information på engelska och kinesiska finns här.