• Svenska

Om utlandet Kanada

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 dec 2020

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 31 januari 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 07 jan 2021, 14.17

Aktuella händelser

Covid-19 – KANADA

Avrådan

UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till länder utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien. Detta beslut gäller till och med den 31 januari 2021.

Tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Regeringen beslutade den 17 december att förlänga inreseförbudet till och med den 31 Mars, 2021.

Hur du når ambassaden

Du kan nå ambassaden måndag till fredag kl. 09.00 – 12.00, på telefonnummer +1 613-244 8200, och per e-post.

När ambassadens växel är stängd kopplas du vidare till UD:s konsulära jour (+46 8 405 50 05). Ambassaden tar endast emot besök på förbokade tider, ring eller maila oss.

För uppdateringar från ambassaden, anmäl dig på svensklistan.

Läget i Kanada

Ett stort antal fall av covid-19 finns i Kanada, merparten i provinserna Quebec och Ontario. Kanadensiska myndigheter har vidtagit omfattande åtgärder för att minska smittspridningen.

Svenska resenärer uppmanas att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar. Dessa kan se olika ut beroende på vilken provins man befinner sig i.

Var uppmärksam på att kanadensiska myndigheter begränsat möjligheten att resa till, från och inom Kanada. Man har också infört obligatorisk självisolering för alla som reser in i Kanada. Läs mer på kanadensiska migrationsmyndighetens hemsida

Sedan den 7 januari kräver kanadensiska myndigheter att alla som planerar att resa till Kanada bör testa sig för Covid-19 innan resan.  Läs mer på kanadensiska regeringens hemsida.  

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Kanada är överlag gott.

Varje provins/territorium i Kanada ansvarar för sin krishanteringsorganisation, se: Emergency Management Organizations

Terrorism

Officiella uttalanden om hot- och terrorläget från kanadensiska myndigheter: www.publicsafety.gc.ca

Naturförhållanden och katastrofer

Regionala väderleksprognoser finns på riksomfattande väderlekstjänsten Environment Canada´s Weather Office.

Se www.earthquakescanada.nrcan.gc.ca om jordbävningar.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver en elektronisk resehandling, kallad eTA (Electronic Travel Authorization), för att komma in Kanada. Ansökan görs online.

Upplysningar gällande viseringsregler och vistelselängd återfinns på Kanadas immigrationsmyndighets IRCC:s  hemsida.

Den kanadensiska flygsäkerhetsmyndigheten  Canadian Air Transport Security Authority informerar om gällande bestämmelser på flygplatser

För information om vad som kan föras in i Kanada se Canadian Border Service Agency och Canadian Food Inspection Agency

Kanada har legaliserat bruk och innehav av cannabis. Att föra med sig cannabis eller någon annan produkt som innehåller cannabis till eller från Kanada  är olagligt och kan leda till allvarlig straffpåföljd.

Hälso- och sjukvård

911 är nödnumret i hela Kanada för att nå ambulans, polis och brandkår.

Besökare bör ha reseförsäkring/hemförsäkring som täcker sjukvårdskostnad. 

Kostnaden för läkar- och tandvård är ofta hög för personer som inte är inskrivna i det kanadensiska sjukvårdssystemet. Betalning krävs ofta före behandling.

Blir man biten av ett djur bör man uppsöka läkare då rabies förekommer i Kanada. 

Lokala lagar och sedvänjor

Varje provins har sina egna lagar och regler vid sidan om de nationella.

Skatt på varor och restaurangbesök tillkommer på det uppgivna priset och läggs till på slutbeloppet.

Dricks till servitörer, taxichaufförer och liknande serviceyrken är vanligt, ofta runt 15%.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den personliga säkerheten är överlag god. 

911 är nödnumret i hela Kanada för att nå ambulans, polis och brandkår.

Trafiksäkerhet

För tips om trafiksäkerhet och information om vägars framkomlighet se Ministry of Transportation

Övriga upplysningar

Ladda gärna ned appen UD Resklar. Appen, ud.se/reseapp, innehåller en checklista ”Min resa”, där utlandsresenärer kan få hjälp att förbereda sin resa med information om pass, visum och försäkring, ambassadernas reseinformation, samt viktiga telefonnummer.