Meny
  • Svenska

Om utlandet Israel

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver inte visum för att resa som turist till Israel upp till 90 dagar. Dock krävs ett pass som är giltigt minst 6 månader efter utresedatum samt en returbiljett. Resenärer bör vända sig direkt till de israeliska myndigheterna, t.ex. Israels ambassad i Stockholm, för att vid behov få dessa uppgifter bekräftade. 

Vid inresa till Israel får svenska resenärer nu ett inresekort i passet (ett s.k. Border Control Entry Permit) istället för en stämpel. Detta kort är ett bevis på att inresan i landet skett legalt och ska behållas i passet under hela vistelsen i Israel och de palestinska områdena. Kortet kan också komma att efterfrågas vid kontroller till övergångar till Palestina. Även hotellen efterfrågar detta kort vid incheckning. Har man inte detta inresekort att uppvisa så tillkommer automatiskt momsen på hotellpriset. 

Svenska provisoriska pass godtas. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader från inresedatum till Israel.

För frågor om viseringar och andra typer av tillstånd för vistelse och inresa i Israel och de palestinska områdena hänvisas i första hand till israeliska ambassaden i Sverige.

Särskilda problem vid inresa

Resenärer till Israel får rutinmässigt vid ankomst svara på frågor om syftet med sin resa till Israel. Personer med arabiskt ursprung eller personer som har stämplar i sitt pass från länder som Israel inte har diplomatiska förbindelser med t.ex Iran, Syrien och Libanon, eller har varit involverade i aktivist- eller missionsverksamhet, inklusive företrädare för det civila samhället, utsätts ofta för grundligare utfrågningar och kan få sitt bagage genomsökt vid in- och utresa. Det har även hänt att resenärers elektroniska utrustning genomsökts. Försök att motsätta sig säkerhetskontroll, lämnande av felaktiga uppgifter eller vägran att svara på frågor kan leda till att inresa i landet nekas. Det bör uppmärksammas att svenska resenärer har nekats inresa till Israel med hänvisning till säkerhetsskäl utan närmare förklaring än så. Resenärer som nekats inresa på Ben Gurion-flygplatsen får stanna kvar på flygplatsen och tas till en särskild avdelning i väntan på nästa lediga avgångsflyg till Sverige. Beroende på när nästa lediga avgång till Sverige är, kan resenärer som nekats inresa behöva stanna ett tag på flygplatsen. Svenska resenärer som nekas inresa och hålls kvar på flygplatsen kan kontakta ambassaden på telefonnummer +972-3-718 00 00. Om du tidigare haft problem med inresa till Israel eller om du tror att du kan få problem kan du ta kontakt med Israels ambassad i Sverige i förväg.

Särskilda restriktioner för in- och utresa gäller för personer med palestinskt ursprung. Personer som är eller någon gång har varit registrerade hos palestinska myndigheter eller är behöriga för palestinskt ID-kort tillåts i princip inte  resa till eller från Israel via Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv, utan hänvisas istället till gränsövergången Allenby Bridge (också kallat King Hussein Bridge vid Jordanfloden på vägen till från Amman). För mer information kring dessa bestämmelser hänvisas till israeliska ambassaden i Stockholm

Resenärer till Palestina hänvisas till generalkonsulatet i Jerusalems hemsida.

Personer med både svenskt och israeliskt medborgarskap betraktas av Israel som enbart israeliska medborgare och måste resa på israeliskt pass vid resa till Israel. Personer med bakgrund i de palestinska områdena som nu är svenska medborgare samt personer med både israeliskt och svenskt medborgarskap rekommenderas att läsa: Utrikesdepartementets information om dubbelt medborgarskap.

Israels parlament antog i mars 2017 en lag som möjliggör för myndigheterna att neka inresa till personer som öppet manat till bojkott av Israel och/eller "områden under dess kontroll", vilket inkluderar bosättningar.

Den 7 januari 2018 publicerade israeliska myndigheter en lista över organisationer som man anser stödjer rörelsen för bojkott, desinvesteringar och sanktioner mot Israel (BDS). Detta indikerar att individer med kopplingar till dessa organisationer löper stor risk att nekas inträde i landet.

För ytterligare frågor, kontakta israeliska ambassaden i Stockholm, se länk ovan. Se även övriga krav som gäller för inresa i Israel i detta avsnitt.

Senast uppdaterad 11 feb 2020, 13.26