Meny

Om utlandet Israel

Ansökan om pass för barn under 18 år i Israel

På grund av extra högt tryck på passavdelningen i Tel Aviv har vi just nu långa köer. Det frigörs kontinuerligt nya tider varefter vi får avbokningar. Om du får förhinder till din bokade tid är vi tacksamma om du avbokar.

Du kan ansöka om pass eller ID-kort på ambassaden i Tel Aviv, på en annan utlandsmyndighet (exempelvis generalkonsulatet i Jerusalem) eller hos polisen i Sverige. Om du söker pass i Sverige eller på en annan utlandsmyndighet kan du fortfarande hämta ut passet/ID-kortet på ambassaden i Tel Aviv.

Det går ofta fortare och är billigare att ansöka om pass i Sverige, mer information om hur du ansöker finns på polisens webbplats.

Checklista för ansökan om pass för barn under 18 år i Tel Aviv

För pass och nationellt id-kort för barn under 18 år som inte haft svenska resehandlingar tidigare krävs följande:  

  • Barnet måste ha ett samordningsnummer innan en ansökan om pass eller nationellt id-kort kan göras. Läs mer här eller i under "samordningsnummer" i den gula menyn nedanför.
  • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet) tillsammans med sina vårdnadshavare. Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in tillsammans med ID- handlingar (original eller verifierad kopia). Medgivandet ska skrivas under på blanketten "Vårdnadshavares medgivande". Blanketten hittar du här.  Om endast den ena vårdnadshavaren åtföljer barnet måste han/hon kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia). Det är viktigt att ID-handlingen har samma signatur som på medgivandet. 
  • Födelsebevis för barnet ska uppvisas på engelska, liksom beslut om barnets namn och samordningsnummer.
  • Föräldrarnas vigselbevis uppvisas.
  • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.
  • Avgift för passet: SEK 1 600, betalas i lokal valuta.

Observera! Alla handlingar måste vara originalhandlingar

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer