Meny

Om utlandet Israel

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Israel

På grund av extra högt tryck på passavdelningen i Tel Aviv har vi just nu långa köer. Det frigörs kontinuerligt nya tider varefter vi får avbokningar. Om du får förhinder till din bokade tid är vi tacksamma om du avbokar.

Du kan ansöka om pass eller ID-kort på ambassaden i Tel Aviv, på en annan utlandsmyndighet (exempelvis generalkonsulatet i Jerusalem) eller hos polisen i Sverige. Om du söker pass i Sverige eller på en annan utlandsmyndighet kan du fortfarande hämta ut passet/ID-kortet på ambassaden i Tel Aviv.

Det går ofta fortare och är billigare att ansöka om pass i Sverige, mer information om hur du ansöker finns på polisens webbplats.

Checklista förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år i Tel Aviv

Vid förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år krävs följande:

  • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet) tillsammans med sina vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in tillsammans med ID- handlingar (original eller verifierad kopia). Medgivandet ska skrivas under på blanketten "Vårdnadshavares medgivande". Blanketten hittar du här.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren åtföljer barnet måste han/hon kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia). Det är viktigt att ID-handlingen har samma signatur som på medgivandet. 
  • Handling som visar föräldraskapet, t ex födelsebevis eller personbevis. Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Barnets tidigare pass ska medtas.
  • Avgift för passet, motsvarar SEK 1 600 i lokal valuta. 

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer