Om utlandet Israel

Ansöka om pass i Israel

Nya pass och nationella identitetskort den 1 januari 2022

I januari 2022 får svenska pass och nationella id-kort nya säkerhetsdetaljer och nytt utseende. Ansökningsavgiften påverkas inte och du som har ett giltigt pass eller nationellt id-kort behöver inte ansöka om nytt. 

Om du behöver ett nytt pass eller nationellt id-kort innan årsskiftet är det extra viktigt att du vid ansökan har med dig alla nödvändiga dokument för att vi ska godkänna den. 

Har du ingen giltig id-handling måste du ha med dig någon som kan styrka din identitet. 

Vänligen observera att samtliga handlingar/dokument ska vara i original.

Olika alternativ för svenskar i utlandet

Du kan ansöka om pass eller ID-kort på ambassaden i Tel Aviv, på en annan utlandsmyndighet (exempelvis generalkonsulatet i Jerusalem) eller hos polisen i Sverige. Om du söker pass i Sverige eller på en annan utlandsmyndighet kan du fortfarande hämta ut passet/ID-kortet på ambassaden i Tel Aviv mot en avgift (200 SEK). Betalas i lokal valuta.

Det går att ansöka om pass i Sverige, mer information om hur du ansöker finns på polisens webbplats.

Ansök på ambassaden i Tel Aviv

All tidsbokning sker online och du måste boka tid för att ansöka/förnya pass och ID-kort. Du kan endast boka tid via vår hemsida – ej per telefon eller e-mail. Om du behöver ett provisoriskt pass/nödpass som gäller för endast en inresa till Sverige och med en giltighetstid på maximalt sju månader, kontakta ambassaden per e-post: ambassaden.tel-aviv@gov.se 

För mer information om provisoriskt pass/nödpass se här. 

När du har bokat din tid för vanligt pass får du ett mail med ditt referensnummer och en länk för av/ombokning. Spara mailet – utan referensnumret och länken kan du inte av/omboka.

Nya tider för vanliga pass för nästkommande månad släpps den andra helgfria måndagen i månaden mellan kl. 09:00-11:00 (om måndag är helg släpps tider på nästa helgfria vardag). Tider för exempelvis november släpps i oktober.

Om det står "det finns inga fler lediga tider för närvarande" överst på bokningssidan betyder det att inga bokningsbara tider finns. 

Kom ihåg att av- eller omboka din tid ifall du inte längre kan komma

Utlämning av pass sker utan tidsbokning under receptionens öppettider. Öppettiderna finner du här. 

Vad måste jag ta med mig? 

Vid ansökan om/förnyelse av pass/ID-kort är du alltid skyldig att styrka ditt svenska medborgarskap. Även om du är bosatt i Sverige, men det är oklart för passmyndigheten om du är svensk medborgare eller inte, ska passmyndigheten utreda detta. Ladda ner och fyll i blanketten "Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap", samt medtag denna och annan efterfrågad dokumentation för din ansökan, enligt de instruktioner som finns under respektive artikel i den gula undermenyn. Observera att den blankett som polismyndigheten använder accepteras inte. 

Se artiklar i den gula menyn nedan för checklistor och mer utförlig information om vilka dokument som behövs för olika typer av pass. Observera att dokument på ett annat språk än svenska eller engelska måste vara översatta av en certifierad översättare till något av dessa språk.  

Generella begränsningar 

  • Svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod
  • vanliga pass ska som huvudregel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas 
  • giltighetstiden för vanligt pass till barn under tolv år är tre år.