• Svenska

Om utlandet Island

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Senast uppdaterad 29 sep 2021, 10.21

Aktuella händelser

Vulkanutbrottet på Reykjaneshalvön

Det pågår ett vulkanutbrott på Reykjaneshalvön nära Grindavík. Isländska räddningstjänsten har skapat några leder som man kan gå för att se utbrottet. Resenärer uppmanas att gå in på Safetravel´s hemsida för att bekanta sig med Safetravel´s rekommendationer innan man åker iväg. Man ska även gå in på Volcanoweather.is för att kolla om det är tillåtet att vandra till utbrottet. Isländska myndigheter förbjuder vandringar till utbrottet om väderförhållanden är dåliga eller gashalterna i området är farliga. Resenärer som tar sig fram till utbrottet uppmanas att ha med sig bra vandringsskor, varma kläder och vind- och vattentäta ytterkläder. Väderförhållandena på Island kan förändras mycket plötsligt. Se här för rekommenderad utrustningslista. 

 

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på nedan länk.

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Island är gott.

Information om
- civilskydd och krishantering finns på civilförsvarets webbsida
- väderleksförhållanden och prognoser, samt seismologisk aktivitet och gasföroreningar som kan vara en följd av vulkanutbrott finns på metrologimyndighetens webb och hos ICE-SAR

Terrorism

Mot bakgrund av inträffade händelser i Norden gör den isländska polisen bedömning att risken för attentat i landet är medelstor. Man uppfattar inga specifika risker för närvarande ambassader, ej heller för isländska myndigheter eller landet som sådant.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism 

Naturförhållanden och katastrofer

Underskatta inte de enorma naturkrafterna i Island!
För aktuell vulkan- och jordbävningsinformation, se

Läs här om hur du bör agera vid jordskalv och vilka förebyggande åtgärder som bör vidtas.

Den isländska naturen är fascinerande vacker, men innebär också stora faror som ofta underskattas. Väderförhållandena kan skifta mycket snabbt, vara svårberäkneliga och inte sällan mycket extrema. Enormt kraftig vind, stora vågor, dimma och snabba temperaturförändringar kan få mycket allvarliga konsekvenser.

Den som ska vandra eller resa på egen hand i obebyggda områden kan meddela isländska räddningstjänsten om sina resplaner. Om man inte lyckas med att höra av sig vid den tidpunkt man kommit överens om så påbörjas eftersökningar. Man kan även hyra nödsändare. Läs mer på räddningstjänstens webbsida. Håll regelbundet kontakt med anhöriga.

Särskild försiktighet bör iakttas vad gäller följande:

  • Varningsskyltar saknas ofta.
  • Stängsel saknas oftast vid klippor, stup och forsar.
  • Glaciärer är extremt farliga utan erfaren guide.
  • Plötsliga jättevågor gör att det kan vara livsfarligt att vistas på stränder.
  • Vattendrag bör korsas med stor försiktighet.
  • Såväl vattnet som markytan kan vara mycket varmt i geotermiska områden. Markytan över vattenkällor kan vara tunn och brista. Avvik ej från markerade stigar!

Tänk också på att avstånden mellan bebodda områden och bensinstationer ofta är större än vad man tror.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet svarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera detta med landets egna myndigheter, t.ex. tullen eller Islands ambassad i Stockholm. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

I princip gäller passfrihet mellan de nordiska länderna. Oavsett detta kräver vissa transportbolag (flyg och båt) pass för ombordstigning, dvs ID-kort är inte tillräckligt.  Vid resa inom Schengenområdet gäller också att du måste kunna styrka ditt medborgarskap med pass eller nationellt ID-kort. Kontrollera giltigheten i god tid före resan!

Observera att det är förbjudet att medföra snus, rått kött och begagnad ridutrustning till Island, liksom ridkläder och fiskeutrustning som inte bevisligen desinficerats. Levande djur måste sitta i karantän och får endast komma till landet via flygplatsen i Keflavík. Se i övrigt tullmyndighetens webb för närmare information och om införsel av tobak, alkohol m.m.

Hälso- och sjukvård

I Sverige bosatta personer får vid plötsliga sjukdomsfall samma sjukvårdsservice inom Islands allmänna hälsovårdssystem som landets egen befolkning.

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som du beställer gratis på Försäkringskassans webb. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU-/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige omfattas dock inte, men kan omfattas av försäkringar, mer info här

Information om vart du vänder dig för akut- och sjukvård hittar du här.

Lagar och sedvänjor

Det är inte tradition att betala dricks, varken på restauranger eller hotell.

I vissa kommuner, särskilt i södra Island, är det inte tillåtet att campa annat än på campingplatser.

Se även avsnittet "Trafiksäkerhet" angående trafikregler.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten är förhållandevis låg i Island, men det finns som alltid anledning att se över sitt försäkringsskydd inför resan. I sista hand är det alltid resenären själv som ansvarar för sin egen säkerhet.

I sociala nödfall är det enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och hjälp de lokala myndigheterna som i första hand ansvarar för att hjälpa den nödställda. Endast i exceptionella fall bistår Sveriges ambassad i Reykjavik i enlighet med lagen om konsulära tjänster.

Om något händer, ring larmnumret 112.

Information om akut- och sjukvård finner du här.

Trafiksäkerhet

Vägförhållandena är ofta svåra i Island, särskilt vintertid. Många av de mindre vägarna är inte asfalterade och många gånger gropiga. Varningsskyltar saknas ofta. Det händer att turister stannar till på vägen för att fotografera. Vägar stängs tillfälligt eller periodvis vid särskilt svåra väg- eller väderförhållanden, särskilt under vinterhalvåret. Kontrollera alltid aktuella vägförhållanden!

Vad gäller trafikregler bör du observera att:

  • du på en flerfilig väg kan bli omkörd på höger sida, då detta inte är förbjudet (även om huvudregeln är att omkörning ska ske till vänster).
  • den som är i inre fil (höger fil) i en rondell har företrädesrätt ut ur rondellen.
  • du kan få mötande trafik vid vänstersväng i en korsning, även vid grönt trafikljus, såvida det inte finns ett särskilt trafikljus för den vänstersvängande filen.

Hyrbilar får oftast inte köras på mindre vägar eller fjällvägar. Dessa vägar är F-markerade. För körning på dessa vägar krävs ett medvetet val av hyrbil. På biluthyrningens hemsidor finns ofta information tillgängligt ang. vilka bilklasser som lämpar sig för körning i terräng. Generellt handlar det om de flesta klasserna av jeepar, enstaka 4x4 personbilar men även vissa minibussar. Eventuella vattendrag bör korsas med stor försiktighet. Grundförsäkring ingår på alla hyrbilar och en tilläggsförsäkring med varierande självrisk brukar erbjudas.  Försäkringen täcker vanligtvis inga undervagnsskador på bilar eller skador som tillkommer i samband med körning i älvar eller sjöar. Kunden är med andra ord fullt ansvarig för skador av det slaget. Kontrollera därför att hyrbilen är rätt utrustad för årstiden, t.ex. vad gäller däck.

Om du ska hämta/lämna hyrbilen på flygplatsen bör du vara obsevant på att Reykjavik har två flygplatser; Keflavik International Airport och Reykjavik Airport, som främst flyger inrikes. Keflavik International Airport är belägen ca 5 mil från Reykjavik medan Reykjavik Airport ligger inne i staden.
Vid hyra av bil av privatpersoner kan standard, service och säkerhet variera kraftigt.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad när du påbörjar resan. Kontrollera om du har reseförsäkring, t.ex. i din hemförsäkring eller genom att du har betalat din resa med ett kreditkort som ger en tillräcklig försäkring.

Om du råkar ut för något och inte kommer i kontakt med ditt försäkringsbolag kan du vända dig till SOS International.

Om du t.ex. blivit bestulen på pengar och kreditkort och behöver nödbistånd hjälper isländska myndigheter till, läs mer här.

På UDs "Svensklista" kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse. Uppgifterna används av UD/ambassaden för att snabbt kunna kontakta dig om en krissituation skulle uppstå i landet.