Meny
  • Svenska

Om utlandet Island

Ambassadens reseinformation

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 14 maj 2020, 11.37

Aktuella händelser

Utrikesdepartementet och Ambassaden vädjar till svenskar som befinner sig på Island temporärt, att vid första möjlighet återvända till Sverige. Framtiden för flygtrafiken till Sverige är högst oklar och ambassaden rekommenderar att ni följer Icelandair hemsida för de nyaste uppgifterna om flyg till och från Sverige. Vänta inte.

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. 

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Island har stängt gränsen i linje med EU:s direktiv. Dock är det fritt att resa mellan länder inom Schengen regionen.

Flygtrafiken från och till Island är begränsad och oberäknelig. Avgångar kan ställas in samma dag. Färjor tar inga passagerare till eller ifrån ön.

Island har ett förbud mot sammankomst på över 50 personer. Det skall finnas ett avstånd på 2 meter mellan personerna. Detta gäller även matbutiker, restauranger och lokaltrafik.

EU har beslutat att stänga gränsen mot länder utanför EU-medlemsstater och Schengenregionen. Detta innebär att det fortfarande är tillåtet att åka mellan Island och Sverige.

Från 15 maj kan vissa yrkesverksamma specialister (t.ex. forskare, idrottsmän, filmskapare) som kommer till Island söka om särskilda regler för karantän. Nödvändiga arbetare och de som arbetar på nödvändiga infrastrukturprojekt som inte kan vänta har redan kunnat söka om ändrad karantän men detta kommer nu att gälla för flera yrkesgrupper, inklusive forskare, akademiker, filmskapare och idrottsmän. Särskild karantän tillåter företag att söka om undantag från hemmakarantän såvida de följer omfattande krav gällande deras miljö och antar säkerhetsförfaranden.

15 juni är det nu bestämt att turister får välja mellan att sitta i två veckors hemmakarantän, bli testat för virusen vid ankomst eller bevisa på ett annat sätt att de inte bär på COVID-19. Exakta hur dessa krav kommer att se ut och drivas i praktiken är fortfarande under utveckling, men turister kommer troligtvis uppmanas till att ladda ner en officiell COVID-19-spårningsapp som redan använts av 40% av Islands befolkning.

Ambassaden följer utvecklingen vad gäller coronaviruset och smittspridningen. Vi bevakar information från både svenska och isländska myndigheter. Håll dig informerad och följ myndigheternas rekommendationer.

Här finns information om coronaviruset från isländska myndigheter (på engelska).

Fullständig information finns att hämta på: https://www.government.is/news/article/2020/03/07/response-to-COVID-19-in-Iceland/

Vid misstanke om smitta ring i 1700 (för utländska telefonnummer +354 544 4113).

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att följa händelseutvecklingen i media och lokala myndigheters anvisningar samt att anmäla sig till svensklistan.

För att ta del av ambassadens reseinformation kan du ladda ner nya UD Resklar-appen via länkarna nedan. Om du redan har den gamla appen nedladdad behöver du bara uppdatera den.
Appstore Google

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittskydd. Aktuell information om coronaviruset och smittspridning finns på

Folkhälsomyndighetens webbplats
Krisinformation.se

Vi vill igen påminna om Utrikesdepartementets avrådan för icke-nödvändiga resor.

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Island är gott.

Information om
- civilskydd och krishantering finns på civilförsvarets webbsida
- väderleksförhållanden och prognoser, samt seismologisk aktivitet och gasföroreningar som kan vara en följd av vulkanutbrott finns på metrologimyndighetens webb

Terrorism

Mot bakgrund av inträffade händelser i Norden gör den isländska polisen bedömning att risken för attentat i landet är medelstor. Man uppfattar inga specifika risker för närvarande ambassader, ej heller för isländska myndigheter eller landet som sådant.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism 

Naturförhållanden och katastrofer

Underskatta inte de enorma naturkrafterna i Island!
För aktuell vulkan- och jordbävningsinformation, se

Läs här om hur du bör agera vid jordskalv och vilka förebyggande åtgärder som bör vidtas.

Den isländska naturen är fascinerande vacker, men innebär också stora faror som ofta underskattas. Väderförhållandena kan skifta mycket snabbt, vara svårberäkneliga och inte sällan mycket extrema. Enormt kraftig vind, stora vågor, dimma och snabba temperaturförändringar kan få mycket allvarliga konsekvenser.

Den som ska vandra eller resa på egen hand i obebyggda områden kan meddela isländska räddningstjänsten om sina resplaner. Om man inte lyckas med att höra av sig vid den tidpunkt man kommit överens om så påbörjas eftersökningar. Man kan även hyra nödsändare. Läs mer på räddningstjänstens webbsida. Håll regelbundet kontakt med anhöriga.

Särskild försiktighet bör iakttas vad gäller följande:

  • Varningsskyltar saknas ofta.
  • Stängsel saknas oftast vid klippor, stup och forsar.
  • Glaciärer är extremt farliga utan erfaren guide.
  • Plötsliga jättevågor gör att det kan vara livsfarligt att vistas på stränder.
  • Vattendrag bör korsas med stor försiktighet.
  • Såväl vattnet som markytan kan vara mycket varmt i geotermiska områden. Markytan över vattenkällor kan vara tunn och brista. Avvik ej från markerade stigar!

Tänk också på att avstånden mellan bebodda områden och bensinstationer ofta är större än vad man tror.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet svarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera detta med landets egna myndigheter, t.ex. tullen eller Islands ambassad i Stockholm. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

I princip gäller passfrihet mellan de nordiska länderna. Oavsett detta kräver vissa transportbolag (flyg och båt) pass för ombordstigning, dvs ID-kort är inte tillräckligt.  Vid resa inom Schengenområdet gäller också att du måste kunna styrka ditt medborgarskap med pass eller nationellt ID-kort. Kontrollera giltigheten i god tid före resan!

Observera att det är förbjudet att medföra snus, rått kött och begagnad ridutrustning till Island, liksom ridkläder och fiskeutrustning som inte bevisligen desinficerats. Levande djur måste sitta i karantän och får endast komma till landet via flygplatsen i Keflavík. Se i övrigt tullmyndighetens webb för närmare information och om införsel av tobak, alkohol m.m.

Hälso- och sjukvård

I Sverige bosatta personer får vid plötsliga sjukdomsfall samma sjukvårdsservice inom Islands allmänna hälsovårdssystem som landets egen befolkning.

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som du beställer gratis på Försäkringskassans webb. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU-/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige omfattas dock inte, men kan omfattas av försäkringar, mer info här

Information om vart du vänder dig för akut- och sjukvård hittar du här.

Lagar och sedvänjor

Det är inte tradition att betala dricks, varken på restauranger eller hotell.

I vissa kommuner, särskilt i södra Island, är det inte tillåtet att campa annat än på campingplatser.

Se även avsnittet "Trafiksäkerhet" angående trafikregler.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten är förhållandevis låg i Island, men det finns som alltid anledning att se över sitt försäkringsskydd inför resan. I sista hand är det alltid resenären själv som ansvarar för sin egen säkerhet.

I sociala nödfall är det enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och hjälp de lokala myndigheterna som i första hand ansvarar för att hjälpa den nödställda. Endast i exceptionella fall bistår Sveriges ambassad i Reykjavik i enlighet med lagen om konsulära tjänster.

Om något händer, ring larmnumret 112.

Information om akut- och sjukvård finner du här.

Trafiksäkerhet

Vägförhållandena är ofta svåra i Island, särskilt vintertid. Många av de mindre vägarna är inte asfalterade och många gånger gropiga. Varningsskyltar saknas ofta. Det händer att turister stannar till på vägen för att fotografera. Vägar stängs tillfälligt eller periodvis vid särskilt svåra väg- eller väderförhållanden, särskilt under vinterhalvåret. Kontrollera alltid aktuella vägförhållanden!

Vad gäller trafikregler bör du observera att:

  • du på en flerfilig väg kan bli omkörd på höger sida, då detta inte är förbjudet (även om huvudregeln är att omkörning ska ske till vänster).
  • den som är i inre fil (höger fil) i en rondell har företrädesrätt ut ur rondellen.
  • du kan få mötande trafik vid vänstersväng i en korsning, även vid grönt trafikljus, såvida det inte finns ett särskilt trafikljus för den vänstersvängande filen.

Hyrbilar får oftast inte köras på mindre vägar eller fjällvägar. Dessa vägar är F-markerade. För körning på dessa vägar krävs ett medvetet val av hyrbil. På biluthyrningens hemsidor finns ofta information tillgängligt ang. vilka bilklasser som lämpar sig för körning i terräng. Generellt handlar det om de flesta klasserna av jeepar, enstaka 4x4 personbilar men även vissa minibussar. Eventuella vattendrag bör korsas med stor försiktighet. Grundförsäkring ingår på alla hyrbilar och en tilläggsförsäkring med varierande självrisk brukar erbjudas.  Försäkringen täcker vanligtvis inga undervagnsskador på bilar eller skador som tillkommer i samband med körning i älvar eller sjöar. Kunden är med andra ord fullt ansvarig för skador av det slaget. Kontrollera därför att hyrbilen är rätt utrustad för årstiden, t.ex. vad gäller däck.

Om du ska hämta/lämna hyrbilen på flygplatsen bör du vara obsevant på att Reykjavik har två flygplatser; Keflavik International Airport och Reykjavik Airport, som främst flyger inrikes. Keflavik International Airport är belägen ca 5 mil från Reykjavik medan Reykjavik Airport ligger inne i staden.
Vid hyra av bil av privatpersoner kan standard, service och säkerhet variera kraftigt.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad när du påbörjar resan. Kontrollera om du har reseförsäkring, t.ex. i din hemförsäkring eller genom att du har betalat din resa med ett kreditkort som ger en tillräcklig försäkring.

Om du råkar ut för något och inte kommer i kontakt med ditt försäkringsbolag kan du vända dig till SOS International.

Om du t.ex. blivit bestulen på pengar och kreditkort och behöver nödbistånd hjälper isländska myndigheter till, läs mer här.

På UDs "Svensklista" kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse. Uppgifterna används av UD/ambassaden för att snabbt kunna kontakta dig om en krissituation skulle uppstå i landet.