• Svenska

Om utlandet Island

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande. 

Senast uppdaterad 18 mar 2024, 09.02

Aktuella händelser

Vulkanutbrott på Reykjaneshalvön

Svenskar som reser till Island uppmanas att löpande ta del av information från lokala myndigheter samt reseinformationen på Sweden Abroad  Island - Sweden Abroad

 • Reseinformation för turister: SAFE TRAVEL
 • Isländska beredskapsmyndigheten: Almannavarnir
 • Meterologiska institutet: Veður
 • Råd och restriktioner från isländska myndigheter finner du här.
 • Här kan man övervaka luftkvaliteten och mätningar av gas under eventuella utbrott.
 • Om du är påväg eller befinner dig på Island, kom ihåg att anmäla dig till Svensklistan hos UD resklar. Ladda ner appen UD Resklar för att hålla dig uppdaterad om ditt resmål och få aktuell reseinformation direkt i fickan. 
 • På den isländska luftfartsmyndigheten Isavia kan man se ankommande och avgående flyg - för att säkerställa huruvida eventuella utbrott påverkar flygtrafiken till och från Keflavik flygplats. 
 • Här kan man se tillgängligheten för vägarna. 
 • Information om Blå lagunen

Uppdateringar i isländsk press finns bland annat här: www.ruv.is (RÚV English - RÚV.is (ruv.is)), www.visir.is och www.mbl.is (Iceland Monitor - monitor.is (mbl.is)).

Hos RÚV går det att följa direktsändningar av pågående utbrott. 

Naturförhållanden och katastrofer

Underskatta inte de enorma naturkrafterna i Island!
För aktuell vulkan- och jordbävningsinformation, se

Läs här om hur du bör agera vid jordskalv och vilka förebyggande åtgärder som bör vidtas. 

Den isländska naturen är fascinerande vacker, men innebär också stora faror som ofta underskattas. Väderförhållandena kan skifta mycket snabbt, vara svårberäkneliga och inte sällan mycket extrema. Enormt kraftig vind, stora vågor, dimma och snabba temperaturförändringar kan få mycket allvarliga konsekvenser.

Den som ska vandra eller resa på egen hand i obebyggda områden kan meddela isländska räddningstjänsten om sina resplaner. Om man inte lyckas med att höra av sig vid den tidpunkt man kommit överens om så påbörjas eftersökningar. Man kan även hyra nödsändare. Läs mer på räddningstjänstens webbsida. Håll regelbundet kontakt med anhöriga.

Särskild försiktighet bör iakttas vad gäller följande:

 • Varningsskyltar saknas ofta.
 • Stängsel saknas oftast vid klippor, stup och forsar.
 • Glaciärer är extremt farliga utan erfaren guide.
 • Plötsliga jättevågor gör att det kan vara livsfarligt att vistas på stränder.
 • Vattendrag bör korsas med stor försiktighet.
 • Såväl vattnet som markytan kan vara mycket varmt i geotermiska områden. Markytan över vattenkällor kan vara tunn och brista. Avvik ej från markerade stigar!

Tänk också på att avstånden mellan bebodda områden och bensinstationer ofta är större än vad man tror.

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Island är gott.

Information om
- civilskydd och krishantering finns på civilförsvarets webbsida
- väderleksförhållanden och prognoser, samt seismologisk aktivitet och gasföroreningar som kan vara en följd av vulkanutbrott finns på metrologimyndighetens webb och hos ICE-SAR

Terrorism

Mot bakgrund av inträffade händelser i Norden gör den isländska polisen bedömning att risken för attentat i landet är medelstor. Man uppfattar inga specifika risker för närvarande ambassader, ej heller för isländska myndigheter eller landet som sådant.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och hot utomlands hos Regeringenskansliet.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet svarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera detta med landets egna myndigheter, t.ex. tullen eller Islands ambassad i Stockholm. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

I princip gäller passfrihet mellan de nordiska länderna. Oavsett detta kräver vissa transportbolag (flyg och båt) pass för ombordstigning, dvs ID-kort är inte tillräckligt.  Vid resa inom Schengenområdet gäller också att du måste kunna styrka ditt medborgarskap med pass eller nationellt ID-kort. Kontrollera giltigheten i god tid före resan!

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Från och med fredagen den 25 februari 2022 ska alla officiella epidemiologiska åtgärder på grund av Covid-19-pandemin hävas, både inrikes och vid gränsen på Island. Detta innebär att alla, oberoende av medborgarskap, får resa in till Island utan några covidspecifika restriktioner. Inresereglerna återgår alltså till de regler som gäller under ordinarie omständigheter. Detta eliminerar alla regler om restriktioner för sammankomster och skolgång, samt kravet på isolering av de som är smittade med Covid-19.

Observera att det är förbjudet att medföra snus, rått kött och begagnad ridutrustning till Island, liksom ridkläder och fiskeutrustning som inte bevisligen desinficerats. Levande djur måste sitta i karantän och får endast komma till landet via flygplatsen i Keflavík. Se i övrigt tullmyndighetens webb för närmare information och om införsel av tobak, alkohol m.m.

Hälso- och sjukvård

I Sverige bosatta personer får vid plötsliga sjukdomsfall samma sjukvårdsservice inom Islands allmänna hälsovårdssystem som landets egen befolkning.

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som du beställer gratis på Försäkringskassans webb. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU-/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige omfattas dock inte, men kan omfattas av försäkringar, mer info här

Information om vart du vänder dig för akut- och sjukvård hittar du hos Multicultural Information Centre.

Lagar och sedvänjor

Det är inte tradition att betala dricks, varken på restauranger eller hotell.

I vissa kommuner, särskilt i södra Island, är det inte tillåtet att campa annat än på campingplatser.

Se även avsnittet "Trafiksäkerhet" angående trafikregler.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten är förhållandevis låg i Island, men det finns som alltid anledning att se över sitt försäkringsskydd inför resan. I sista hand är det alltid resenären själv som ansvarar för sin egen säkerhet.

I sociala nödfall är det enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och hjälp de lokala myndigheterna som i första hand ansvarar för att hjälpa den nödställda. Endast i exceptionella fall bistår Sveriges ambassad i Reykjavik i enlighet med lagen om konsulära tjänster.

Om något händer, ring larmnumret 112.

Information om akut- och sjukvård finner du här.

Trafiksäkerhet

Vägförhållandena är ofta svåra i Island, särskilt vintertid. Många av de mindre vägarna är inte asfalterade och många gånger gropiga. Varningsskyltar saknas ofta. Det händer att turister stannar till på vägen för att fotografera. Vägar stängs tillfälligt eller periodvis vid särskilt svåra väg- eller väderförhållanden, särskilt under vinterhalvåret. Kontrollera alltid aktuella vägförhållanden!

Vad gäller trafikregler bör du observera att:

 • du på en flerfilig väg kan bli omkörd på höger sida, då detta inte är förbjudet (även om huvudregeln är att omkörning ska ske till vänster).
 • den som är i inre fil (höger fil) i en rondell har företrädesrätt ut ur rondellen.
 • du kan få mötande trafik vid vänstersväng i en korsning, även vid grönt trafikljus, såvida det inte finns ett särskilt trafikljus för den vänstersvängande filen.

Hyrbilar får oftast inte köras på mindre vägar eller fjällvägar. Dessa vägar är F-markerade. För körning på dessa vägar krävs ett medvetet val av hyrbil. På biluthyrningens hemsidor finns ofta information tillgängligt ang. vilka bilklasser som lämpar sig för körning i terräng. Generellt handlar det om de flesta klasserna av jeepar, enstaka 4x4 personbilar men även vissa minibussar. Eventuella vattendrag bör korsas med stor försiktighet. Grundförsäkring ingår på alla hyrbilar och en tilläggsförsäkring med varierande självrisk brukar erbjudas.  Försäkringen täcker vanligtvis inga undervagnsskador på bilar eller skador som tillkommer i samband med körning i älvar eller sjöar. Kunden är med andra ord fullt ansvarig för skador av det slaget. Kontrollera därför att hyrbilen är rätt utrustad för årstiden, t.ex. vad gäller däck.

Om du ska hämta/lämna hyrbilen på flygplatsen bör du vara obsevant på att Reykjavik har två flygplatser; Keflavik International Airport och Reykjavik Airport, som främst flyger inrikes. Keflavik International Airport är belägen ca 5 mil från Reykjavik medan Reykjavik Airport ligger inne i staden.
Vid hyra av bil av privatpersoner kan standard, service och säkerhet variera kraftigt.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad när du påbörjar resan. Kontrollera om du har reseförsäkring, t.ex. i din hemförsäkring eller genom att du har betalat din resa med ett kreditkort som ger en tillräcklig försäkring.

Om du råkar ut för något och inte kommer i kontakt med ditt försäkringsbolag kan du vända dig till SOS International.

Om du t.ex. blivit bestulen på pengar och kreditkort och behöver nödbistånd hjälper isländska myndigheter till, läs mer här.

På UDs "Svensklista" kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse. Uppgifterna används av UD/ambassaden för att snabbt kunna kontakta dig om en krissituation skulle uppstå i landet.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer