Meny
  • Svenska

Om utlandet Island

07 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

De nordiska ambassaderna i Reykjavik uppmanar nordiska medborgare, som är på tillfälligt besök i Island, att omgående boka flygbiljetter hem. Antalet flyglinjer minskar kraftigt och det kan inte uteslutas att all flygtrafik kommer att ställas in.

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.

Avrådan gäller till och med den 15 juni.

Island har stängt gränsen i linje med EU:s direktiv. Dock är det fritt att resa mellan länder inom Schengen regionen.

Flygtrafiken från och till Island är begränsad och oberäknelig. Avgångar kan ställas in samma dag. Färjor tar inga passagerare till eller ifrån ön.

Island har ett förbud mot sammankomst på över 20 personer. Det skall finnas ett avstånd på 2 meter mellan personerna. Detta gäller även matbutiker, restauranger och lokaltrafik.

EU har beslutat att stänga gränsen mot länder utanför EU-medlemsstater och Schengenregionen. Detta innebär att det fortfarande är tillåtet att åka mellan Island och Sverige.

För individer som bor på Island eller är isländska medborgare har en skyldighet att självisolera sig under 14 dagar efter att man har varit i utlandet.

Island har alltså inga restriktioner vad som gäller besökare till landet, väl i landet finns det som sagt restriktioner.

Ambassaden följer utvecklingen vad gäller coronaviruset och smittspridningen. Vi bevakar information från både svenska och isländska myndigheter. Håll dig informerad och följ myndigheternas rekommendationer.

Här finns information om coronaviruset från isländska myndigheter (på engelska).

Fullständig information finns att hämta på: https://www.government.is/news/article/2020/03/07/response-to-COVID-19-in-Iceland/

Vid misstanke om smitta ring i 1700 (för utländska telefonnummer +354 544 4113).

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att följa händelseutvecklingen i media och lokala myndigheters anvisningar samt att anmäla sig till svensklistan.

För att ta del av ambassadens reseinformation kan du ladda ner nya UD Resklar-appen via länkarna nedan. Om du redan har den gamla appen nedladdad behöver du bara uppdatera den.
Appstore Google

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittskydd. Aktuell information om coronaviruset och smittspridning finns på

Folkhälsomyndighetens webbplats
Krisinformation.se

Vi vill igen påminna om Utrikesdepartementets avrådan för icke-nödvändiga resor.

Senast uppdaterad 06 apr 2020, 13.16
Ambassadens reseinformation