Meny
  • Svenska

Om utlandet Island

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Från 19 augusti gäller att alla resenärer som kommer till Island kan välja mellan att ta två PCR test och gå i 5-6 dagar karantän eller ta inga test men gå i 14 dagar karantän . Det första testet tas vid ankomst till Island och det senare av primärvårdtjänsten. Det första testet kostar ISK 9 000 om man betalar elektroniskt via en betalningshemsida minst en dag innan ankomst till Island alternativt ISK 11 000 om man betalar vid ankomst till Island. Det andra testet är kostnadsfritt. Resenärer kan förvänta sig att få testresultaten innan inom ett dygn via Rakning C-19 appen eller via sms.  Mer information finns här. Observera att individer i karantän får inte själva handla i butiker, t.ex. i apotek eller livsemedel, gå till restauranger eller andra platser där många kommer tillsammans eller åka kollektivtrafik. Information om hur man ska bete sig i karantän kan man hitta här. Om man bryter karantän kan man förvänta sig att behöva betala böter.  

Barn födda efter 2005 och de som har varit utanför högriskzoner i fjorton dagar innan ankomst är undantagna från dessa tvingande åtgärder.

Från och med 7 september har Island ett förbud mot sammankomster på över 200 personer. På Island bör man tvätta händerna ofta, hålla en meters avstånd från andra och använda

Innan resenärer åker till Island behöver de fylla i en blankett med personuppgifter samt kontaktinformation, flyguppgifter, resedatum och adresser för vistelsen på Island. Resenärer uppmanas även till att ladda ner en officiell COVID-19-spårningsapp Rakning C-19.

UD häver avrådan för resor till Island

Inom EU, EES och Schengenområdet har det den senaste tiden skett en utveckling som medfört lättnader av restriktioner som tidigare utgjort hinder och risker för svenska resenärer. UD kommer därför att från och med den 30 juni att häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. 
Anledningen till att avrådan hävs för dessa länder är att de har beslutat att öppna upp för resande från Sverige och övriga EU, vilket innebär att osäkerhetsfaktorer för svenskar minimerats. Beslutet att häva avrådan för dessa länder kommer att gälla från och med den 30 juni 2020 tills vidare.
För övriga länder inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med den 15 juli. Mer information finns här.

Tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige

Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 31 augusti 2020. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare att mildra effekterna av coronavirusets spridning. 

Inreseförbudet gäller som utgångspunkt för alla utländska medborgare som reser till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.
Svenska medborgare omfattas inte av förbudet. Inte heller hindrar inreseförbudet resor inom EU. Därutöver finns två viktiga undantag till inreseförbudet. För det första får bland annat EU-medborgare och personer som har uppehållstillstånd i Sverige fortfarande resa in i syfte att kunna återvända till sina hem. För det andra får personer med särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige resa in. Detta kan till exempel vara fallet för hälso- och sjukvårdspersonal, personal som transporterar varor eller personer med trängande familjeskäl.

Island har stängt gränsen i linje med EU:s direktiv. Dock är det fritt att resa mellan länder inom Schengen regionen.

Information gällande Covid-19 och smittspridning på Island

Ambassaden följer utvecklingen vad gäller coronaviruset och smittspridningen. Vi bevakar information från både svenska och isländska myndigheter. Håll dig informerad och följ myndigheternas rekommendationer.

Här finns information om coronaviruset från isländska myndigheter (på engelska):
https://www.covid.is/categories/tourists-travelling-to-iceland
https://www.covid.is/faq 
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item41745/Passengerinfo.pdf
https://www.landlaeknir.is/koronaveira/english/

Fullständig information finns att hämta på: https://www.government.is/news/article/2020/03/07/response-to-COVID-19-in-Iceland/

Vid misstanke om smitta ring i 1700 (för utländska telefonnummer +354 544 4113).

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att följa händelseutvecklingen i media och lokala myndigheters anvisningar samt att anmäla sig till svensklistan.

För att ta del av ambassadens reseinformation kan du ladda ner nya UD Resklar-appen via länkarna nedan. Om du redan har den gamla appen nedladdad behöver du bara uppdatera den.
Appstore Google

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittskydd. Aktuell information om coronaviruset och smittspridning finns på

Folkhälsomyndighetens webbplats
Krisinformation.se

Senast uppdaterad 04 sep 2020, 11.46
Ambassadens reseinformation