• Svenska

Om utlandet Iran

Avrådan

Iran - avrådan

UD har den 23 juni 2022 beslutat att ändra avrådan för Iran. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Iran.

Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande. 

Senast uppdaterad 17 apr 2024, 11.16

Aktuella händelser

UD avråder sedan den 23 juni 2022 från alla resor till Iran. Svenskar som ändå väljer att besöka Iran bör följa det aktuella läget noga.

Med anledning av det fortsatt höga spänningsläget mellan Iran och Israel uppmanar ambassaden svenskar som vistas i Iran trots UD:s avrådan från alla resor att iaktta försiktighet, att hålla sig uppdaterad om situationen och att undvika att vistas i närheten av militära anläggningar samt andra politiskt eller symboliskt känsliga platser.

Koranbränning i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och flera saker tyder på att hotbilden mot svenska intressen har ökat. I ljuset av utvecklingen bör svenskar iaktta ökad försiktighet.

Svenskar som befinner sig i Iran uppmanas att vidta stor försiktighet då säkerhetsläget kan förändras snabbt. Var uppmärksam på att fotografering eller filmning av särskilda områden eller byggnader kan få allvarliga rättsliga konsekvenser.

Svenska resenärer bör undvika alla former av demonstrationer, manifestationer, polisansamlingar och större folksamlingar. Även utlänningar kan frihetsberövas och utsättas för våld om de befinner sig i närheten av oroligheter. 

Dubbelt medborgarskap
Dubbelt medborgarskap erkänns inte av Iran. Det innebär att personer med dubbelt svensk-iranskt medborgarskap betraktas som endast iranska medborgare av Irans myndigheter.

Eftersom Iran inte erkänner dubbelt medborgarskap är ambassadens möjlighet att bistå svensk-iranska medborgare som är i behov av konsulärt stöd ytterst begränsade. Om en person med dubbelt medborgarskap frihetsberövas är det högst osannolikt att iranska myndigheter skulle informera den svenska ambassaden. Ambassaden skulle i en sådan situation, med största sannolikhet, inte heller medges konsulärt tillträde. Iranska myndigheter beviljar då inte ambassadens begäran om att besöka eller på annat sätt bistå den frihetsberövade personen.

Svenska resenärer i Iran bör hålla sig uppdaterade med information från UD och Sveriges ambassad i Teheran, till exempel genom att ladda ner UD:s app Resklar.(aktivera pushnotiser). Resenärer uppmanas även att anmäla sig till svensklistan och inte glömma att avregistrera sig när de lämnat landet. 

Allmänna säkerhetsläget

För närvarande avråder UD från alla resor till Iran. Svenskar som trots detta besöker Iran uppmanas att vidta stor försiktighet. Således bör resenärer redan före avresan noga läsa på om förutsättningar för utländska besökare i Iran, det aktuella säkerhetsläget i Iran och situationen i regionen.

Svenskar som besöker Iran bör under vistelsen noga följa det aktuella läget i landet via iransk och internationell media. Det allmänna säkerhetsläget kan förändras snabbt. Det är viktigt att vara uppmärksam på plötsliga förändringar och oroligheter, politiska som ekonomiska. Svenska resenärer bör undvika alla former av demonstrationer, manifestationer, polisansamlingar och större folksamlingar. Även utlänningar kan frihetsberövas och utsättas för våld om de befinner sig i närheten av oroligheter.

Svenska resenärer i Iran bör hålla sig uppdaterade med information från UD och Sveriges ambassad i Teheran, till exempel genom att ladda ner UD:s app Resklar. Resenärer uppmanas även att anmäla sig till svensklistan och inte glömma att avregistrera sig när de lämnat landet.

Ordningsmaktens verksamhet och tolkning av lagen kan vara egenmäktig. Utländska resenärer kan godtyckligt frihetsberövas och åtalas utan tydliga skäl. Om en utlänning frihetsberövas kan det ta tid innan en ambassad får kännedom om detta och får besöka personen, så kallat konsulärt tillträde. Detta gäller även om personen endast har ett utländskt medborgarskap.

Som anges i Utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter i Iran är rättsväsendet inte oberoende och dess arbetssätt icke-transparent. Det iranska advokatssamfundets oberoende är kringskuret. Det finns allvarliga brister i rättssäkerheten. Personer frihetsberövas utan att informeras om vad de anklagas för. I vissa fall nekas den dömde och berörd försvarsadvokat att ta del av den fastställda domen. Islamsk sharialag utgör grunden för Irans rättssystem. De s.k. revulotionsdomstolarna handlägger mål som rör nationell säkerhet, men också mål rörande narkotika och viss ekonomisk brottslighet. Rätten till försvarsadvokat är ofta inskränkt i revulotionsdomstolarna.

Det är i Iran olagligt att fotografera eller filma platser som av iranska myndigheter ses som känsliga, vistas på platser med säkerhetsklassning (militära och polisiära installationer, men exempelvis också vissa industrier, kontor och dylikt), och att använda alla former av drönare. Det är inte alltid tydligt vilka platser som omfattas och de är inte alltid markerade på kartor. Det har hänt att utländska resenärer frihetsberövats under kortare eller längre tid för att ha fotograferat eller vistats på sådana platser.

Hälso- och sjukvård

För information om det pågående utbrottet av covid-19 i Iran, t.ex. restriktioner, regelverk, visumfrågor och reserestriktioner, besök ambassadens samlingssida Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Tillgången till tandvård och läkarvård anses under vanliga omständigheter vara bra i Iran, men kan vara kostsam. Kontrollera inför resan att din reseförsäkring är giltig i Iran eller att sjukvårdsskydd ingår i din hemförsäkring. 

Luften i Teheran är extremt torr och kan i kombination med de omfattande luftföroreningarna orsaka problem för luftvägar och huden och vara besvärlig för personer med hjärt- och kärlsjukdomar.  

In- och utresebestämmelser

Visum till Iran
Kontrollera att ditt pass och visum är giltiga före avresan från Sverige. För ansökan och frågor om visum till Iran, kontakta Irans ambassad i Stockholm. Du behöver vara ute i god tid med visumansökan. Utlänningar som stannar längre tid i Iran än viseringens giltighetstid, måste betala ett fastställt belopp per dag för den tid de stannar i Iran efter att visumet gått ut. Iranska myndigheter kommer att hindra utlänningar att resa ut ur landet innan saken är utredd.

Visum vid ankomst har tidigare varit möjligt i vissa fall, kontakta Irans ambassad i Stockholm för frågor om visum vid ankomst. Observera att det förekommit att resenärer hindrats incheckning och inresa, trots att iransk ambassad uppgett att visering kan fås vid ankomst. Den som vill vara på den säkra sidan bör därför ha sitt visum utfärdat före avresan. Sveriges ambassad i Teheran kan inte assistera med giltiga viseringar i Iran.

Särskilda bestämmelser
Inresa i Iran nekas resenärer med israeliska stämplar i passet.

Personer med dubbelt medborgarskap (svenskt och iranskt) måste enligt iransk lag resa in i och ut ur Iran med iranskt pass. Läs mer om dubbelt medborgarskap under Dubbelt medborgarskap ovan samt Lagar och sedvänjor nedan.

Visum för journalistiskt arbete
För att bedriva journalistiskt arbete i Iran behövs en särskild visering. Personer som bedriver journalistiskt arbete i Iran utan att inneha ett giltigt s.k. journalistvisum kan gripas och kvarhållas av den iranska säkerhetstjänsten. Kontakta Irans ambassad i Stockholm för frågor om journalistvisum.

Ansöka om nytt svenskt pass för minderårig
För att ansöka om nytt svenskt pass för minderårig (under 18) vid Sveriges ambassad i Teheran krävs, precis som i Sverige, vårdnadshavares medgivande. Är båda föräldrarna vårdnadshavare, krävs alltså bådas medgivande, oavsett föräldrarnas medborgarskap.

Teherans internationella flygplats IKIA
All internationell flygtrafik till och från Teheran utgår från Imam Khomeini International Airport, IKIA. Flygplatsen Mehrabad används främst för inrikesflyg. För internationella flighter rekommenderas incheckning minst två timmar före avgång. Bankkontor för valutaväxling finns på gatuplanet. Bussförbindelser till Teheran existerar inte. Kostnad för taxi till centrala Teheran kan variera, därför rekommenderas resa med etablerade taxibolag. Fotografering är förbjuden på och i anslutning till flygplatsen.

In- och utförsel av varor
Alkoholhaltiga drycker och narkotika är absolut förbjudet att föra in i landet. Införsel och handel med narkotika kan medföra dödsstraff. Nyttjande och försäljning av alkohol kan medföra hårda straff. Varor som kan uppfattas som kulturellt känsliga beslagtas med största sannolikhet av polisen. Det finns särskilda restriktioner på utförsel av mattor.

Betalningar och valuta
På grund av bl.a. de banksanktioner som är utfärdade för Iran är det inte möjligt att använda internationella betalkort (Visa, Mastercard m.fl.) i Iran, och det är för tillfället inte möjligt att föra över medel till eller från landet genom det internationella banksystemet. Resenärer bör därför medföra nog med kontanter i växlingsbar valuta (dollar eller euro) för hela den planerade resan. 

För information om in- och utförselbestämmelser för valuta, kontakta Irans ambassad i Stockholm. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det är i Iran olagligt att fotografera eller filma platser som av iranska myndigheter ses som känsliga, vistas på platser med säkerhetsklassning (militära och polisiära installationer, men exempelvis också vissa industrier, kontor och dylikt). Det är inte alltid tydligt vilka platser som omfattas och de är inte alltid markerade på kartor. Det är olagligt att använda och inneha alla former av drönare i Iran. Det har vid återkommande tillfällen hänt att utländska resenärer frihetsberövats under kortare eller längre tid med hänvisning till att de brutit mot ovan förbud.

Våldsamma sammandrabbningar kan utbryta med kort varsel i samband med större folksamlingar, demonstrationer och manifestationer. Svenska resenärer bör för sin personliga säkerhet undvika dessa sammanhang. Även utlänningar kan frihetsberövas och utsättas för våld om de befinner sig i närheten av oroligheter. Särskild försiktighet bör iakttas vid högtidsdagar och på förhand annonserade manifestationer.

Den personliga säkerheten i Teheran är relativt god i jämförelse med många andra huvudstäder i världen. Den kriminalitet som finns kan till viss del förklaras med hög arbetslöshet och omfattande narkotikamissbruk. Den största riskfaktorn för den personliga säkerheten är trafiken och väsk-/telefonstölder av förbipasserande på t.ex. motorcyklar.

Försäkringsskydd
Resenärer uppmanas att teckna reseförsäkring före avresan. Resenär som råkar ut för stöld, olycka, sjukdom eller liknande bör i första hand vända sig till SOS International eller Euro-Alarm A/S (endast försäkringar i europeiska försäkringar A/S). För mer information om vad ambassaden kan bistå med, se: Om olyckan är framme.

Lokala lagar och sedvänjor

Indragna pass för personer med dubbelt medborgarskap
Svenska medborgare av iranskt ursprung kan riskera att få sina iranska och/eller svenska pass beslagtagna av myndigheterna vid in- eller utresa till/från Iran, eller under vistelsens gång. Ambassaden kan - i det fall det skulle bli nödvändigt - utfärda nya svenska pass, men kan inte påverka iranska myndigheters handläggning av iranska resehandlingar. Ett nytt pass kommer inte nödvändigtvis heller erbjuda personen en möjlighet till utresa, eftersom det krävs särskilda utresevisum, och eftersom personer med dubbelt medborgarskap enligt iransk lag måste resa in i och ut ur Iran med iranskt pass.

Värnplikt för personer med dubbelt medborgarskap
Den iranska värnpliktsåldern (endast för män) är 18–34 år. Detta gäller också personer med dubbelt medborgarskap, som från 17 års ålder kan komma att nekas tillåtelse att resa ut ur Iran. Irans ambassad i Stockholm bör kunna ge mer information om detta.

Kvinnor och barn med dubbelt medborgarskap
Iransk-svenska kvinnor gifta med iransk-svenska eller iranska män behöver makens medgivande för förnyelse av iranska pass. Iransk-svenska kvinnor bör också vara medvetna om att maken enligt iransk lag har rätt att belägga sin fru och barn med utreseförbud från Iran. Svensk skilsmässa är inte giltig i Iran.

Det rekommenderas att diskutera ärenden som rör giftermål, skilsmässa, vårdnad om barn (Iran har t.ex. inte skrivit under Haagkonventionen) och liknande med iransk advokat före avresa. Svenska ambassadens möjligheter att agera i ärenden som dessa är i det närmaste obefintliga.

Hemgift/mehrie
Enligt iransk lagstiftning upprättas ofta ett särskilt kontrakt i samband med att äktenskap ingås, i vilket ett så kallat mehrie kan avtalas. Mehrie kan på vissa sätt jämföras med vad som i Sverige kallas hemgift. Enligt ett sådant avtal är hustrun borgenär för det överenskomna värdet av mehrie och maken är således gäldenär för beloppet. Hustrun har rätt att kräva utbetalning av mehrie från maken när som helst (både under äktenskapet och vid eventuell skilsmässa) och har rätt att få saken prövad av domstol. Om domstolen dömer till hustruns fördel kan det innebära att delar av makens tillgångar konfiskeras. Hustrun har också rätt att begära av iranska myndigheter att maken förses med utreseförbud till dess att mehrie är betald.

Klädkoder
Iran är ett shiamuslimskt land där sharialag tillämpas. Kvinnor måste täcka håret och bära kläder som inte avslöjar kroppens former, till exempel med en knälång kappa/jacka och långbyxor. Däremot behöver man inte bära svart även om många iranska kvinnor, speciellt utanför huvudstaden, gör det. I moskéer och basarer bör man vara extra noga med sin klädsel. Även män bör klä sig täckande och till exempel inte bära shorts eller linne på allmän plats.

Relationer
All typ av fysisk kontakt och ömhetsbetygelser mellan man och kvinna bör undvikas på allmän plats. Sexuella relationer mellan män och kvinnor som inte är gifta med varandra, liksom otrohet och homosexuella handlingar, är olagligt och kan medföra dödsstraff.

Man och kvinna som inte är äkta makar tillåts inte sova i samma hotellrum. Vigselbevis bör kunna uppvisas.

Ramadan
Under fastemånaden Ramadan bör man undvika att äta, dricka och röka på allmän plats från soluppgång till solnedgång.

Naturförhållanden och katastrofer

Iran ligger i ett seismografiskt känsligt område med återkommande jordskalv. Det är av uppenbara skäl omöjligt att förutse konsekvenserna av en större jordbävning, men läget kan snabbt befaras bli kaotiskt med avbrott i el- och vattenförsörjningen, omfattande trafikstörningar och avbrott i telekommunikationerna. Inställningen hos resenärer bör därför vara att klara sig själva direkt efter en jordbävning. I händelse av en naturkatastrof bör du vara uppmärksam på instruktioner från de lokala myndigheterna. Svenska medborgare uppmanas att kontakta anhöriga i Sverige och svenska ambassaden.

Terrorism

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om den aktuella situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor samt nyhetsflöden.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Iran är ofta kaotisk och olyckorna många. Trafikregler och rött ljus respekteras inte alltid. Fotgängare har företräde vid övergångsställen men även det  efterföljs sällan. Taxibilar i Iran är ibland omärkta. Taxibilarna är små och dåligt underhållna samt har brister i säkerheten. Oftast saknas säkerhetsbälten i bilarna. Förutom vanlig taxitrafik finns linjetaxi som fyller bilen med passagerare som är på väg i samma riktning. I Teheran finns en fungerande tunnelbana. Sedan 2021 finns en ny tunnelbaneuppgång (Aghdasiyeh), ca 10 minuters promenad från ambassaden i norra Teheran. Busstrafiken rullar utan tidtabell.

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer