• Svenska

Om utlandet Iran

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

26 aug 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD har den 26 augusti 2021 beslutat om att ändra i den breda avrådan från icke nödvändiga resor för ytterligare länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 01 sep 2021, 18.08

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av corona-pandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar världens alla länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 i Iran på en särskild sida som uppdateras löpande.

Svenska resenärer och svenskar som befinner sig i Iran uppmanas att noga ta del av denna information. 

Informationen hittar du här

Allmänna säkerhetsläget

Svenskar i Iran uppmanas att:

    • noga följa det aktuella läget i landet via media och mediekanaler.
    • hålla sig uppdaterad med information från UD och Sveriges ambassad i Teheran, t. ex genom appen Resklar.
    • iaktta särskild försiktighet vid märkes- och högtidsdagar, samt vid på förhand annonserade demonstrations- och manifestationsdagar
    • på grund av risken för våldsamheter undvika demonstrationer, manifestationer och större folksamlingar
    • följa gällande regler i Iran i fråga om t. ex fotografering, drönare och klädkoder samt följa lokala myndigheters rekommendationer

Dubbelt medborgarskap
Sverige tillåter sedan många år svenska medborgare att också ha andra medborgarskap. Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp på ett konsekvent och rättssäkert sätt i enlighet med gällande regler. Även om Sverige behandlar alla svenska medborgare utifrån samma regelverk kan ett annat medborgarskapsland begränsa vad svenska myndigheter kan göra i det landet för att hjälpa till konsulärt. I nedan länk finner du svar på en del vanliga frågor om dubbelt medborgarskap.

Dubbelt medborgarskap erkänns inte av Iran. Det innebär att personer med dubbelt svensk-iranskt medborgarskap betraktas som endast iranska av Irans myndigheter. Det svenska medborgarskapet har inte något legalt värde i Iran. 

Ambassadens möjligheter att ge konsulärt stöd till personer med dubbelt medborgarskap
Eftersom Iran inte erkänner dubbelt medborgarskap, är ambassadens möjligheter att bistå svensk-iranska medborgare som är i behov av konsulär hjälp ytterst begränsade. Det gäller personer som gjort saker som iranska myndigheter betraktar som olagliga, till exempel fotograferat saker som uppfattas som känsliga eller använt drönare.

Om en person med dubbelt medborgarskap frihetsberövas är det högst osannolikt att iranska myndigheter skulle kontakta svenska ambassaden. Ambassaden skulle i en sådan situation inte heller beredas konsulärt tillträde, det vill säga få möjlighet att besöka den frihetsberövade personen.

Ambassadens möjligheter att ge konsulärt stöd till tredjelandsmedborgare
Svenska ambassaden har dessutom begränsade möjligheter att bistå tredjelandsmedborgare med svenskt uppehållstillstånd med konsulärt stöd. Däremot bistår ambassaden svenska medborgare (som också har iranskt eller annat medborgarskap) med utfärdande av svenska resedokument eller annan konsulär service.

Läs mer under: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/dubbelt-medborgarskap/

Hälso- och sjukvård

Angående restriktioner och avvikande regler, visumfrågor och reserestriktioner med anledning av det pågående utbrottet av covid-19 i Iran, se Aktuella händelser där har ambassaden samlat all information som rör covid-19 och resor i Iran under pandemin.

Tillgången till tandvård och läkarvård anses under vanliga omständigheter vara bra i Iran, men kan vara kostsam. Kontrollera inför resan att din reseförsäkring är giltig i Iran eller att sjukvårdsskydd ingår i din hemförsäkring. 

Luften i Teheran är extremt torr och kan i kombination med de omfattande luftföroreningarna orsaka problem för luftvägar och huden och vara besvärlig för personer med hjärt- och kärlsjukdomar.  

In- och utresebestämmelser

Visum till Iran
Kontrollera att ditt pass och visum är giltiga före avresan från Sverige. För ansökan och frågor om visum till Iran, kontakta Irans ambassad i Stockholm. Du behöver vara ute i god tid med visumansökan. Utlänningar som stannar längre tid i Iran än viseringens giltighetstid, måste betala ett fastställt belopp per dag för den tid de stannar i Iran efter att visumet gått ut. Iranska myndigheter kommer att hindra utlänningar att resa ut ur landet innan saken är utredd.

Visum vid ankomst har tidigare varit möjligt i vissa fall, kontakta Irans ambassad i Stockholm för frågor om visum vid ankomst. Observera att det förekommit att resenärer hindrats incheckning och inresa, trots att iransk ambassad uppgett att visering kan fås vid ankomst. Den som vill vara på den säkra sidan bör därför ha sitt visum utfärdat före avresan. Sveriges ambassad i Teheran kan inte assistera med giltiga viseringar i Iran.

Särskilda bestämmelser
Inresa i Iran nekas resenärer med israeliska stämplar i passet.

Personer med dubbelt medborgarskap (svenskt och iranskt) måste enligt iransk lag resa in i och ut ur Iran med iranskt pass. Läs mer om dubbelt medborgarskap under Information för personer med dubbelt medborgarskap nedan.

Journalistiskt arbete
För att bedriva journalistiskt arbete i Iran behövs en särskild visering. Personer som bedriver journalistiskt arbete i Iran utan att inneha ett giltigt s.k. journalistvisum kan gripas och kvarhållas av den iranska säkerhetstjänsten. Kontakta Irans ambassad i Stockholm för frågor om journalistvisum.

Ansöka om nytt svenskt pass för minderårig
För att ansöka om nytt svenskt pass för minderårig (under 18) vid Sveriges ambassad i Teheran krävs, precis som i Sverige, vårdnadshavares medgivande. Är båda föräldrarna vårdnadshavare, krävs alltså bådas medgivande, oavsett föräldrarnas medborgarskap.

Teherans internationella flygplats IKIA
All internationell flygtrafik till och från Teheran utgår från Imam Khomeini International Airport, IKIA. Flygplatsen Mehrabad används främst för inrikesflyg. För internationella flighter rekommenderas incheckning minst två timmar före avgång. Bankkontor för valutaväxling finns på gatuplanet. Bussförbindelser till Teheran existerar inte. Kostnad för taxi till centrala Teheran kan variera, därför rekommenderas resa med etablerade taxibolag. Fotografering är förbjuden på och i anslutning till flygplatsen.

In- och utförsel av varor
Alkoholhaltiga drycker och narkotika är absolut förbjudet att föra in i landet. Införsel och handel med narkotiska medel kan medföra dödsstraff. Nyttjande och försäljning av alkohol kan medföra hårda straff. Att föra in varor som kan uppfattas som kulturellt känsliga beslagtas med största sannolikhet av polisen. Det finns särskilda restriktioner på utförsel av mattor.

Betalningar och valuta
På grund av bl a de banksanktioner som är utfärdade för Iran är det inte möjligt att använda internationella betalkort (VISA, Mastercard m fl) i Iran, och det är för tillfället inte möjligt att föra över medel till eller från landet genom det internationella banksystemet. Resenärer bör därför medföra nog med kontanter i växlingsbar valuta (dollar eller euro) för hela den planerade resan. 

För information om in- eller utförselbestämmelser för valuta, kontakta Irans ambassad i Stockholm. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den personliga säkerheten i Teheran är relativt god i jämförelse med många andra huvudstäder i världen. Den kriminalitet som finns kan till viss del förklaras med hög arbetslöshet och omfattande narkotikamissbruk. Den största riskfaktorn för den personliga säkerheten är trafiken och väsk-/telefon stölder av förbipasserande på t ex motorcyklar.

Försäkringsskydd
Resenärer uppmanas att teckna reseförsäkring före avresan. Resenär som råkar ut för stöld, olycka, sjukdom eller liknande bör i första hand vända sig till SOS International eller Euro-Alarm A/S (endast försäkringar i europeiska försäkringar A/S). För mer information om vad ambassaden kan bistå med, se: Om olyckan är framme.

Lokala lagar och sedvänjor

Indragna pass för personer med dubbelt medborgarskap
Svenska medborgare av iranskt ursprung kan riskera att få sina iranska och/eller svenska pass beslagtagna av myndigheterna vid in- eller utresa till/från Iran, eller under vistelsens gång. Ambassaden kan - i det fall det skulle bli nödvändigt - utfärda nya svenska pass, men kan inte påverka iranska myndigheters handläggning av iranska resehandlingar. Ett nytt pass kommer inte nödvändigtvis heller erbjuda personen en möjlighet till utresa, eftersom det krävs särskilda utresevisum, och eftersom personer med dubbelt medborgarskap enligt iransk lag måste resa in i och ut ur Iran med iranskt pass.

Värnplikt för personer med dubbelt medborgarskap
Den iranska värnpliktsåldern (endast för män) är 18–34 år. Detta gäller också svensk-iranska medborgare, som från 17 års ålder kan komma att nekas tillåtelse att resa ut ur Iran. Irans ambassad i Stockholm bör kunna ge mer information om detta.

Kvinnor och barn med dubbelt medborgarskap
Iransk-svenska kvinnor gifta med iransk-svenska eller iranska män behöver makens medgivande för förnyelse av iranska pass. Iransk-svenska kvinnor bör också vara medvetna om att maken enligt iransk lag har rätt att belägga sin fru och barn med utreseförbud. Svensk skilsmässa är inte giltig i Iran.

Det rekommenderas att diskutera ärenden som rör giftermål, skilsmässa, vårdnad om barn (Iran har t ex inte skrivit under Haag-konventionen) och liknande med iransk advokat före avresa. Svenska ambassadens möjligheter att agera i ärenden som dessa är i det närmaste obefintliga.

Hemgift/mehrie
Enligt iransk lagstiftning upprättas ofta ett särskilt kontrakt i samband med att äktenskap ingås, i vilket ett så kallat mehrie kan avtalas. Mehrie kan på vissa sätt jämföras med vad som i Sverige kallas hemgift. Enligt ett sådant avtal är hustrun borgenär för det överenskomna värdet av mehrie och maken är således gäldenär för beloppet. Hustrun har rätt att kräva utbetalning av mehrie från maken när som helst (både under äktenskapet och vid eventuell skilsmässa) och har rätt att få saken prövad av domstol. Om domstolen dömer till hustruns fördel kan det innebära att delar av makens tillgångar konfiskeras. Hustrun har också rätt att begära av iranska myndigheter att maken förses med utreseförbud till dess att mehrie är betald.

Klädkoder
Iran är ett shiamuslimskt land där sharialag tillämpas. Kvinnor måste täcka håret och bära kläder som inte avslöjar kroppens former, till exempel med en knälång kappa/jacka och långbyxor. Däremot behöver man inte bära svart även om många iranska kvinnor, speciellt utanför huvudstaden, gör det. I moskéer och basarer bör man vara extra noga med sin klädsel för att inte provocera. Även män bör klä sig täckande och till exempel inte bära shorts eller linnen på allmän plats.

Relationer
All typ av fysisk kontakt och ömhetsbetygelser mellan man och kvinna bör undvikas på allmän plats. Sexuella relationer mellan män och kvinnor som inte är gifta med varandra, liksom otrohet och homosexuella handlingar, är olagligt och kan medföra dödsstraff.

Man och kvinna som inte är äkta makar tillåts inte sova i samma hotellrum. Vigselbevis bör kunna uppvisas.

Ramadan
Under fastemånaden Ramadan bör man undvika att äta, dricka och röka på allmän plats från soluppgång till solnedgång.

Naturförhållanden och katastrofer

Iran ligger i ett seismografiskt känsligt område med återkommande jordskalv. Det är av uppenbara skäl omöjligt att förutse konsekvenserna av en större jordbävning, men läget kan snabbt befaras bli kaotiskt med avbrott i el- och vattenförsörjningen, omfattande trafikstörningar och avbrott i telekommunikationerna. Inställningen hos resenärer bör därför vara att klara sig själva direkt efter en jordbävning. I händelse av en naturkatastrof bör du vara uppmärksam på instruktioner från de lokala myndigheterna. Svenska medborgare uppmanas att kontakta anhöriga i Sverige och svenska ambassaden.

Terrorism

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om den aktuella situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor samt nyhetsflöden.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Iran är ofta kaotisk och olyckorna många. Trafikregler och rött ljus respekteras inte alltid. Fotgängare har företräde vid övergångsställen men även det  efterföljs sällan. Taxibilar i Iran är ibland omärkta. Taxibilarna är små och dåligt underhållna samt har brister i säkerheten. Oftast saknas säkerhetsbälten i bilarna. Förutom vanlig taxitrafik finns linjetaxi som fyller bilen med passagerare som är på väg i samma riktning. I Teheran finns en fungerande tunnelbana. Sedan 2021 finns en ny tunnelbaneuppgång (Aghdasiyeh), ca 10 minuters promenad från ambassaden i norra Teheran. Busstrafiken rullar utan tidtabell.