• Svenska

Om utlandet Iran

Avrådan

Iran - avrådan

UD har den 23 juni 2022 beslutat att ändra avrådan för Iran. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Iran.

Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

UD avråder sedan den 23 juni 2022 från alla resor till Iran. Svenskar som ändå väljer att besöka Iran bör följa det aktuella läget noga.

Svenskar som befinner sig i Iran uppmanas att vidta stor försiktighet, särskilt under kvällar och nätter, då demonstrationer med stundtals våldsamma inslag äger rum. 

Svenska resenärer bör undvika alla former av demonstrationer, manifestationer, polisansamlingar och större folksamlingar. Även utlänningar kan frihetsberövas och utsättas för våld om de befinner sig i närheten av oroligheter. Offentliga uttalanden från svenskar i Iran om den pågående utvecklingen kan eventuellt medföra en förhöjd personlig risk. 

Allt fler länder avråder nu från resor till Iran och några länder uppmanar även sina medborgare att lämna landet. Detta brukar medföra att färre flygstolar finns att tillgå och att resor ofta blir dyrare. Om du befinner dig i Iran och överväger att resa tillbaka till Sverige bör du kanske redan nu försäkra dig om att så är möjligt. Ambassaden svarar inte på resefrågor utan du måste som resenär vända dig till det flygbolag du har eller avser boka biljett med.

Dubbelt medborgarskap
Dubbelt medborgarskap erkänns inte av Iran. Det innebär att personer med dubbelt svensk-iranskt medborgarskap betraktas som endast iranska medborgare av Irans myndigheter.

Eftersom Iran inte erkänner dubbelt medborgarskap är ambassadens möjlighet att bistå svensk-iranska medborgare som är i behov av konsulärt stöd ytterst begränsade. Om en person med dubbelt medborgarskap frihetsberövas är det högst osannolikt att iranska myndigheter skulle informera den svenska ambassaden. Ambassaden skulle i en sådan situation, med största sannolikhet, inte heller medges konsulärt tillträde. Iranska myndigheter beviljar då inte ambassadens begäran om att besöka eller på annat sätt bistå den frihetsberövade personen.

Svenska resenärer i Iran bör hålla sig uppdaterade med information från UD och Sveriges ambassad i Teheran, till exempel genom att ladda ner UD:s app Resklar. Resenärer uppmanas även att anmäla sig till svensklistan och inte glömma att avregistrera sig när de lämnat landet.

Senast uppdaterad 04 jan 2023, 12.16
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor

Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer