• Svenska

Om utlandet Indien

Beställning av samordningsnummer i Indien

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige måste söka samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller ID-kort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Observera att beställning av samordningsnummer ska göras i samband med passansökan inom sex månader. Ambassaden kan endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Observera att för personer födda före 1 april 2015 till ett ogift par där endast fadern är svensk medborgare måste en "Anmälan om svenskt medborgarskap" göras innan det är möjligt att söka samordningsnummer, här finns mer information.

Följande handlingar behöver uppvisas:

  • Barnet måste komma till ambassaden eller konsulatet tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
  • Födelsebevis ska uppvisas i original.
  • Bevis/sjukhusjournal om havandeskap, från till exempel behandlande mödravård eller läkare.
  • Om föräldrarna är gifta, vigelsebevis i original.
  • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation.
  • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig en bestyrkt kopia av den andres pass eller fotolegitimation. Ambassaden godkänner endast betyrkta kopior från svenska myndigheter, exempelvis Polisen.
  • Ifylld blankett SKV7750. Sökanden över 18 år måste själv fylla i och skriva under blanketten. Sökanden över 12 år måste skriva under blanketten tillsammans med föräldrarna.

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer