• Svenska

Om utlandet Indien

Pass i Indien

Allmän information om pass

En svensk medborgare bosatt i utlandet eller på tillfälligt besök kan ansöka om ett nytt ordinarie pass, provisoriskt pass eller id-kort på vissa ambassader och konsulat som också är passmyndigheter.

Provisoriskt pass utfärdas för en specifik resa och gäller för den tid och giltighetsområde sökande har behov för, giltighetstiden på det provisoriska passet är max 7 månader. Det provisoriska passet gäller endast för en enkel resa och detta ska kunna styrkas vid ansökningstillfället.

Andra länders krav på passets giltighetstid

Många länder kräver att passet ska vara giltigt en viss tid efter hemresan, sex månader är inte ovanligt.  Kontakta landets ambassad eller din researrangör mer information. Observera att olika krav kan gälla i transitlandet och i landet som är din slutdestination.

Antalet pass du kan kvittera ut

Du beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod. När du ansöker om ditt fjärde pass inom samma period beviljas inte din ansökan, om du inte kan visa att du har särskilda skäl för att ytterligare pass ska utfärdas.

Biometriska pass

Svenska passhandlingar är biometriska och uppfyller de krav som finns i EU-förordningen om säkerhet och biometri i pass. Detta innebär att resehandlingarna är försedda med ett datachip som lagrar innehavarens personuppgifter, passfoto och fingeravtryck (dock inga fingeravtryck i id-korten). Giltighetstiden för pass och nationella id-kort är 5 år.

Två personliga besök

Den som ansöker om ett nytt pass eller nationellt id-kort måste göra två  personliga besök på passmyndigheten först för att lämna in ansökan och sedan för att hämta det färdiga passet/id-kortet. Ansökan skickas  elektroniskt till Sverige för tillverkning.

Första besöket: Dokument lämnas in samt upptagning av biometri.

Andra besöket: Kvittering av ditt nya pass. Vid förnyelse makuleras ditt gamla pass men kan återlämnas till innehavaren. 

Olika alternativ för svenskar i utlandet

En svensk medborgare bosatt i utlandet kan ansöka om ett nytt pass eller id-kort på olika sätt:

  • Vid besök i Sverige. Snabbast och billigast är att ansöka under ett besök i Sverige. Du kan vända dig till vilken passmyndighet som helst. Avgiften för ett vanligt pass och nationellt ID-kort framgår på Polisens webbplats. Normalt kan du få det färdiga passet eller id-kortet efter en vecka.
  • På en ambassad eller konsulat. Det är också möjligt att hämta den färdiga resehandlingen på en  ambassad eller konsulat, men då tar det längre tid och en utlämningsavgift  tillkommer. Det är nödvändigt att i förväg ta kontakt med det passkontor i  Sverige där du avser ansöka om pass för att få besked om vilka dokument som  krävs för att styrka identitet och svenskt medborgarskap. Information om öppettider med mera finns på Polisens webbplats.

Avgift

Kostnaden är 1 600 SEK i lokal valuta, vid passansökan på ambassaden kan man endast betala med betalkort. Att få den färdiga resehandlingen tar mellan 7-10 dagar, eftersom passen tillverkas i Sverige och sänds med kurirpost. Resehandlingen kan hämtas på en valfri passmyndighet antingen i Sverige eller utomlands.

Honorärkonsulaten

Honorärkonsulaten är inte passmyndigheter. Detta innebär att de inte  kan ta emot ansökningar om vanliga ordinarie pass och nationellt id-kort. De kan  emellertid lämna ut färdiga ordinarie pass och nationellt id-kort. Personalen gör en legitimationskontroll när handlingen lämnas ut. Svenska honorärkonsulaten i i Kolkata och Chennai i Indien samt i Katmandu (Nepal), Male (Maldiverna) och Colombo (Sri Lanka) har bemyndignade att utfärda provisoriska pass. 

Pass utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer