• Svenska

Om utlandet Indien

Pass i Indien

07 jun 2022

Längre leveranstider för pass!

På grund av den stora efterfrågan på pass varierar leveranstiden efter att din ansökan har godkänts. Leveranstiden för pass till utlandsmyndighetern kan ändras från dag till dag, just nu är leveranstiden ca 4-5 veckor medan leveranstiden för nationella ID-kort är ca 14 arbetsdagar. För mer information hänvisas till Polisens hemsida

Polisens webbplats

​Allmän information om pass

En svensk medborgare bosatt i utlandet eller på tillfälligt besök kan ansöka om ett nytt ordinarie pass, provisoriskt pass eller id-kort på vissa ambassader och konsulat som också är passmyndigheter.

Provisoriskt pass utfärdas för en specifik resa och gäller för den tid och giltighetsområde sökande har behov för, giltighetstiden på det provisoriska passet är max 7 månader. Det provisoriska passet gäller endast för en enkel resa och detta ska kunna styrkas vid ansökningstillfället.

Andra länders krav på passets giltighetstid

Många länder kräver att passet ska vara giltigt en viss tid efter hemresan, sex månader är inte ovanligt.  Kontakta landets ambassad eller din researrangör mer information. Observera att olika krav kan gälla i transitlandet och i landet som är din slutdestination.

Antalet pass du kan kvittera ut

Du beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod. När du ansöker om ditt fjärde pass inom samma period beviljas inte din ansökan, om du inte kan visa att du har särskilda skäl för att ytterligare pass ska utfärdas.

Biometriska pass

Svenska passhandlingar är biometriska och uppfyller de krav som finns i EU-förordningen om säkerhet och biometri i pass. Detta innebär att resehandlingarna är försedda med ett datachip som lagrar innehavarens personuppgifter, passfoto och fingeravtryck (dock inga fingeravtryck i id-korten). Giltighetstiden för pass och nationella id-kort är 5 år.

Två personliga besök

Den som ansöker om ett nytt pass eller nationellt id-kort måste göra två  personliga besök på passmyndigheten först för att lämna in ansökan och sedan för  att hämta det färdiga passet/id-kortet. Ansökan skickas  elektroniskt till Sverige för tillverkning.

Första besöket: Dokumen lämnas in samt upptagning av biometri.

Andra besöket: kvittering av ditt nya pass. Vid förnyelse makuleras ditt gamla pass men kan återlämnas till innehavaren. 

Olika alternativ för svenskar i utlandet

En svensk medborgare bosatt i utlandet kan ansöka om ett nytt pass eller  id-kort på olika sätt:

Vid besök i Sverige Snabbast och billigast är att ansöka  under ett besök i Sverige. Du kan vända dig till vilken passmyndighet som helst. Avgiften är 350 kr för vanligt pass och 400 kr för nationellt ID-kort. Normalt kan du få det färdiga passet eller id-kortet  efter en vecka. Det är också möjligt att hämta den färdiga resehandlingen på en  ambassad eller konsulat, men då tar det längre tid och en utlämningsavgift  tillkommer. Det är nödvändigt att i förväg ta kontakt med det passkontor i  Sverige där du avser ansöka om pass för att få besked om vilka dokument som  krävs för att styrka identitet och svenskt medborgarskap. Information om  öppettider med mera finns på: Polisens  webbplats

Avgift

Kostnaden är 1 600 SEK i lokal valuta, vid passansökan på ambassaden kan man endast betala med betalkort. Att få den färdiga  resehandlingen tar mellan7-10 dagar, eftersom passen tillverkas i  Sverige och sänds med kurirpost. Resehandlingen kan hämtas på en valfri  passmyndighet antingen i Sverige eller utomlands.

Honorärkonsulaten

Honorärkonsulaten är inte längre passmyndigheter. Detta innebär att de inte  kan ta emot ansökningar om vanliga pass och nationellt id-kort. De kan  emellertid lämna ut färdiga pass och nationellt id-kort. Personalen gör en  legitimationskontroll när handlingen lämnas ut.

 

 

 

Pass utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer