• Svenska

Om utlandet Indien

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Indien

Vid förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år krävs följande:

  • Barnet måste komma till  tillsammans med sina vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in via bevittnat dokument.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren åtföljer barnet måste han/hon kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).
  • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  •  Blankett för prövning av svenskt medborgarskap, ska skrivas ut och fyllas i innan besöket. 
  •  Blankett för vårdnadshavares medgivande, ska skrivas ut och fyllas i innan besöket. 
  • Barnets tidigare pass ska medtas.
  • Avgift för passet, motsvarar SEK 1 400 i lokal valuta, betalning kan endast ske med betalkort. 

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

För barn under 12 år är giltighetstiden 3 år.

Tidsbokning

Boka tid genom att klicka här. 

Ambassaden tar endast emot ansökningar efter tidsbokning, bokningar görs endast via webbplatsen. 

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer