Meny
  • Svenska

Om utlandet Indien

Avrådan

Indien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till den indiska delstaten Jammu och Kashmir, utom till området Ladakh, dit säkerhetsläget tillåter resor med flyg till Leh eller landvägen via Manali, Himachal Pradesh.

Aktuella händelser

 

Coronaviruset

Med anledning av uppgifterna om spridning av Coronaviruset från Kina kan sägas att inga bekräftade fall ännu konstaterats i Indien. Ambassaden uppmanar resenärer i regionen att följa folkhälsomyndighetens uppmaningar. Mer information om coronaviruset finns också på WHO:s hemsida.

Demonstrationer i Indien

Till följd av ändringar i medborgarskapslagstiftningen har demonstrationer uppstått på en rad platser i landet. 

Våldsamma protester har hittills främst uppstått i de östra (Västbengalen inkl. Calcutta) och nordöstra delarna av landet (Assam och närliggande delstater) och har lett till ett antal dödsfall. 

Demonstrationer med våldsamma inslag har utbrutit i flera andra städer bl.a. New Delhi, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Mumbai och Lucknow. Många organisationer har förvarnat att protesterna kommer att fortsätta under 2020. Protester kan även utbryta utan föregående varning. 

Med anledning därav uppmanas svenskar i områden som drabbats av protester att undvika demonstrationer och folksamlingar, noga följa lokala myndigheters anvisningar och hålla sig uppdaterad om läget. 

Spänt läge mellan Indien och Pakistan

Läget mellan Indien och Pakistan är fortsatt spänt. Med anledning av säkerhetsläget påminner ambassaden om UD:s avrådan från icke nödvändiga resor till den indiska delstaten Jammu och Kashmir (utom till området Ladakh). 

Beslutet den 5 augusti vad gäller hela den nuvarande delstaten Jammu och Kashmirs framtida status innebär en ökad risk för oroligheter som även kan påverka Ladakh. Svenska resenärer uppmanas fortsatt att iaktta försiktighet, undvika folksamlingar och följa lokala och internationella mediers rapportering samt lokala myndigheters anvisningar. Svenska resenärer uppmanas även att anmäla sig till svensklistan.  

 

Luftsituationen i Delhi med omnejd 

I flera indiska städer är luftkvalitén mycket dålig och kan vara skadlig för barn och personer med andningsbesvär. Det är viktigt att följa lokal medias rapportering om luftkvalitén. För mer information kan man läsa på länkarna nedan.

http://cpcb.nic.in/
http://www.cseindia.org/taxonomy/term/34/menu
http://aqicn.org/city/india/new-delhi/us-embassy/
http://clonewdelhi.com/custom/AQI/missionindiaaqi.php

 

Senast uppdaterad 24 jan 2020, 15.26
Ambassadens reseinformation