Meny

Generalkonsulat Mumbai, Indien

Lokal tid Mumbai
02:37
09 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Generalkonsulatets öppettider

25 mar 2020

Generalkonsulatet har expeditionstid följande tider: Måndag: 10-12 Tisdag - Fredag: 14 - 16 Generalkonsulatet är då bemannat av en svensk tjänsteman. Övriga tider nås generalkonsulatet på telefon +91 (0)22 61132300. Efter stängning kopplas telefonen till UD:s nödjour på: +46 (0)8 405 50 05. Vid en akut nödsituation kan man ringa den svenska ambassaden i New Delhi på + 91 (0)11 4419 7100. UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: + 46 (0)8-405 92 00.

Nyheter

Vanliga frågor

Ska du resa hit eller är du redan här?

Ambassaden erbjuder reseinformation och konsulär service för svenskar, före och under vistelsen.

Hitta det samlat här

Non-swedish citizen interested in Sweden

Working in Sweden, travel to Sweden, study in Sweden or just interested in Sweden?

Find information here