• Svenska

Om utlandet Indien

Ansökan om pass för barn under 18 år i Indien

                   

Ansökan om pass och nationellt id-kort för barn under 18 år som inte haft svenska resehandlingar tidigare.

Barnet måste ha ett samordningsnummer innan en ansökan om pass eller nationellt id-kort kan göras. Läs mer på sidan om samordningsnummer

Ansökningsförfarande

  • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med sina vårdnadshavare. Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in tillsammans med den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).
  • Födelsebevis för barnet ska uppvisas, liksom beslut om barnets namn och samordningsnummer.
  • Föräldrarnas vigselbevis uppvisas.
  •  Blankett för prövning av svenskt medborgarskap
  •  Blankett för vårdnadshavares medgivande
  • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.
  • Avgift för passet, motsvarar SEK 1400 i lokal valuta och kan endast betalas med betalkort.

Observera! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Tidsbokning

Boka tid genom att klicka här. 

Ambassaden tar endast emot ansökningar efter tidsbokning, bokningar görs endast via webbplatsen. 

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer