Meny
  • Svenska

Om utlandet Hongkong

Generalkonsulatets reseinformation

08 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här
Senast uppdaterad 08 apr 2020, 15.38

Aktuella händelser


Coronavirus (COVID-19)

UD avråder sedan den 14 mars från icke nödvändiga resor till alla länder, läs mer här. Från och med den 19 mars har regeringen beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige. Alla resor till Sverige stoppas inte. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem. Se frågor och svar - inresestopp till EU via Sverige via  regeringen.se.

Generalkonsulatet uppmanar svenska medborgare att hålla sig informerade om händelseutvecklingen och följa de lokala myndigheters anvisningar och regler. För dig som är resenär, kontakta ditt flygbolag som bör kunna ge information om hela din resa. 

Nödläge utlyst i Hongkong

För att begränsa spridning av coronaviruset har regeringen i Hongkong utlyst nödläge och vidtagit beredskapsåtgärder. Bestämmelserna ändras kontinuerligt.

Följande åtgärder har vidtagits:

  • Inreseförbud, detta avser också transit, för alla resenärer som inte är bosatta i Hongkong. Resenärer som kommer från Fastlandskina, Macao och Taiwan är, under förutsättning att ingen resa företagits de senaste 14 dagarna, undantagna. Inreseförbudet gäller tills vidare. Här finner du mer information.
  • Obligatorisk karantän för resenärer från alla länder inklusive Sverige. Läs mer här. Olika karantänsbestämmelser gäller med anledning av vart du reser ifrån och bestämmelserna kan vara föremål för ändringar. Läs mer på coronavirus.gov.hk. Personer som reser från Hubei-provinsen, och som ej är bosatta i Hongkong, nekas fortfarande inresa till Hongkong. 
  • Obligatorisk hälsokontroll vid inresa till Hongkong. Alla resenärer testas för COVID-19. Läs mer här.
  • Förbud mot samlingar på offentliga platser med fler än 4 deltagare. Mer information finner du här.
  • Flera verksamheter och etablissemang berörs också av restriktioner och förbud, exempelvis museum, bibliotek, biografer, gym, pubar, barer, karaoke- och mahjongsalonger. Läs mer här. Flera stora turistattraktioner har sedan tidigare valt att stänga. 
  • Skolorna i Hongkong hålls stängda tills vidare.

Svenska medborgare ombedes registrera sig på svensklistan så att konsulatet kan gå ut med information vid behov. Om vi inte vet att du befinner dig i Hongkong kan vi inte nå dig. Vi ber också dig som lämnat Hongkong att ta bort dina uppgifter från svensklistan så att vi inte söker dig i onödan. Ladda gärna ner appen Resklar där UD ger råd inför utlandsresan.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Myndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst hänvisar vi till deras frågor och svar här. Du kan också läsa mer om utbrotten här.

Även på WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar, läs mer här.

-----------------------------

Demonstrationer och oroligheter i Hongkong 

Generalkonsulatet vill uppmärksamma svenska medborgare som befinner sig i eller planerar att besöka Hongkong om att det har hållits ett flertal stora demonstrationer i Hongkong sedan juni 2019. Det har förekommit sammandrabbningar mellan polis och demonstranter som varit våldsamma.

Oroligheterna i Hongkong har dämpats under den senaste tiden, men situationen är fortfarande oförutsägbar och du bör hålla dig uppdaterad kring utvecklingen. Följ lokala nyheter och information från lokala myndigheter. Undvik områden där demonstrationer och stora folksamlingar förekommer. 

Demonstrationerna har tidvis haft stor påverkan på framkomligheten i trafiken och tunnelbanesystemet (MTR), men all trafik fungerar nu i stort sett som vanligt.  

-----------------------------

Cyklonsäsong

Under sommarmånaderna, och speciellt mellan juli och september, drabbas Hongkong ofta av tropiska cykloner och regnoväder. Det är mycket viktigt att du håller dig informerad om förhållandena där du är och att du följer officiella rekommendationer. Läs mer under Naturförhållanden och katastrofer.

Om du har en specifik fråga är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mejl.

 

Allmänna säkerhetsläget

Hongkongs och Macaus allmänna säkerhetsläge är tillfredsställande.

Larmnummer är 999.

Hälso- och sjukvård

Det allmänna hälsoläget och de sanitära förhållandena är relativt goda. Standarden på sjukhus, läkare och tandläkare är hög. Hepatit A förekommer tidvis. Det finns inga obligatoriska vaccinationer vid resor till Hongkong eller Macau.

Den täta trafiken och utsläppen från kolkraftverk i södra Kina medför mycket hög luftförorening. För personer med luftvägs- eller hjärtbesvär kan detta utgöra en svår påfrestning. På grund av otillräcklig avloppsrening är vattnet längs kusterna på sina ställen förorenat. På många platser hålls havsvattenkvaliteten under uppsikt och man ger rekommendationer om det går att bada. Kranvattnet håller drickbar standard.

För generella råd och information om eventuell vaccination, se 1177.se  Vårdguiden. 

Smittsamma sjukdomar

För allmän information och råd se svenska Folkhälsomyndigheten eller Hong Kong Centre for Health Protection hemsida.

Denguefeber

Ett utbrott av denguefeber i södra Kina rapporterades i december 2014 av de kinesiska myndigheterna. Resande till drabbade regioner uppmanas följa myndigheternas råd. Sjukdomen sprids av myggor. Se pressmeddelande från lokala myndigheter här och här

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver inte visering för att resa till Hongkong eller Macau. Du kan stanna i 90 dagar som besökare.

Det svenska passet måste dock ha en giltighetstid på en månad utöver det planerade besöket i Hongkong. Det vill säga en vistelse i Hongkong i två veckor kräver ett giltigt pass i sex veckor. Samma regler gäller för svenska medborgare som vill besöka Macau.

Alla frågor om viseringar och uppehållstillstånd besvaras av Hongkongs respektive Macaus myndigheter. I Hongkong kan du vända dig till: Chinese Visa Office China Resources Building 26 Harbour Road, Wanchai Tel: (+852) 3413 2424 eller 3413 2300.

Många resebyråer och hotell i Hongkong erbjuder viseringsservice.

Ska du resa till Folkrepubliken Kina behöver du visering. Reser du via Peking eller Shanghai's internationella flygplatser kan du i vissa fall stanna upp till 72 timmar utan visum. För mer information se kinesiska visumkontoret i Stockholms webbsida. 

OBS! Mycket viktig information angående transitering i Hongkong för vidare resor i Asien

Det har blivit allt vanligare att "skräddarsy" sin egen utlandsresa varför vi speciellt vill uppmärksamma dig som reser i regionen att komma ihåg att de flesta länder i Asien kräver att passet är giltigt minst 6 månader vid inresa, till skillnad mot Hongkong. Transiterar du i Hongkong några dagar för att senare resa vidare i Asien uppmanas du att noga kontrollera ditt pass innan avresan från Sverige. 

Det är inte möjligt att ansöka om provisoriskt nödpass vid Sveriges generalkonsulat i Hongkong för vidare resor i Asien. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Inga särskilda problem med den personliga säkerheten finns om normal försiktighet iakttas. Fickstölder kan förekomma i shoppingområden, vid restauranger och kaféer där turister rör sig. Större penningsummor, pass och andra värdeföremål bör förvaras i hotellets värdefack. Kopior av pass och visum bör helst hållas åtskilt från originalen.

Resande till Hongkong och Macau bör, liksom vid alla utlandsresor, ha en heltäckande reseförsäkring. Observera att sjukvården i Hongkong är dyr.

Lokala lagar och sedvänjor

Hongkongs rättsystem bygger på det brittiska.

Notera att rökförbud gäller på alla offentliga platser, restauranger, barer m.m. med böter upp till HKD 5000. Nedskräpning bestraffas med böter om HKD 1500.

Innehav av elpistoler/elchocksvapen är förbjudet enligt lag i Hongkong. Straffen för innehav är mycket höga (upp till 100 000 HKD och max 14 års fängelse). Hårda straff för narkotikabrott Hongkong och Macau har mycket stränga straff för narkotikabrott, läs mer här.

Acceptera aldrig att ta med dig någon annans väska eller paket. Tänk på att alltid packa ditt bagage själv, se till att det är ordentligt låst och håll alltid uppsikt. Om du tar receptbelagd medicin är det lämpligt att ha med sig ett intyg från din läkare för att undvika onödiga diskussioner i tullen eller med immigrationsmyndigheten.

OBS! Person över 18 år är endast tillåten att föra in 1 liter alkohol, 19 cigaretter eller 1 cigarr eller 25 gram annan tobak i Hongkong, läs mer här. 

Naturförhållanden och katastrofer

Under sommarmånaderna, och speciellt mellan juli och september, drabbas Hongkong ofta av tropiska cykloner och regnoväder. Det är mycket viktigt att du håller dig informerad om förhållandena där du är och att du följer officiella rekommendationer. Här nedan hittar du länkar till viktig information.

Hongkongs officiella metereologiska information

Allmän information om cyklon(tyfon) varningar
Aktuella Tropiska Cykloner (Tyfoner & Tropiska Stormar)
Försiktighetsåtgärder vid cyklon(tyfon) varningar 

De flesta verksamheter stänger när tyfonvarning 8 hissas. Det påverkar kollektivtrafiken. Flygplatsen stängs inte automatiskt vid cyklonvarningar. Du bör kontakta ditt flygbolag för att informera dig om förseningar eller inställda avgångar. Se även webbplatsen för Hongkongs flygplats.

Generalkonsulatet håller stängt vid signal 8 eller högre. Högre signaler är sällan i kraft mer än några timmar upp till en dag.

Regnoväder

Hongkong har även ett varningssystem för regnoväder då det kan regna mycket kraftigt med lokala översvämningar som följd. Generellt gäller att du stannar där du är om svart varning är utfärdad, läs mer om regnvarningssystemet. 

Terrorism

Sannolikheten för att en terroristattack inträffar i Hongkong är låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst.

Allmänna råd: Du bör vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet du reser till. Du bör vara uppmärksam din omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Du bör hålla dig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om Terrorism och turism på regeringens webbsida. 

Se även Hong Kong Government - Security Bureau och Macau Government - Tourism Crisis Management Office.

Trafiksäkerhet

I Hongkong är det vänstertrafik. Var uppmärksam när du korsar trafikerade vägar.

Kollektivtrafiken är mycket väl utvecklad i Hongkong och används av befolkningen i högre grad än på någon annan plats på jorden. Trots detta kan det tyckas vara tät trafik på gatorna. Hongkong är litet till ytan, endast en tredjedel så stort som Gotland, och det finns begränsad möjlighet att bygga ut vägnätet i de centrala delarna av staden. Trafikstockningar förekommer under rusningstid.

På de flesta kollektivtrafiksalternativ kan man betala med ett s.k. Octopuskort. Detta kort fylls på med ett värde mellan HKD 50 och HKD 1000. Kortet kan även användas för att betala i affärer och för attraktioner. Du kan köpa ditt Octopuskort på tunnelbanestationer (MTR) och på stationerna för flygplatstågen (Airport Express).

Det finns tre sorters taxi i Hongkong. Röd - finns i centrala delarna och kan köra till de flesta områden i Hongkong. Blå - Lantau ön och Grön - Nya territorierna. Taxi i Hongkong är relativt billigt men notera att man endast kan betala med kontanter. Avgifter för tunnlar och broar läggs till priset man ser på taxametern. Det är lag på att man ska använda säkerhetsbälte.