Registrera nyfödd utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Ett barn som föds utomlands ska normalt inte folkbokföras från födelsen och får därför inget personnummer.

Om ditt barn inte är folkbokfört kan det inte registreras som relation till dig i folkbokföringen.

Länk till Skatteverkets webbplats: Nybliven förälder

Om du är svensk medborgare kan du som vårdnadshavare ansöka om förnamn och efternamn för barnet. Ansökan ska göras på blankett SKV 7750. Denna ansökan kan lämnas in på passmyndigheten i samband med passansökan. Om barnet är fött i Danmark, Finland eller Norge ska du inte göra någon ansökan om namn. Skatteverket registrerar då namnet utifrån barnets födelsebevis.

Mer information om ansökan om förnamn och efternamn finner du på Skatteverkets webbplats.

Ansöka om svenskt pass för barn födda utomlands

Nyfödda barn som inte tidigare har innehaft svenskt pass, nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att ansöka om ett pass eller nationellt identitetskort. Mer information hittar du på sidan Samordningsnummer.