Hjälp till svenskar

En viktig uppgift för UD och ambassaderna är att ge hjälp och råd till svenskar som hamnar i en nödsituation under sin utlandsresa.

Om du hamnar i en nödsituation under din utlandsresa kan Utrikesdepartementet (UD) och Sveriges ambassader ge dig råd och hjälp till självhjälp. De vanligaste orsakerna till att svenska resenärer vänder sig till UD och Sveriges ambassader för hjälp är att passet eller pengar blivit stulna, trafikolyckor eller sjukdom. I sådana situationer är det viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag. En svensk ambassad kan utfärda provisoriskt pass, ge råd om hur du för över pengar från Sverige och vid behov ta kontakt med anhöriga, myndigheter i landet och i Sverige.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vanliga frågor om hjälp utomlands