• Svenska

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

För att ansöka om pass till ditt barn när du är utomlands behöver du i de flesta fall boka en tid vid ambassaden. Vissa ambassader hanterar inte ordinarie pass. 

Innan du kan ansöka om pass för barn som inte tidigare haft svenskt pass måste barnets namn vara anmält till Skatteverket och barnet måste ha fått ett samordningsnummer. Det är passmyndigheten, det vill säga ambassaden om ansökan sker utomlands, som beställer samordningsnumret från Skatteverket.

Registrera nyfödd utomlands

Samordningsnummer utomlands

När ditt barns namn är anmält till Skatteverket och har ett samordningsnummer kan du boka en tid vid ambassaden för att ansöka om pass. När du ansöker om passet vid ambassaden krävs normalt följande: 

  • Barnets namn ska vara anmält till Skatteverket och barnet ska ha ett samordningsnummer (se ovan).
  • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med minst en av sina vårdnadshavare. Har barnet endast en vårdnadshavare behöver det styrkas med intyg eller domstolsbeslut.
  • Vårdnadshavarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Om endast en av vårdnadshavarna följer med barnet till ambassaden måste den andra vårdnadshavarens medgivande och id-handlingar (original eller verifierad kopia) lämnas in vid ansökan.
  • Födelsebevis för barnet ska uppvisas, liksom beslut om barnets namn och samordningsnummer.
  • Föräldrarnas vigselbevis ska visas upp, om sådant finns.
  • Om barnet inte blivit svensk medborgare vid födseln behövs bevis om svenskt medborgarskap.
  • Avgift för passet motsvarar SEK 1 600 i lokal valuta.

Pass för barn under 12 år har endast tre års giltighet.

Observera att alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Blankett för namnanmälan, SKV 7750, på Skatteverkets webbplats

Senast uppdaterad 30 aug 2017, 07.52