Dubbelt medborgarskap

Tillbaka till Indonesien Dubbelt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Den som till exempel blir svensk medborgare kan således behålla sitt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta.

Det kan medföra risker eller problem att ha dubbla medborgarskap. Under "Vanliga frågor om dubbelt medborgarskap" nedan hittar du exempel på situationer där problem kan uppstå och där Sverige har svårt att hjälpa till.

1996 års Haagkonvention

1980 års Haagkonvention

Senast uppdaterad 18 apr 2017, 11.30

Vanliga frågor om dubbelt medborgarskap