• Svenska

Om utlandet Indonesien

Dubbelt medborgarskap i Indonesien

Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Den som till exempel blir svensk medborgare kan således behålla sitt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta.

För information om Indonesiens lagstiftning angående dubbelt medborgarskap bör du kontakta Indonesiens Ambassad i Stockholm eller Indonesiens immigrationsmyndighet.

Dubbelt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer