Pass utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

En svensk medborgare bosatt i utlandet eller på tillfälligt besök kan ansöka om ett nytt ordinarie pass, provisoriskt pass eller id-kort på vissa ambassader och konsulat som också är passmyndigheter.

Passets giltighetstid

  • Pass och nationellt id-kort gäller i fem år.
  • Pass för barn under 12 år gäller i tre år.
  • Provisoriskt pass utfärdas för en specifik resa och gäller för den tid och giltighetsområde sökande har behov för. Detta ska kunna styrkas vid ansökningstillfället. Längsta giltighetstid är sju månader. 

Andra länders krav på passets giltighetstid

Många länder kräver att passet ska vara giltigt en viss tid efter hemresan, sex månader är inte ovanligt. Du bör ta reda på vad som gäller i det land du ska åka till. Kontakta landets ambassad eller din researrangör för mer information. Observera att olika krav kan gälla i transitlandet och i landet som är din slutdestination.

Antalet pass du kan kvittera ut

Du beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod. När du ansöker om ditt fjärde pass inom samma period beviljas inte din ansökan, om du inte kan visa att du har särskilda skäl för att ytterligare pass ska utfärdas.

Senast uppdaterad 09 mar 2017, 16.10