• Svenska

Om utlandet Haiti

Avrådan

Haiti - avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 12 juli 2021 beslutat om att ändra avrådan för Haiti.

Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Haiti. Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 05 apr 2024, 11.28

Aktuella händelser

Läget i Haiti är mycket instabilt med återkommande omfattande och våldsamma protester, främst i huvudstaden Port-au-Prince men även i Cap-Haitien i departementet Nord.

Ambassaden påminner om avrådan från alla resor till Haiti mot bakgrund av säkerhetsläget.

Svenskar på plats uppmanas att undvika folksamlingar och demonstrationer samt iaktta mycket stor försiktighet. Ambassaden uppmanar också svenskar på Haiti att registrera sig på svensklistan.

Till följd av oroligheterna är konsulatet i Port-au-Prince tills vidare stängt och öppnas enbart efter överenskommelse. Honorärkonsuln kan vid behov nås under kontorstid på telefon +509 3702 4654 eller via e-post: portauprince.swecons@gmail.com.

Vid en konsulär nödsituation finns också UD-jouren i Stockholm tillgänglig dygnet runt och nås på +46 8 405 5005 eller ud-jouren@gov.se

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Haiti är instabilt och har förvärrats den senaste tiden.  Olika former av demonstrationer och politiska protester, som kan bli våldsamma, förekommer. FN:s fredsbevarande styrka, MINUJUSTH, bidrar till att vidmakthålla den grundläggande ordningen. Den inhemska polisstyrkan är underdimensionerad. Brottsligheten är omfattande i landet.

Naturförhållanden och katastrofer

Haiti hemsöks frekvent av tropiska stormar och orkaner under perioden juni till november, störst är risken under september och oktober. Kraftiga regn och översvämningar kan också förekomma under denna period. Det finns också risk för vulkanutbrott och jordbävningar i regionen.

I händelse av orkan bör man hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer samt följa väderprognosen. Flygplatser stänger ofta inför en förväntad orkan – ta kontakt med din researrangör för praktiska frågor kring din resa. Skriv gärna upp dig på svensklistan och håll dina anhöriga informerade. 

Ev. turister som befinner sig i områden som drabbas av naturkatastrofer bör vara förberedda på att information i krissituationer är bristfällig.

För mer information och väderprognoser besök gärna dessa hemsidor:

US National Hurricane Center
Caribbean Disaster Emergency Management Agency
Accuweather
Caribbean news now

Terrorism

Regelrätta terrordåd är mindre sannolika, men den osäkra politiska situationen kan tänkas resultera i terrorhandlingar och andra mer våldsamma politiska aktioner.

Om terrorism och hot utomlands.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndighete eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till Haitis ambassad i Berlin.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Haiti håller mycket låg standard, särskilt utanför huvudstaden Port-au-Prince. Den hygieniska standarden är också mycket låg och risk för utbrott av smittsamma sjukdomar föreligger. Malaria och tuberkulos förekommer. 

Vid sjukdomsfall eller olyckor blir evakuering ofta nödvändig. Endast vatten på flaska bör drickas.

Om reseråd och vaccinationer på 1177 Vårdguiden.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Haiti, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Observera att reseförsäkring inte gäller om UD har avrådan från resor till landet.

De bättre sjukhusen tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhuset en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

Läs mer om konsulärt stöd  och hitta kontaktuppgifter till försäkringsbolagens larmcentral här. 

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruket av marijuana är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsnivån, inklusive våldsamma brott som mord och kidnappningar, är mycket hög. Lokala polisresurser är väldigt begränsade. Transporter i bil eller andra fordon utsätts ofta för överfall, särskilt från och till flygplatsen. Större folkmassor bör undvikas då farliga situationer lätt kan uppstå. Omfattande narkotikatrafik förekommer med relaterat våld. Sexuella övergrepp är vanliga. Mycket stor försiktighet måste iakttas vid besök och resor i landet. Körning på natten bör bestämt undvikas.

Trafiksäkerhet

Haiti har högertrafik. Vägnätet är undermåligt och trafiken ofta kaotisk. Allmänna transporter, inklusive så kallade "tap-taps" (minibussar) bör undvikas.

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands