Meny
  • Svenska

Om utlandet Frankrike

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 okt 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 oktober fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 29 okt 2020, 17.45

Aktuella händelser

Uppdaterat den 29 oktober 2020

- Lockdown  fr o m den 30 oktober

- Ökat terrorhot i hela Frankrike 

Lägesuppdatering i Frankrike

Hårdare coronarestriktioner
Med anledning av en kraftig smittspridning av covid-19 i hela Frankrike så har den franska regeringen bestämt att införa en ny lockdown från och med den 30/10 kl. 00.00  t o m den 1/12 2020. Till skillnad mot den förra så kommer  den ekonomiska aktiviteten att fortgå i samhället. Grundskolor och gymnasier kommer att vara öppna medan universiteten stänger. Personer uppmanas dock att arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt. Äldreboenden kan besökas under speciella förhållanden. Livsmedelsbutiker, apotek och restauranger som erbjuder take-away kommer att hålla öppet. Banker, postkontor samt övrig myndighetsservice kommer att fungera.

Det kommer att vara förbjudet att förflytta sig mellan de olika regionerna i Frankrike. Man har dock möjlighet att röra sig inom en radie av en kilometer.  Formulär kommer att behöva uppvisas när man lämnar bostaden för olika skäl (arbete, handla, läkarbesök, hjälpa en anhörig, fysisk aktivitet).
Gränserna inom EU är öppna och det går att resa mellan Frankrike och Sverige. 

I dagsläget har vi inte alla detaljer kring restriktionerna men ambassaden följer det aktuella läget och uppdaterar regelbundet hemsidan och våra sociala kanaler.

Förhöjt terrorhot
Med anledning av terrorattentat i Nice den 29/10 har nivån höjts till den högsta som är 3 när det gäller terrorhot i Frankrike  ( “urgence attentat") vilket betyder att det är en överhängande risk för attentat i hela Frankrike. Franska myndigheter uppmanar allmänheten till ökad vaksamhet samt att noga följa råd och anvisningar om något skulle inträffa. Ambassaden rekommenderar  svenska medborgare att vara extra uppmärksamma, samt följa lokala myndigheters råd och anvisningar samt hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen.

I korthet gäller följande i Frankrike fr o m den 30/10:

* Lockdown i Frankrike fr o m den 30/10 kl. 00.00 
* Förbjudet att förflytta sig mellan olika regioner i Frankrike.
* Det går att resa mellan Frankrike och Sverige.
* Formulär måste uppvisas för att lämna bostaden. 
* Kollektivtrafiken fungerar som vanligt.
*Det är obligatoriskt att bära munskydd inomhus där allmänheten kan vistas (butiker, banker, ) samt i kollektivtrafiken för alla över 11 år.
* Sedan den 17/10 är det hälsoundantagstillstånd i hela Frankrike.
* Förhöjt terrorhot och övervägande risk för attentat i Frankrike.

Hälsorelaterade rekommendationer

* Allmänheten uppmanas att följa de franska hälsomyndigheternas rekommendationer: tvätta händer med tvål eller använd handsprit, undvik att ta i hand eller kindpussas, hosta i armvecket och respektera minst en meters avstånd.
* Det är obligatoriskt att bära munskydd i kollektivtrafiken och på allmänna platser inomhus samt i vissa städer även utomhus. 

* Den franska hälsomyndigheten uppdaterar fortlöpande information om situationen på sin hemsida  HÄR.

* Den som befinner sig i Frankrike och tror sig vara smittad ska undvika kontakter med andra personer och kontakta SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente) genom att ringa 15 eller ett sms till 114. Fungerar även från svenska mobiler.

Mer information om coronaviruset på franska regeringens hemsida:

Information på franska inkl frågor och svar

Information på engelska (observera att den inte uppdateras lika ofta)

Information per departement för lokal information

Informationsnummer om coronaviruset i Frankrike (bara franska).
Från franskt nummer: 0800 130 000
Från utländskt nummer (inkl svenska mobiler): +33 800 130 000

Information och kontakter i Sverige

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Svenska resenärer kan ladda ner appen UD Resklar och anmäla sig till Svensklistan.. 

Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

 

RESA TILL FRANKRIKE

Sveriges reseavrådan till Frankrike hävd och till ett tjugotal länder i Europa

Den 15 juni öppnade Frankrike sina gränser för resanden inom EU/Schengen och resor till och från Sverige är möjliga. 

För information om reseregler land för land inom EU/Schengenområdet se Re-open EU

Frankrike kräver Covid-19-test av inresande från 32 länder

Från 19 augusti gäller Covid-19-test (PCR) för inresa i Frankrike från följande länder (ej Sverige): 
Inresande över 11 år från Barhein, Förenade Arabemiraten, USA och Panama måste uppvisa negativt Covid-19-test innan påstigning av planet, för att få resa in i Frankrike.
Inresande över 11 år från Algeriet, Argentina, Armenien, Bolivia, Bosnien-Herzegovina, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, Guinea, Indien, Israel, Kirgizistan, Kosovo, Kuweit, Madagaskar, Maldiverna, Mexiko, Moldavien, Montenegro, Oman, Palestina, Peru, Qatar, Serbien, Sydafrika och Turkiet måste kunna uppvisa negativt Covid-19-test vid ankomsten till Frankrike. Testet ska vara max 72 timmar gammalt. Passagerare som saknar testresultat måste göra det på flygplatsen.

Frankrikes gräns för resande från länder utanför Europa (EES samt Schweiz) är fortfarande tillfälligt stängd, förutom ovannämnda länder enligt beslut som ligger i linje med ministerrådets rekommendation till EU:s medlemsstater. Inresestoppet gäller fram till 22 december.

Ingen karantän i Frankrike för resanden från Sverige 

Det finns inget krav på karantän i Frankrike för resenärer från EU, Schengenländerna eller Storbritannien. Karantän krävs dock vid resor till utomeuropeiska territorier och resenärer från Storbritannien uppmanas att isolera sig frivilligt. Karantän kommer också att gälla vid positivt Covid-19 test (PCR) för passagerare som kommer från ovannämnda 32 länder.  

Flygtrafik mellan Sverige och Frankrike

Det går att flyga mellan Frankrike och Sverige. Men det är begränsningar i flygtrafiken. Det är därför viktigt att alltid kontrollera med flygbolag eller resebyrå vad som gäller. 

*Det är obligatoriskt att bära munskydd på flygplatserna och ombord på planet.
*Temperaturen tas innan ombordstigning. Den får max vara 38 grader.
*Butikerna på flygplatserna kan vara stängda.
*Tänk också på att vara ute i god tid, säkerhetskontrollerna kan ta tid och ändringar av flyg kan uppstå på grund av reducerad personal på flygplatserna

För mer information om Paris olika flygplatser, klicka HÄR 
Nice flygplats, klicka HÄR
Länkar till samtliga flygplatser i Frankrike, klicka HÄR

Biltrafik till och från Frankrike

Det går att resa till och från Frankrike med bil. Situationen kan förändras snabbt. Om du ska passera genom flera länder, kontrollera alltid respektive lands reseinformation på ambassadernas hemsida swedenabroad.se som uppdateras kontinuerligt.

Sedan den 29/8 kan inte resande från Frankrike åka till Danmark. Däremot är transit möjligt till Sverige.  Här är en länk till information för transit genom Danmark.


Resor och transporter inom Frankrike

* Från den 30/10  är det förbjudet att förflytta sig mellan olika regioner om man inte har speciella skäl.
* Flyg-och tågtrafiken fungerar.

Kollektivtrafiken i Paris

Kollektivtrafiken fungerar men obligatoriskt att bära munskydd.
Ytterligare information:
TÅG: SNCF:s hemsida med information om tågtrafik hittar du HÄR
METRO, buss mm: RATP (kollektivtrafik i Paris) hittar du HÄR

Förlängt inresestopp till Sverige - berör ej resande från Frankrike

Den 2 juli beslutade den svenska regeringen att förlänga det tillfälliga stopp för alla icke-nödvändiga resor till Sverige. Beslutet gäller enbart resor från länder utanför Europa (EES samt Schweiz).
Följande länder undantas inreseförbudet från och med 4 juli: Algeriet, Australien, Georgien, Japan, Kanada, Marocko, Montenegro, Nya Zeeland, Rwanda, Serbien, Sydkorea, Thailand, Tunisien och Uruguay.
Kravet på att inresan ska göras i syfte att återvända hem tas bort. Inresa tillåts därmed för bland annat EU-medborgare och personer med uppehållstillstånd oberoende av resans syfte. Kravet på att återvända hem har också tagits bort för deras familjemedlemmar.

Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kan återvända till sina hem, även om de reser från ett land utanför Europa.

Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige, t ex hälso-och sjukvårdspersonal, personal i internationella organisationer, personer i behov av internationellt skydd, personer som transporterar varor, personer som reser i syfte att studerar etc.

Med sitt beslut följer regeringen en uppmaning från EU-kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till EU. Inresestoppet är förlängt och gäller fram till den 22 december.

Q & A tillfälligt inreseförbud

Följ ambassadens information på:

Hemsidan swedenabroad.se
Twitter @SverigeiFR
Facebook Suède en France
Instagram @suedeenfrance

Aktuella frågor och svar till ambassaden om coronaviruset

Naturförhållanden och katastrofer

Översvämningar förekommer så gott som varje år på olika håll i landet. I Sydfrankrike och på Korsika förekommer skogsbränder, särskilt sommartid. De lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser bör absolut iakttas.

Jordbävningar i Frankrike är ovanliga, men inträffar emellanåt. Är du inomhus, försök att ta skydd under ett bord eller vid bärande vägg. Använd inte hiss. Utomhus bör du söka dig till en öppen plats, på avstånd från byggnader. För aktuell info, se franska seismologiska centralbyrån: www.franceseisme.fr.

Allmänna säkerhetsläget

 

Frankrike är allmänt sett ett tryggt resmål. I storstäderna (Paris, Lyon, Nice och Marseille) bör man iaktta särskild försiktighet, bland annat på grund av ficktjuvar.

Den 1 november 2017 upphävdes det undantagstillstånd som infördes i november 2015 efter terrordåden i Paris. Ökad bevakning fortsätter dock att förekomma på turistorter, allmänna transporter (tunnelbana, tåg, flyg) och vid större evenemang. Detta kan också innebära ökade identitetskontroller och kontroller av handväskor och bagage.

Frankrikes utomeuropeiska territorier Martinique, Guadeloupe, Guyana, Franska Polynesien, Nya Kaledonien och ö-områdena Réunion, Mayotte, Wallis och Futuna och Saint Pierre och Miquelon är i regel trygga resmål.

Terrorism

 

Med anledning av terrorattentat i Nice den 29/10 har nivån höjts till nivå 3 när det gäller terrorhot i Frankrike (“urgence attentat") vilket betyder att det är en överhängande risk för attentat i hela Frankrike. Franska myndigheter uppmanar allmänheten till ökad vaksamhet samt att noga följa råd och anvisningar om något skulle inträffa. Givet att ytterligare våldshandlingar eller attentat i Frankrike inte går att utesluta rekommenderar ambassaden svenska medborgare att vara extra uppmärksamma, följa lokala myndigheters råd och anvisningar samt hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen.

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT har antalet terrorattentat i västvärlden ökat efter att ISIL i september 2014 uppmanande sina sympatisörer att agera mot länder utanför konflikten i Syrien och Irak. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november 2015 på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Franska Inrikesministeriet har lanserat appen SAIP. Appen skickar notiser och information till den som befinner sig i ett krisdrabbat område. SAIP finns på engelska och franska. Ladda ner den för iOS och Android.

Du finner mer information på den franska administrationens webbplats

Läs mer om turism och terrorism på UD:s webbplats.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Trots att Frankrike ingår i Schengensamarbetet måste man kunna identifiera sig. Glöm därför inte att kontrollera giltighetstiden på ditt pass eller ID-kort.

Observera att körkort eller annat ID-kort (från bank eller Skatteverket) inte gäller som resehandling.

Hälso- och sjukvård

Ta med det Europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet visar att du är inskriven i svensk försäkringskassa. Du har då rätt till akut sjukvård när du vistas i annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks inte av kortet. Kortet beställer du hos Försäkringskassan.

Vårdupplysning och jourhavande läkare i Frankrike nås via det nationella journumret 3624 - SOS Médecin.

Paris området - Tel +33 (0)1 47 07 77 77

Information om det allmänna hälsoläget i Frankrike finns att läsa på följande webbplats.

Chikungunya

På den franska ön Réunion i Indiska oceanen förekommer sjukdomen chikungunya. Det är en virusinfektion som sprids av myggor och ofta yttrar sig i hög feber, huvudvärk och ledvärk, som kan vara i flera veckor. Sjukdomen smittar inte mellan människor. Det finns inte någon medicin mot sjukdomen, utan man bör i stället skydda sig mot myggbett genom myggmedel, täckande klädsel, impregnerat myggnät etc.

På Réunion med 780 000 invånare nådde epidemin en höjdpunkt i februari 2006, spridningen har därefter minskat. Enligt världshälsoorganisationen WHO är sjukdomen i sig själv däremot sällan dödlig. Gravida, kroniskt sjuka och personer med nedsatt immunförsvar bör vara särskilt försiktiga.
Mer information om chikungunya finns på webbplatsen för den Europeiska smittskyddsorganisationen.

Zikavirus

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning/berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida.

Enligt ett pressmeddelande (22 januari 2016) rekommenderar Frankrikes hälso- och socialdepartement gravida kvinnor och kvinnor som planerar en graviditet att skjuta upp eventuella resor till de områden där zikaviruset förekommer, samt att innan avfärd uppsöka läkare för att informera sig om vilka komplikationer en zikavirusinfektion kan medföra. (Ambassadens översättning) 

 «Il est recommandé aux femmes enceintes ou ayant un projet de grossesse et ayant le projet de se rendre dans des zones où sévit le Zika, d’envisager un report de leur projet de voyage, ou, en tout cas de consulter un médecin avant le départ pour être informées sur les complications pouvant survenir lors d’une infection par le virus Zika.»

Klicka här för information angående Frankrikes hälso- och socialdepartements rekommendation.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör vara särskilt vaksamma i stora folksamlingar, i tåg och på tunnelbanan. Som allmänt reseråd gäller att pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert ställe. Charterresenärer bör iaktta researrangörens anvisningar gällande resmålet.

I större städer vid Medelhavskusten och på annat håll förekommer allt oftare väskryckning och liknande från bilar under färd. När bilen stannar, exempelvis vid rött ljus, händer det att rånare på motorcykel sliter upp bildörren och rycker åt sig handväskor och andra värdesaker för att därefter försvinna i trafikvimlet. Håll därför bildörrarna låsta även under färd. Låt inte väskor och värdesaker ligga synliga i bilen under färd. Låt inte heller värdesaker ligga kvar i bilen, även om du bara lämnar bilen en kort stund.

Trafiksäkerhet

Notera att sedan den 1 juli 2012 måste alla som kör bil, motorcykel eller buss i Frankrike ha med sig en alkoholmätare, dock är det sedan den 1 mars 2013 inte längre ålagt med böter ifall man inte har en alkoholmätare i bilen. Detta gäller även turister och utländska fordon. Bestämmelserna omfattar alla fordon med en cylindervolym på mer än 50 kubikcentimeter. I Frankrike kallas alkoholmätare éthylotest och går att köpa bl.a på apotek.

Den franska trafikkulturen avviker betydligt från den svenska så uppmärksamhet är på sin plats, t.ex. vid omkörningar.

Punktstrejker förekommer och kan störa den allmänna trafiken. Allmän information om pågående och planerade strejker finns att hitta här. När strejk pågår finns information på transportsajter som: RATP (métro och RER), SNCF (tåg), Aéroport de Paris (Orly och Charles de Gaulles), m.m

Resa i landet