Om utlandet Frankrike

Namnanmälan och samordningsnummer

Blanketten Förnamn_och_efternamn.pdf skickas direkt till Skatteverket i Sverige om man vill anmäla barnets namn.

Observera att om syftet med anmälan är att ansöka om pass eller nationellt id-kort till barnet ska blanketten skickas till ambassaden. Se mer under rubriken Samordningsnummer.

Från och med den 1 juli 2017 gäller en ny lag om personnamn. Du hittar all information om förnamn, mellannamn, efternamn och dubbel efternamn samt möjliga ändringar på Skatteverkets hemsida.

Registrera nyfödd utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer