Om utlandet Frankrike

Namnanmälan och samordningsnummer

Blanketten Förnamn_och_efternamn.pdf skickas direkt till Skatteverket i Sverige om man vill anmäla barnets namn.

Observera att om syftet med anmälan är att ansöka om pass eller nationellt id-kort till barnet ska blanketten skickas till ambassaden. Se mer under rubriken Samordningsnummer.

Från och med den 1 juli 2017 gäller en ny lag om personnamn. Du hittar all information om förnamn, mellannamn, efternamn och dubbel efternamn samt möjliga ändringar på Skatteverkets hemsida.