• Svenska

Om utlandet Estland

Registrera nyfödd utomlands - samordningsnummer och namnanmälan

Om du som svensk medborgare har fött barn i Estland behöver du göra en namnanmälan till Skatteverket. Om du även vill ansöka om ett första pass (eller nationellt id-kort) för barnet behöver du vända dig till ambassaden för rekvirering av samordningsnummer, och gör då namnanmälan i samband med besöket. Om du inte vill ansöka om pass för barnet räcker det att göra en namnanmälan till Skatteverket.

För allmän info om namnanmälan och samordningsnummer, se följande länkar:

Registrera nyfödd utomlands - Sweden Abroad
Samordningsnummer - Sweden Abroad
Samordningsnummer - Folkbokföring | Skatteverket

Namnanmälan

Om du inte avser ansöka om pass eller nationellt id-kort för ditt barn räcker det att du gör en namnanmälan direkt till Skatteverket. Information och ansökningsblankett hittar du på Skatteverkets hemsida:

Nybliven förälder | Skatteverket – se Få barn utomlands

Om du vill ansöka om pass eller id-kort för barnet behöver du först vända dig till ambassaden för rekvirering av samordningsnummer, och lämnar då i stället in blanketten för namnanmälan när du besöker ambassaden.

Rekvirering av samordningsnummer

Hör först av dig till ambassaden för att boka in ett besök. Barnet och båda föräldrarna måste närvara vid besöket.

Följande handlingar ska medtagas:

  • Legitimation för båda föräldrarna. Svenska föräldrar måste uppvisa giltig svensk ID-handling.
  • Barnets födelsebevis (sünni tõend) på engelska med originalstämpel från estländska myndigheter
  • Vigselbevis, under förutsättning att föräldrarna är gifta vid ansökningstillfället

Ambassaden skickar sedan in ansökan om samordningsnummer och namnanmälan till Skatteverket. När samordningsnumret har utfärdats kan du på ambassaden ansöka om provisoriskt pass för enkel resa till Sverige, för att sedan ansöka om ordinarie pass hos Polisen. För mer information om ansökan om provisoriskt pass, se Pass och nationellt id-kort i Estland.

OBS – Sedan den 18 juni 2021 gäller nya regler för samordningsnummer. Se följande länk för mer information: Samordningsnummer - Sweden Abroad.