Meny
  • Svenska

Estland

Pass i Estland

Efter 1 januari 2014 är det inte längre möjligt att ansöka om ordinarie pass eller nationellt id-kort vid de svenska ambassaderna i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik, Tallinn, Riga och Vilnius.

Svenska medborgare uppmanas istället att söka nytt pass direkt på  någon av  polisens passexpeditioner i Sverige i samband med  Sverigebesök. Du kan vända dig till vilken passmyndighet som helst. Avgiften är 350 kr för vanligt pass och 400 kr för nationellt ID-kort. Det går också bra att ansöka om  pass hos en annan svensk utlandsmyndighet som har kvar möjligheten att utfärda pass.

Det  kommer fortfarande gå att hämta ut sitt nya pass vid  ambassaderna i  Norden och Baltikum. Ambassaderna kommer också att fortsätta  utfärda  provisoriska pass för en resa.

Inom Schengen gäller den fria rörligheten men man måste kunna visa  sitt pass eller ett nationellt id-kort. Dock kan vissa transportbolag  ha egna bestämmelser om vilka identitetshandlingar de godkänner. Det är  därför bra att kontrollera med  transportbolaget i förväg om de kräver  pass.

Polisen

YouTube: Så här ansöker du om pass

Grundläggande information om: Pass utomlands

Läs mer