• Svenska

Om utlandet Elfenbenskusten

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 dec 2020

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 31 januari 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Avrådan

Elfenbenskusten - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till de sydvästliga regionerna Dix-Huit Montagnes, Haut-Sassandra, Moyen-Cavally och Bas-Sassandra.

Senast uppdaterad 03 dec 2020, 16.54

Aktuella händelser

Reseavrådan

Avrådan gällande icke nödvändiga resor till Elfenbenskusten förlängs till 31 januari 2021.  

För de länder eller områden för vilka UD har meddelat avrådansbeslut före den 14 mars 2020, är dessa beslut fortfarande gällande.

Läs mer här. Vad innebär en avrådan?

Tillfälligt inreseförbud till Sverige 

Det tillfälliga inreseförbudet till Sverige har förlängts till och med den 31 mars 2021.

Frågor från allmänheten om den praktiska tillämpningen besvaras av polisen. Besök polisens hemsida eller ring 114 14 (från utlandet +46 77 114 14 00).

Till svenskar i Elfenbenskusten

 • Se till att vara anmäld till SVENSKLISTAN och ladda ner UDs app Resklar. Den kan laddas ner via Appstore och Google Play. 
 • Följ lokal nyhetsrapportering. Respektera myndigheternas anvisningar och rekommendationer.
 • För den som befinner sig i en akut nödsituation går det att nå UD-Jouren via +46 8 405 5005.

Säkerhetsläget

Presidentvalet i Elfenbenskusten den 31 oktober ägde rum mot en bakgrund av ökade politiska spänningar. Även om de oroligheter som uppstod i samband med presidentvalet nu har avtagit, finns en viss fortsatt risk för uppblossande våldsamheter på grund av den polariserade situationen.

Utrikesdepartementet uppmanar svenskar på plats att: 

 • undvika folksamlingar
 • iaktta särskild vaksamhet och försiktighet framförallt vid förflyttning
 • följa utvecklingen i lokala medier samt följa lokala myndigheters anvisningar
 • vara återhållsamma med resor inom landet

Områden där särskild vaksamhet krävs:

 • Undvik att besöka områden nära gränsen till Liberia, då det förekommit väpnade attacker där.
 • På grund av säkerhetsläget i Burkina Faso och Mali, risk för kidnappningar och terroristattacker skall besök vid Elfenbenskustens norra gräns undvikas. Av säkerhetsskäl avråds i synnerhet besök till nationalparken Comoé.

 

Corona-situationen:

Elfenbenskusten har varit relativt förskonat från allvarliga effekter av Covid-19-pandemin, med relativt få smittade och ännu färre som konstaterats avlidna.

Restriktionerna har lättat något men finns kvar i många delar.

Luftrummet är öppet och de kommersiella flygen har i viss utsträckning återupptagits. Land- och sjögränserna hålls fortsatt stängda.

Det nattliga utegångsförbudet är hävt, skolor och universitet är öppna liksom affärer, restauranger och barer.  

 • Resor inom landet tillåts men restriktivitet rekommenderas.
 • Allmänheten rekommenderas att inte ta i hand, att hålla minst en meters avstånd, att tvätta händerna ofta och ordentligt samt sprita händerna.
 • Ansiktsmask skall bäras på alla offentliga platser samt i fordon.
 • Riskgrupper uppmanas att hålla sig hemma. 

In- och utresa

Rutiner vid ankomst: 

 • Ansiktsskydd är obligatoriskt ombord på planet samt på flygplatsen. 
 • En kontroll av kroppstemperaturen kommer att göras på flygplatsen. Om den är över 38 grader kommer passageraren att få undergå ett Covid-test och måste invänta resultatet av testet på plats. Om Covid-testet är negativt krävs att passageraren ålägger sig självkarantän i 14 dagar under lokala myndigheters kontroll. Om testet är positivt blir passageraren inlagd på ett sjukhus, Centre Hospitalier et Universitaire i Treichville. 

Rutiner vid avfärd:

 • Ett nyligen genomfört negativt testresultat för Covid 19, inte äldre än 7 dagar, bör medföras till flygplatsen. Vid utresa från Cote d’Ivoire kan följande Covid-19-center kontaktas: Centre de Cocody-St Jean, Centre de Marcory, Centre du Plateau och Centre de Yopougon.
 • Medtag utprintad och ifylld hälsodeklarationsblankett samt betala avgiften online: www.deplacement-aerien.gouv.ci

Allmänna säkerhetsläget

Presidentvalet i Elfenbenskusten den 31 oktober 2020 ägde rum mot en bakgrund av en längre tids ökande politiska spänningar. Oroligheter, vägblockeringar, manifestationer och dödsskjutningar i samband med protester mot hur valet genomfördes var några inslag som under flera veckor skapade stor osäkerhet. Även om de oroligheterna nu har avtagit, finns en viss fortsatt risk för uppblossande våldsamheter på grund av den politiskt polariserade situationen. 

Situationen i Elfenbenskusten har dock successivt stabiliserats sedan de två perioderna med väpnade konflikterna, 2002 - 2003 samt 2011. Inbördeskrigen tog tusentals liv och skapade ett allvarligt hack i landets sociala och ekonomiska och demokratiska utvecklingskurva. Oroligheterna ledde bland annat till att Afrikanska Utvecklingsbanken AfDB temporärt flyttade till Tunisien samt till att många ambassader stängdes eller lades ner, däribland den svenska.  En fredsövervaknings-mission, UNOCI, etablerades av FN i samband med det första inbördeskriget och avvecklades år 2017 efter det att ett fredligt demokratiskt val kunnat hållas utan påföljande oroligheter. 

Landet befinner sig fortfarande i en återuppbyggnadsfas som fram till Covid-pandemin präglades av ekonomisk tillväxt, efter denna långa period av oroligheter och inbördeskrig. Läget i landet ses generellt som stabilt, och det anses inte troligt att landet ska falla tillbaka i det tillstånd av våld som rådde under eftervalskonflikten. De politiska konflikterna finns dock kvar under ytan och kan fortfarande blossa upp, vilket de valrelaterade oroligheterna hösten 2020 har visat. 

Utrikesdepartementet uppmanar därför svenskar på plats att: 

 • undvika folksamlingar
 • iaktta särskild vaksamhet och försiktighet framförallt vid förflyttning
 • följa utvecklingen i lokala medier samt följa lokala myndigheters anvisningar
 • vara särskilt försiktiga vid nödvändiga resor inom landet av trafiksäkerhetsskäl men också då det finns viss risk för vägpirater. 

Områden där särskild vaksamhet krävs: 

 • Undvik att besöka områden nära gränsen till Liberia, då det förekommit väpnade attacker där. 
 • På grund av säkerhetsläget i Burkina Faso och Mali, risk för kidnappningar och terroristattacker skall besök vid Elfenbenskustens norra gräns undvikas. Av säkerhetsskäl avråds i synnerhet besök till nationalparken Comoé.

Terrorism

Det finns ett allmänt terroristhot i Elfenbenskusten. På grund av den franska militära interventionen i Mali och det ivorianska engagemanget i konflikten, kan inte attacker mot såväl inhemska som franska intressen i Elfenbenskusten uteslutas. Ett exempel på detta var den väpnade attack mot ett hotell i kuststaden Grand Bassam den 13 mars 2016.

Resenärer bör vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i butikscentra och på andra platser med större folksamlingar. Det är också viktigt att hålla sig informerad om utvecklingen på vistelseorten och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

I händelse av terrordåd bör svenskar i landet snarast anmäla sig till det svenska konsulatet eller till UD:s Konsulära enhet (UD KC) i Stockholm. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i.  Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad. 

Om terrorism och turism på ud.se

Naturförhållanden och katastrofer

Drunkningsolyckor är vanliga vid Guineabuktens stränder. Havsströmmarna är starka, även nära land.

Däremot har Elfenbenskusten varit förskonat från allvarligare naturkatastrofer med dramatiskt förlopp. Under regnperioden mellan maj och november kan dock våldsamma regn förekomma och orsaka översvämningar och jordskred.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller 
närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. För information om visumregler kontakta Elfenbenskustens honorärkonsulat
 
Lars-Göran Andersson, Södra Kungsvägen 173, S-181 61 LIDINGÖ
http://www.consulatcisuede.blogspot.se/
E-post: consulat.ci-suede@gmail.com Mobil: +46 73 696 41 10
 
Kontaktuppgifter till Elfenbenskustens ambassad i Danmark:
Embassy of the Republic of Côte d´Ivoire
Chancery: Gersonsvej 8 DK-2900 Hellerup

Tel: +45 39 62 88 21 Tel: +45 39 62 88 22 Fax: +45 39 62 01 62

E-mail: ambaivoire@mail.tele.dk

Webbplats: http://www.danemark.diplomatie.gouv.ci/index.php

Hälso- och sjukvård

Bland hälsorisker bör särskilt nämnas förekomsten av malaria och risken för att smittas av HIV. Enligt en rapport från UNAIDS/WHO 2010 var 3,4 procent av den vuxna befolkningen HIV-smittad. På senare år har även rapporterats fall av gula febern, kolera och mässling samt i de norra och centrala delarna av landet även meningit. Även denguefeber och andra tropiska sjukdomar förekommer.

Det finns sjukvård av acceptabel standard att tillgå i Abidjan. På landsbygden och i mindre städer är sjukvården vanligtvis betydligt sämre. Vid allvarliga fall blir evakuering till Europa nödvändig. En sådan är mycket kostsam. Det är viktigt att se över sitt försäkringsskydd inför en resa till Elfenbenskusten.

När du reser in i Elfenbenskusten måste du visa upp ett intyg att du är vaccinerad mot gula febern (så kallat Gult kort). Den som inte har ett sådant intyg blir vid inresan tvungen att vaccineras på plats mot en avgift. Det är överhuvudtaget viktigt att i god tid se över sitt vaccinationsskydd inför en resa till landet.

Nödtelefonnummer i Elfenbenskusten är 180. Kontakta också snarast ditt försäkringsbolag om du tvingas söka sjukvård.

Information om Elfenbenskusten på 1177 Vårdguiden 

Lokala lagar och sedvänjor

Religionen är stark i Elfenbenskusten. Det är viktigt at respektera lokala lagar och sedvänjor. Elfenbenskusten ingår i UEMOA där CFA-franc är valutan. När du lämnar Elfenbenskusten för att resa till ett land utanför UEMOA-zonen får du ha med dig max 500 000 i CFA-franc (motsvarar ungefär 7 000 svenska kronor).

Det är förbjudet att fotografera platser som kan anses vara säkerhetsmässigt känsliga, till exempel militäranläggningar, radio- och TV-stationer, presidentpalatset, flygplatser samt de båda broar som förbinder Abidjans centrum, Plateau, med området där den internationella flygplatsen ligger.

Innehav, användning och smuggling av illegala droger straffas hårt i Elfenbenskusten. Förövare kan förvänta sig långvariga fängelsestraff och dryga böter.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten har minskat i Elfenbenskusten de senaste åren. Den förekommer dock, även i Abidjan, och kan vara våldsam med bilkapningar, beväpnade inbrott och överfall. Ett betydande antal lätta vapen är i omlopp. Det finns också rapporter om vägpirater ute i landet. Undvik att efter mörkrets inbrott promenera eller använda kollektivtrafik i Abidjan och att färdas med bil ute i landet. Våldsbrott är vanligare då det är mörkt.

Tänk på att ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

Internetbrottslighet riktad bland annat mot svenska medborgare genom bedrägerier eller så kallade scams, d.v.s. olika sätt att försöka lura personer på pengar, är vanligt förekommande i Västafrika. De som drabbas riskerar stora ekonomiska förluster. Besökare uppmanas att hålla detta i minnet och att inte låna ut eller på annat sätt föra över pengar till personer utan att noggrant kontrollera uppgiven bakgrundsinformation. Olika sociala forum på Internet frekventeras av bedragare från regionen och såväl UD-KSS som konsulaten på plats kontaktas regelbundet av personer som drabbats och ibland lurats på stora summor pengar. Det kan också noteras att internetadresser snarlika dem som tillhör svenska myndigheter använts i bedrägligt syfte.

Bedrägerierna går vanligtvis till på följande sätt. Kontakt etableras på Internet och personen begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader, visum etc. Det händer också att män som reser ner för att möta en kvinna de träffat via Internet vid ankomsten blir kidnappade och avkrävda pengar för att få tillbaka sina pass och kunna återvända till hemlandet. Även s.k. Nigeriabrev - inte bara från Nigeria - förekommer fortfarande. Normalt är bedragarna som agerar på Internet mycket drivna och förslagna. Man bör ha i åtanke att Internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga.

Korruption är ett allvarligt problem i Elfenbenskusten. Om någon begär att du ska betala mutor, avböj vänligt men bestämt.

Det är att rekommendera att ha säker transport till hotell ordnad redan före ankomsten till flygplatsen i Abidjan. Brott som riktar sig mot nyanlända vid flygplatsen är inte ovanliga. 

Det finns inte någon lag som uttryckligen förbjuder sex mellan personer av samma kön, men det är olagligt att öppet visa sin sexualitet om man är homosexuell. Det finns ingen officiell diskriminering baserad på sexuell läggning, men HBTQ-personer, särskilt homosexuella män, utsätts dock för förföljelse. Även polis och gendarmer har deltagit i denna.

Nödnummer till polisen: +225 31633536 eller +225 31634503

Det bör dock noteras att polisen ofta saknar resurser att utföra sitt arbete på grund av brist på till exempel vapen, fordon och kommunikationsutrustning.

Trafiksäkerhet

Allvarliga trafikolyckor förekommer i betydande omfattning liksom attacker av "vägpirater", främst vid större trafikleder ute på landsbygden. Dessutom förekommer såväl officiella som informella vägspärrar på olika håll i landet. Stor försiktighet bör iakttas vid passage av sådana.

Elfenbenskusten har haft ett för västafrikanska förhållanden mycket gott vägnät, men på grund av flera år av kris och inbördeskrig har vägunderhållet allvarligt eftersatts. Betydande infrastrukturinvesteringar pågår på olika håll i landet, inte minst omkring Abidjan, men vägarna är fortfarande på många håll mycket dåliga. Dessutom finns det ett stort antal vägar som saknar permanent beläggning och som ofta blir mycket svårframkomliga under regnperioden. En serie högar med blad eller löv på vägbanan varnar för att en olycka inträffat längre fram.

På de motorvägar som finns bör man vara uppmärksam på att fotgängare ofta vistas på vägbanan.

Undvik att färdas i mörker. Särskilt på landsbygden är det inte ovanligt att fordon saknar lyse.

Taxibilar med taxameter i Abidjan är orange. Det förekommer dock att personer som använder taxi utsätts för brott, särskilt nattetid.

Bussar av varierande standard trafikerar olika delar av landet. Det har på senare år förekommit en del mycket allvarliga trafikolyckor med bussar involverade.