Meny
  • Svenska

Om utlandet Elfenbenskusten

Ambassadens reseinformation

Avrådan

Elfenbenskusten - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till de sydvästliga regionerna Dix-Huit Montagnes, Haut-Sassandra, Moyen-Cavally och Bas-Sassandra.

Senast uppdaterad 20 feb 2020, 13.59

Aktuella händelser

Sedan den 6 januari 2017 har vid olika tillfällen militära oroligheter och skottlossning förekommit i olika ivorianska städer, bland annat Abidjan, Bouaké, Korhogo, Yamoussoukro och Daloa. Efter förhandlingar med regeringsrepresentanter har situationen återgått till det normala, men den 17 januari utbröt oroligheter på nytt. Den 8 maj blockerades åter Bouaké. Förutom i Bouaké har det därefter rapporterats om oroligheter och skottlossning i Abidjan, Korhogo och en del andra städer. Händelserna har bland annat lett till att banker hållit stängt. Den 16 maj träffades en ny överenskommelse med regeringen, och situationen i de berörda städerna rapporteras åter lugn, bland annat har bankerna åter öppnat. Därefter har dock ytterligare protester noterats, exempelvis i Abidjan.

Utrikesdepartementet uppmanar svenskar på plats att undvika folksamlingar, iaktta särskild vaksamhet och försiktighet framförallt vid förflyttning och noga följa utvecklingen i lokala medier samt att följa lokala myndigheters anvisningar.

Allmänna säkerhetsläget

Situationen i Elfenbenskusten har successivt stabiliserats sedan våren 2011 då den tidigare presidenten Laurent Gbagbo fängslades efter att ha vägrat erkänna sig besegrad i presidentvalet i november 2010. I den sydvästra delen av landet råder en latent konflikt om landägande. I samband med detta har väpnade incidenter och övergrepp förekommit.

Det är inte troligt att landet ska falla tillbaka i det tillstånd av våld som rådde under eftervalskonflikten, men oroligheter kan snabbt uppstå och säkerhetssituationen försämras. Särskild försiktighet bör iakttas vid förflyttning längs vägar ute i landet. Vägpirater förekommer.

Landet befinner sig i en återuppbyggnadsfas med ekonomisk tillväxt efter en längre period av kriser, oroligheter och tidvis inbördeskrig. Internationella investeringar sker och Afrikanska utvecklingsbanken återvände under 2014 till sitt säte i Abidjan.

Ett antal beväpnade personer utförde den 13 mars 2016 en väpnad attack mot hotell i kuststaden Grand Bassam cirka fyra mil väster om Abidjan då flera dödsfall krävdes.
Svenskar som befinner sig i landet uppmanas att hålla sig informerade om utvecklingen och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder, undvika folksamlingar och demonstrationer samt iaktta försiktighet vid vistelser och transporter utomhus.

Terrorism

Det finns ett allmänt terroristhot i Elfenbenskusten. På grund av den franska militära interventionen i Mali och det ivorianska engagemanget i konflikten, kan inte attacker mot såväl inhemska som franska intressen i Elfenbenskusten uteslutas. Ett exempel på detta var den väpnade attack mot ett hotell i kuststaden Grand Bassam den 13 mars 2016.

Resenärer bör vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i butikscentra och på andra platser med större folksamlingar. Det är också viktigt att hålla sig informerad om utvecklingen på vistelseorten och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

I händelse av terrordåd bör svenskar i landet snarast anmäla sig till det svenska konsulatet eller till UD:s Konsulära enhet (UD KC) i Stockholm. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i.  Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad. 

Om terrorism och turism på ud.se

Naturförhållanden och katastrofer

Drunkningsolyckor är vanliga vid Guineabuktens stränder. Havsströmmarna är starka, även nära land.

Däremot har Elfenbenskusten varit förskonat från allvarligare naturkatastrofer med dramatiskt förlopp. Under regnperioden mellan maj och november kan dock våldsamma regn förekomma och orsaka översvämningar och jordskred.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller 
närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. För information om visumregler kontakta Elfenbenskustens honorärkonsulat
 
Lars-Göran Andersson, Södra Kungsvägen 173, S-181 61 LIDINGÖ
http://www.consulatcisuede.blogspot.se/
E-post: consulat.ci-suede@gmail.com Mobil: +46 73 696 41 10
 
Kontaktuppgifter till Elfenbenskustens ambassad i Danmark:
Embassy of the Republic of Côte d´Ivoire
Chancery: Gersonsvej 8 DK-2900 Hellerup

Tel: +45 39 62 88 21 Tel: +45 39 62 88 22 Fax: +45 39 62 01 62

E-mail: ambaivoire@mail.tele.dk

Webbplats: http://www.danemark.diplomatie.gouv.ci/index.php

Hälso- och sjukvård

Bland hälsorisker bör särskilt nämnas förekomsten av malaria och risken för att smittas av HIV. Enligt en rapport från UNAIDS/WHO 2010 var 3,4 procent av den vuxna befolkningen HIV-smittad. På senare år har även rapporterats fall av gula febern, kolera och mässling samt i de norra och centrala delarna av landet även meningit. Även denguefeber och andra tropiska sjukdomar förekommer.

Det finns sjukvård av acceptabel standard att tillgå i Abidjan. På landsbygden och i mindre städer är sjukvården vanligtvis betydligt sämre. Vid allvarliga fall blir evakuering till Europa nödvändig. En sådan är mycket kostsam. Det är viktigt att se över sitt försäkringsskydd inför en resa till Elfenbenskusten.

När du reser in i Elfenbenskusten måste du visa upp ett intyg att du är vaccinerad mot gula febern (så kallat Gult kort). Den som inte har ett sådant intyg blir vid inresan tvungen att vaccineras på plats mot en avgift. Det är överhuvudtaget viktigt att i god tid se över sitt vaccinationsskydd inför en resa till landet.

Nödtelefonnummer i Elfenbenskusten är 180. Kontakta också snarast ditt försäkringsbolag om du tvingas söka sjukvård.

Information om Elfenbenskusten på 1177 Vårdguiden 

Lokala lagar och sedvänjor

Religionen är stark i Elfenbenskusten. Det är viktigt at respektera lokala lagar och sedvänjor. Elfenbenskusten ingår i UEMOA där CFA-franc är valutan. När du lämnar Elfenbenskusten för att resa till ett land utanför UEMOA-zonen får du ha med dig max 500 000 i CFA-franc (motsvarar ungefär 7 000 svenska kronor).

Det är förbjudet att fotografera platser som kan anses vara säkerhetsmässigt känsliga, till exempel militäranläggningar, radio- och TV-stationer, presidentpalatset, flygplatser samt de båda broar som förbinder Abidjans centrum, Plateau, med området där den internationella flygplatsen ligger.

Innehav, användning och smuggling av illegala droger straffas hårt i Elfenbenskusten. Förövare kan förvänta sig långvariga fängelsestraff och dryga böter.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten har minskat i Elfenbenskusten de senaste åren. Den förekommer dock, även i Abidjan, och kan vara våldsam med bilkapningar, beväpnade inbrott och överfall. Ett betydande antal lätta vapen är i omlopp. Det finns också rapporter om vägpirater ute i landet. Undvik att efter mörkrets inbrott promenera eller använda kollektivtrafik i Abidjan och att färdas med bil ute i landet. Våldsbrott är vanligare då det är mörkt.

Tänk på att ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

Internetbrottslighet riktad bland annat mot svenska medborgare genom bedrägerier eller så kallade scams, d.v.s. olika sätt att försöka lura personer på pengar, är vanligt förekommande i Västafrika. De som drabbas riskerar stora ekonomiska förluster. Besökare uppmanas att hålla detta i minnet och att inte låna ut eller på annat sätt föra över pengar till personer utan att noggrant kontrollera uppgiven bakgrundsinformation. Olika sociala forum på Internet frekventeras av bedragare från regionen och såväl UD-KSS som konsulaten på plats kontaktas regelbundet av personer som drabbats och ibland lurats på stora summor pengar. Det kan också noteras att internetadresser snarlika dem som tillhör svenska myndigheter använts i bedrägligt syfte.

Bedrägerierna går vanligtvis till på följande sätt. Kontakt etableras på Internet och personen begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader, visum etc. Det händer också att män som reser ner för att möta en kvinna de träffat via Internet vid ankomsten blir kidnappade och avkrävda pengar för att få tillbaka sina pass och kunna återvända till hemlandet. Även s.k. Nigeriabrev - inte bara från Nigeria - förekommer fortfarande. Normalt är bedragarna som agerar på Internet mycket drivna och förslagna. Man bör ha i åtanke att Internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga.

Korruption är ett allvarligt problem i Elfenbenskusten. Om någon begär att du ska betala mutor, avböj vänligt men bestämt.

Det är att rekommendera att ha säker transport till hotell ordnad redan före ankomsten till flygplatsen i Abidjan. Brott som riktar sig mot nyanlända vid flygplatsen är inte ovanliga. 

Det finns inte någon lag som uttryckligen förbjuder sex mellan personer av samma kön, men det är olagligt att öppet visa sin sexualitet om man är homosexuell. Det finns ingen officiell diskriminering baserad på sexuell läggning, men HBTQ-personer, särskilt homosexuella män, utsätts dock för förföljelse. Även polis och gendarmer har deltagit i denna.

Nödnummer till polisen: +225 31633536 eller +225 31634503

Det bör dock noteras att polisen ofta saknar resurser att utföra sitt arbete på grund av brist på till exempel vapen, fordon och kommunikationsutrustning.

Trafiksäkerhet

Allvarliga trafikolyckor förekommer i betydande omfattning liksom attacker av "vägpirater", främst vid större trafikleder ute på landsbygden. Dessutom förekommer såväl officiella som informella vägspärrar på olika håll i landet. Stor försiktighet bör iakttas vid passage av sådana.

Elfenbenskusten har haft ett för västafrikanska förhållanden mycket gott vägnät, men på grund av flera år av kris och inbördeskrig har vägunderhållet allvarligt eftersatts. Betydande infrastrukturinvesteringar pågår på olika håll i landet, inte minst omkring Abidjan, men vägarna är fortfarande på många håll mycket dåliga. Dessutom finns det ett stort antal vägar som saknar permanent beläggning och som ofta blir mycket svårframkomliga under regnperioden. En serie högar med blad eller löv på vägbanan varnar för att en olycka inträffat längre fram.

På de motorvägar som finns bör man vara uppmärksam på att fotgängare ofta vistas på vägbanan.

Undvik att färdas i mörker. Särskilt på landsbygden är det inte ovanligt att fordon saknar lyse.

Taxibilar med taxameter i Abidjan är orange. Det förekommer dock att personer som använder taxi utsätts för brott, särskilt nattetid.

Bussar av varierande standard trafikerar olika delar av landet. Det har på senare år förekommit en del mycket allvarliga trafikolyckor med bussar involverade.