Meny

Om utlandet Ecuador

Beställning av samordningsnummer i Ecuador

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige måste söka samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller ID-kort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Observera att beställning av samordningsnummer endast ska göras om du ämnar söka pass inom sex månader. Ambassaden kan endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Observera att för personer födda före 1 april 2015 till ett ogift par där endast fadern är svensk medborgare måste en Anmälan om svenskt medborgarskap göras innan det är möjligt att söka samordningsnummer, här finns mer information.

Ansök om samordningsnummer i Ecuador

Följande dokument krävs:

  1. Ifylld blankett SKV7750, hämta blanketten här. Sökanden över 18 år måste själv fylla i och skriva under blanketten. Sökanden över 12 år måste skriva under blanketten tillsammans med föräldrarna.
  2. Födelsebevis i original, båda föräldrarnas namn ska framgå. 
  3. Földrarnas vigselbevis, om de är/var gifta.
  4. Båda föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation. Svenska föräldrar måste uppvisa giltigt svenskt pass eller nationellt ID-kort.

Ta med ovanstående dokument till konsulatet i Quito eller Guayaquil. Alla handlingar ska vara i original.

Barnet och minst en av föräldrarna måste personligen inställa sig på ambassaden eller konsulatet. Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltig fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia).

Konsulaten kräver tidsbokning.

Se kontaktuppgifter till ambassaden och konsulaten

Handläggningstiden för samordningsnummer är normalt 6-8 veckor.

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer