Om utlandet Colombia

Samordningsnummer

Ny lag om samordningsnummer från 1 september 2023. Bestämmelser om samordningsnummer flyttas från folkbokföringslagen till en ny lag - lagen (2022:1697) om samordningsnummer.

Beställning av samordningsnummer
Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige måste söka samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller ID-kort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Ansökan är avgiftsfri och kan göras på samtliga svenska konsulat samt på Ambassaden i Bogotá. Åtminstone en vårdnadshavare måste personligen infinna sig på ambassad/konsulat tillsammans med barnet. 

Observera att beställning av samordningsnummer ska göras i samband med passansökan. Om du inte planerar att ansöka om ett svenskt pass till ditt barn så behöver barnet inget samordningsnummer. Du kan då i stället själv välja att skicka in en namnansökan direkt till Skatteverket.

Ambassaden/konsulaten kan endast beställa samordningsnummer för svenska medborgare. För personer födda före den 1 april 2015 till ett ogift par där endast fadern är svensk medborgare måste en "Anmälan om svenskt medborgarskap" göras innan det är möjligt att söka samordningsnummer, här finns mer information.

Ny regler från 18 juni 2021

Från den 18 juni 2021 förklaras ett samordningsnummer vilande fem år efter att numret tilldelades eller senast förnyades om inte anmälan från myndighet eller ansökan från enskild om förnyelse kommit in till Skatteverket. Passen är giltiga även om samordningsnumret blivit vilandeförklarat.

Passmyndigheterna (ambassaderna eller Polisen) hanterar ansökan och anmälan om förnyelse av samordningsnummer till Skatteverket vid ansökan av nytt pass eller nationellt id-kort. Om det inte är i samband med en ansökan om svenskt pass/id-kort får medborgaren själv inställa sig hos Skatteverket respektive Statens Servicecenter. 

Om passinnehavaren vill veta om och när deras samordningsnummer blir vilandeförklarat får de själva ta kontakt med Skatteverket. För mer information se Skatteverkets hemsida.

Om du har ett samordningsnummer och byter kontaktadress ska du anmäla ny adress till Skatteverket. Det kan antingen vara en adress i Sverige eller en adress i ett annat land, men inte både och.

Du behöver också meddela Skatteverket om du byter personuppgifter så som namn eller medborgarskap.

Ansök om samordningsnummer i Colombia, Venezuela & Ecuador

Barnet och minst en av föräldrarna måste personligen inställa sig på ambassaden eller konsulatet.

Följande dokument krävs:

  1. Namnansökan (blankett SKV 7750) undertecknad av båda föräldrarna/vårdnadshavarna. Sökanden över 18 år måste själv fylla i och skriva under blanketten. Sökanden över 12 år måste skriva under blanketten tillsammans med föräldrarna.

  2. Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagkraftvunnet vårdnadsbeslut visas upp.

  3. Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltig fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia). 

  4. Födelsebevis/attest i original där båda föräldrarnas namn framgår. 

  5. Vigselbevis alternativt faderskapsfastställelse som skett genom ett avgörande av domstol eller bekräftelse

  6. Båda föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation. Svenska föräldrar måste uppvisa giltigt svenskt pass eller nationellt ID-kort.

  7. Eventuellt beslut från Migrationsverket om bibehållande av svenskt medborgarskap om det finns risk att den svenska föräldern förlorat sitt svenska medborgarskap vid 22 års ålder.


Ta med ovanstående dokument till konsulatet eller ambassaden. Alla handlingar ska vara i original.

Det krävs tidsbokning för att beställa samordningsnummer. Detta sker via e-post till ambassaden.bogota@gov.se.

Vid beställning av samordningsnummer vid något av konsulaten i Colombia, Ecuador eller Venezuela bör konsulatet kontaktas direkt via e-post.


Se kontaktuppgifter till ambassaden och konsulaten

Handläggningstiden för samordningsnummer är normalt 6-8 veckor.