Meny

Om utlandet Ecuador

Pass utomlands i Ecuador

De honoröra generalkonsulaten i Quito och Guayaquil kan utfärda provisoriska pass, men för ordinarie pass behövs en fotostation som finns vid ambassaden i Bogotá.

Allmänt om förnyelse av pass


För samtliga personer som tidigare haft svenskt pass krävs följande:

  • Personlig inställelse vid passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet).
  • Tidigare pass ska medtas, om passet ej är giltigt krävs även annan giltig fotolegitimation.
  • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in. Det stulna/förkomna passet spärras av passmyndigheten.
  • Om du är utskriven ur Sverige måste du visa upp uppehållstillstånd i bosättningslandet. 
  • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.
  • Passblankett som är obligatorisk för samtliga personer som ansöker om svenskt pass utomlands "Prövning av svenskt medborgarskap (Fyll i digitalt)"
  • För minderåriga krävs samtliga vårdnadshavares närvaro samt blanketten "Vårdnadshavares medgivande"
  • Avgift för passet, motsvarar SEK 1 400 i lokal valuta.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Förnyelse av pass i Ecuador

För provisoriskt pass klicka på länken: Provisoriskt pass


Förnyelse av pass i Colombia

Ambassaden tar emot passärenden måndag till fredag, mellan klockan 10:00 till 12:00. Tidsbokning för förrnyelse av pass görs via e-post.

Se ambassadens kontaktuppgifter

Avgiften för pass betalas antingen med betalkort direkt på ambassaden eller med kontanter i förväg till Banco Occidente mittemot ambassaden, adress Avenida de Chile Carrera 7 No 71-48, cuenta de ahorros 219-80008-3. Kvittot skall medtas vid besöket.

Se kostnad enligt aktuell prislista

Om betalning görs för flera pass samtidigt, eller en kombination av till exempel pass och ID-kort måste inbetalningarna ske separat.

Porto- och utlämningsavgift

Det tillkommer även kostnader för porto och utlämning ifall det finns önskemål om att hämta ut passet vid något av Sveriges konsulat i Ecuador.

I sådant fall betalas portoavgiften in separat, vilket innebär att minst två kvitton medtages till ambassaden. Portoavgiften till Ecuador är 75.000 COP (23,87 USD) och gäller per försändelse och upp till 500 gram (ca 10 pass).

Utlämningsavgiften motsvarar 150 SEK i lokal valuta och betalas direkt till konsulatet när passet hämtas ut (gäller ej vid uthämtning på ambassaden).

Pass utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer