Om utlandet Ecuador

Avrådan

Ecuador - avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 24 januari 2024 beslutat om att utöka avrådan för Ecuador. Följande avrådan gäller:

UD avråder från icke nödvändiga resor till provinserna: Esmeraldas, Manabí, Santa Elna, Guayas, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas samt Los Rios - med undantag från Guayaquils internationella flygplats.

Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till den 20 km breda militärbevakade säkerhetszonen utmed gränsen mot Colombia – med undantag från gränsövergången Rumichaca, panamerikanska motorvägen och staden Tulcán i provinsen Carchi.

Avrådan gäller tills vidare.

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Aktuella händelser

Försämrat säkerhetsläge och undantagstillstånd i Ecuador

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 24 januari 2024 beslutat om att utöka avrådan för Ecuador. Avrådan omfattar nu hela provinsen Esmeraldas och provinserna Manabí, Santa Elna, Guayas, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas samt Los Rios - med undantag från Guayaquils internationella flygplats (från vilken man bland annat flyger till Gualapagos).

UD:s information och råd är rekommendationer till svenska resenärer. En avrådan grundar sig på en helhetsbedömning som tillsammans ger en bild av det allmänna säkerhetsläget. När UD avråder från resor är det en signal om att säkerhetsläget är allvarligt och att man som resenär noga bör tänka över sitt beslut att resa.

Säkerhetsläget har försämrats i Ecuador under de senaste året genom närvaron av illegala väpnade grupper har ökat och allvarliga våldsdåd har förekommit i flera delar av landet. Säkerhetsläget bedöms vara oberäkneligt och riskerna för att civila drabbas på offentliga platser har ökat.

Svenskar på plats uppmanas att iaktta försiktighet, hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen i landet samt följa lokala myndigheters råd. Svenskar uppmanas vidare att löpande ta del av ambassadens reseinformation via appen UD Resklar eller Sweden Abroad samt att anmäla sig på svensklistan.Du som resenär ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. 

Den 8 januari 2024 beslutade Ecuadors president om undantagstillstånd i hela landet till följd av det försämrade säkerhetsläget.

Den 8 januari 2024 beslutade Ecuadors president om utegångsförbud som gäller i 60 dagar. Den 23 januari beslutade presidenten om ett uppdaterat utgångsförbud där landets 221 kantoner delas in i tre nivår av utegångsförbud;

  • Hög kl.00:00-05:00 (bla städerna, Quito, Guayaquil, Manta, Santa Domingo, Machala)
  • Medel kl.02:00-05:00
  • Låg ingen utgångsförbud 

Vissa undantag tillämpas för att bl.a. försäkra mobilitet till/från flygplatser inför flygankomster/avgångar., detta kan dock komma att förändras på kort varsel. Vänligen notera att enbart resenärer med giltiga resehandlingar samt flygbiljetter kommer tillåtas komma in på flygplats inga medföljare. 

Den 12 januari 2024 införde Ecuador skärpta gränskontroller för alla utländska medborgare som anländer till Ecuador via gränspassage landvägen från Colombia och Peru. Samtliga utländska medborgare måste vid gränskontroll kunna uppvisa utdrag från belastningsregister som är översatt och givet apostille stämpel som intygar att en signatur är äkta. Obs detta gäller inte utländska medborgare som flyger in till Ecuador och gör gränspassering på flygplatsen. 

Ökad hotbild mot svenska intressen 

Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och flera saker tyder på att hotbilden mot svenska intressen ökat generellt. I ljuset av utvecklingen bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet. Svenska resenärer bör generellt iaktta försiktighet i närheten av folksamlingar och så långt som möjligt undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter. Svenskar uppmanas att hålla sig uppdaterad om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters råd, ta del av myndigheters reseinformation, registerna sig på svenskalistan och ladda ner appen UD Resklar(samt aktivera push notiser). 

Senast uppdaterad 12 jan 2024, 08.56
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor

Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna få tag i dig vid en större krissituation i landet kan du anmäla dig till svensklistan.

Anmäl dig till svensklistan
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se