Om utlandet Chile

Förnyelse av pass för minderårig

Barn och unga under 18 år måste personligen komma till ambassaden tillsammans med vårdnadshavare vid förbokad passtid. Se även till att uppfylla alla krav och ha med alla nödvändiga dokument.

Boka tid

För att ansöka om pass eller id-kort till ditt barn behöver du boka en tid. Både vårdnadshavare och barn måste närvara vid det inbokade ansökningstillfället. Boka din tid i förväg genom att mejla eller ringa till ambassaden:

Email: pass.santiago.de.chile@gov.se
T
elefon: +562 2940 1700 

Att tänka på & ta med

Vid förnyelse av pass för barn och unga under 18 år krävs följande av barn och vårdnashavare:

 • Barn samt vårdnadshavare måste komma tillsammans till ambassaden på inbokad tid.
 • Vårdnadshavarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna närvara och skriva under medgivande. Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas.
  • Om man som vårdnadshavare befinner sig i Sverige, vänder man sig till polisen för att fylla i och underteckna "vårdnadshavares medgivande". Namnteckningen ska bevittnas på polisen. Medgivandet skickas därefter till ambassaden av polisen. Om man befinner sig i annat land vänder man sig till ambassaden/konsulatet. Bilagan får inte vara äldre än 1 månad.
 • Barnets tidigare svenska pass ska medtas om det är giltigt.
  • Om ett giltigt pass är stulet eller förlorat måste det spärras. Gör en polisanmälan och ta med kvitto. Se förlust av pass.
 • Barnets chilenska/utländska pass eller id-kort om barnet är medborgare eller bosatt i Chile/annat land.  
  • Finns ingen giltig id-handling (varken svensk eller utländsk) ska föräldrarna styrka barnets identitet genom ett medtaget passfoto på barnet.
 • Födelsebevis för barn födda utanför Sverige (certificado de nacimiento).
 • Ytterligare handlingar kan begäras.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar. 

Betalning

Du betalar avgiften för passet innan ditt besök. Du kan betala via banköveföring eller kontantinsättning på banken.

Se aktuell avgift och uppgifter för bankinsättning eller överföring här: Avgifter 

Leveranstid & Utlämning

Efter att din ansökan har blivit godkänd tar det cirka 3 veckor för passet att levereras till ambassaden. Vi kan inte garantera leveranstiden. På grund av covid-19 kan leveransen dröja längre än vanligt.

När passet har kommit kontaktas du av ambassaden för att boka in utlämning. Vårdnashavare måste komma personligen för att hämta barnets pass.