Om utlandet Brasilien

Nationellt id-kort i Brasilien

Svenska medborgare kan ansöka om ett nationellt id-kort på de svenska utlandsmyndigheterna.

Av kortet framgår att du är svensk medborgare. Det har en giltighetstid på fem år och är utfärdat på svenska och engelska. Det går även att använda som id-handling i Sverige.

Med det nationella ID-kortet kan du resa inom EU-länderna samt Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein. För mer info se polisens hemsida.

Nyhet från 2022 för personer med samordningsnummer

Ett samordningsnummer förklaras vilande vid årsskiftet fem år efter numret tilldelades eller senast förnyades, om inte anmälan från myndighet eller ansökan från enskild om förnyelse kommit in till Skatteverket. Passen är giltiga även om samordningsnumret blivit vilandeförklarat.

Passmyndigheterna (ambassaderna eller Polisen)  ombesörjer ansökan resp. anmälan om förnyelse av samordningsnummer till Skatteverket för passändamål, d.v.s. vid ansökning av nytt pass eller nationellt id-kort.

Om det inte är i samband med en ansökan om svenskt pass/id-kort får medborgaren själv inställa sig hos Skatteverket resp. Statens Servicecenter. 

Gränspolisen i Sverige ger inte ut någon sådan information vid inresa till Sverige. Om passinnehavaren vill veta om och ev. när deras samordningsnummer är aktivt eller blir vilandeförklarat får de själva ta kontakt med Skatteverket. Personnummer och samordningsnummer - Folkbokföring | Skatteverket

Du ansöker om id-kortet på samma sätt som när du ansöker om ett vanligt pass och även  följande gäller:

  • Du måste hämta det nya ID-kortet personligen på Ambassaden/konsulatet.
  • Vårdnadshavare kan hämta för barn under 18 år och måste då kunna identifiera sig (pass eller fotolegitimation).
  • ID-kortet måste hämtas inom sex månader annars makuleras det och ansökningsavgiften betalas inte tillbaka.
  • Avgiften är densamma som för vanligt pass, se aktuell avgiftslista, och betalas i lokal valuta till ambassadens bankkonto (se nedan).
  • Ta med kvitto när du besöker ambassaden.

Embaixada da Suécia
Banco: Rendimento 633
Agência: 0003-0
Conta: 4515218000
CNPJ: 03.739.186/0001-93

Nationellt id-kort

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer