Om utlandet Brasilien

Nationellt id-kort i Brasilien

Svenska medborgare kan ansöka om ett nationellt id-kort på de svenska utlandsmyndigheterna.

Av kortet framgår att du är svensk medborgare. Det har en giltighetstid på fem år och är utfärdat på svenska och engelska. Det går även att använda som id-handling i Sverige.

Med det nationella ID-kortet kan du resa inom EU-länderna samt Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein. För mer info se polisens hemsida.

Du ansöker om id-kortet på samma sätt som när du ansöker om ett vanligt pass och även  följande gäller:

  • Du måste hämta det nya ID-kortet personligen på Ambassaden/konsulatet.
  • Vårdnadshavare kan hämta för barn under 18 år och måste då kunna identifiera sig (pass eller fotolegitimation).
  • ID-kortet måste hämtas inom sex månader annars makuleras det och ansökningsavgiften betalas inte tillbaka.
  • Avgiften är densamma som för vanligt pass, se aktuell avgiftslista, och betalas i lokal valuta till ambassadens bankkonto (se nedan).
  • Ta med kvitto när du besöker ambassaden.

Embaixada da Suécia
Banco: Itaú 341
Agência: 7011
C/C: 31174-8
CNPJ: 03.739.186/0001-93

Nationellt id-kort

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer