• Svenska

Om utlandet Bosnien och Hercegovina

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande. 

Senast uppdaterad 24 jun 2024, 10.35

Aktuella händelser

Ambassaden uppmanar svenskar som befinner sig i Bosnien och Hercegovina, eller som planerar resa hit, att anmäla sin vistelse på den så kallade Svensklistan. I händelse av en konsulär kris kan ambassaden eller svenska UD på så sätt komma i kontakt med svenskar i landet om det skulle behövas. 

Svenskar som planerar resa till Bosnien och Hercegovina uppmanas att se över sina försäkringsskydd innan avresa. 

Ladda gärna ner Utrikesdepartementets app "UD Resklar" i mobilen för råd och reseinformation.

In- och utresebestämmelser


Särskilda inresebestämmelser till Bosnien och Hercegovina med anledning av Covid-19 har upphört att gälla.


Landets gränspolis har publicerat information om ändringen (på engelska):

COVID-19 (granpol.gov.ba)

Svenska medborgare måste ha giltig resehandling för att resa in i Bosnien-Hercegovina. Giltiga resehandlingar är pass och Nationellt ID-kort som visar ditt svenska medborgarskap. Resehandlingen måste vara giltig minst 90 dagar efter planerad utresa ur Bosnien-Hercegovina. Vill du stanna längre än 90 dagar i BiH måste du ansöka om uppehållstillstånd vilket kan göras hos gränspolis. Kontakta BiH ambassad i Stockholm www.bihambasada.se för ytterligare information. 

Observera att vid utresa från Sverige måste svenska medborgare enligt passlagen alltid medföra giltigt pass vid resa till ett land utanför EU/EES. Detta gäller även vid utresa till länder där destinationslandet accepterar inresa med nationellt id-kort, exempelvis Bosnien och Hercegovina.

Utländska besökare ska registrera sig hos den lokala polisen inom 72 timmar efter inresa om det inte görs av hotellet man vistas på. Läs mer på Stay of aliens in Bosnia and Herzegovina | SPS 

Det är viktigt att alltid bära med sig identitetshandlingar när man vistas i landet.

Resa med barn 
Minderåriga barn (under 18 år), som inte är medborgare i BiH, med ett giltigt resedokument kan resa in i BiH tillsammans med ena föräldern, vårdnadshavare eller med annan person om det finns en certifierad fullmakt från andre föräldern/föräldrar/vårdnadshavare. Fullmakten bör vara certifierad av Notarius publicus. Om barnet och föräldern den reser med har olika efternamn är det extra viktigt att ha den andre förälderns fullmakt. 

Ett minderårigt barn (under 18 år) som reser på egen hand, ska ha med sig föräldrars/vårdnadshavares tillstånd till resan. Dokumentet ska innehålla information om vistelsen i BiH (var, hos vem, hur länge etc.) samt kontaktinformation till föräldrar/vårdnadshavare. 

Läs mer på www.granpol.gov.ba

och

BACKGROUND INFORMATION ON THE ENTRY, STAY AND INTERNATIONAL PROTECTION OF ALIENS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (msb.gov.ba)
 
Resa med husdjur
Information om vad du behöver göra för att ta med dig husdjur till Bosnien-Hercegovina finns på Statens veterinärkontors hemsida

Pets non commercial movement to Bosnia and Herzegovina | Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina

Det går också bra att mejla frågor till: info@vet.gov.ba  

Ambassaden kan inte påverka landets in- och utresebestämmelser. Om du nekas in- eller utresa med ditt husdjur gäller lokala regler. Tänk på att  informera dig om svenska regler när ditt husdjur skall resa tillbaka in i Sverige: www.jordbruksverket.se

Allmänna säkerhetsläget

Den personliga säkerheten är relativt god i hela Bosnien och Hercegovina. Allmän vaksamhet och försiktighet bör vidtas utanför de centrala delarna av de större städerna. Överfall och rån riktade mot utlänningar är sällsynta men ficktjuvar är aktiva vid turisstråken och vanligare under sommarmånaderna. Ambassaden rekommenderar resenärer att vara uppmärksamma på att intolerans förekommer mot HBTQ-personer, vilket kan leda till hotfulla situationer.

Det finns sedan kriget på 90-talet ett stort antal vapen i omlopp. Säkerhetssituationen är dock snarlik den i de flesta andra europeiska länder.  Spänningar mellan folkgrupperna sedan kriget i landet uttrycker sig framförallt idag vid speciella situationer då gamla minnen återuppväcks.

Förutom ambassadens reseinformation nedan rekommenderas Resklar - UD:s reseinformation direkt i fickan.

Terrorism

Liksom i övriga Europa finns det ett antal personer från Bosnien och Hercegovina som har rest till Syrien eller Irak. Myndigheterna i Bosnien och Hercegovina uppskattar att av de ca 200 personer som har rest har ett 50-tal återkommit.  Det finns i nuläget inga kända terrorhot riktade mot Bosnien och Hercegovina.

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Det är viktigt att vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Att hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor är essentiellt.

Terrorism och hot utomlands - Regeringen.se

Naturförhållanden och katastrofer

Minrisk
Sedan kriget ligger många minor kvar i landet. Tätbefolkade områden anses idag vara säkra att besöka, men flera områden på landsbygden bedöms fortfarande vara osäkra. Den stående rekommendationen är att i dessa områden inte gå utanför asfalterat eller stensatt område utan guide.

Naturförhållanden
Regn under vårperioden kan skapa tillfälliga översvämningar. Floden Drina kan svämma över under längre perioder av regn. Under sommaren kan skogsbränder blossa upp i södra delen av landet och vägar kan då stängas av och biltrafiken ledas om till andra vägar. Mycket snö under vintern kan göra vägarna på landsbygden svårframkomliga. 

Mindre jordskalv förekommer, risken för en större jordbävning  i Sarajevoregionen är mindre än i andra delar av Balkanregionen. I området runt Banja Luka och vid BiHs gräns mot den kroatiska kusten är jordbävningsrisken större. 

Hälso- och sjukvård

Mathygienen är i allmänhet god och och kranvattnet kan normalt drickas.

Sjukvården i Bosnien och Hercegovina har lägre standard än vi är vana vid i Sverige. Vid allvarligare sjukdom är det akutmottagningen på närmaste stads sjukhus som skall uppsökas. I Sarajevo finns privata kliniker som kan anlitas för krämpor som man skulle gå till vårdcentralen med hemma i Sverige. Tänk på att se över ditt försäkringsskydd innan du reser! En sjukhusvistelse, hemtransport etc. kan bli mycket dyrbar utan försäkring. 

Iaktta försiktighet med lösdrivande hundar då vissa kan vara aggressiva. Blir man biten av en hund skall bettet omedelbart tvättas med vatten och tvål. Därefter bör man omgående uppsöka läkare för bedömning och ställningstagande till vaccinering eftersom man inte helt kan utsesluta att rabies finns i landet.

Luftföroreningar kan vara besvärande särskilt vintertid då eldning för att värma bostäder ökar. Sarajevo är beläget i en dalgång och luftföroreningar kan bilda ett "lock" över staden om det är vindstilla och luftkvaliteten kan bli väldigt dålig främst under vintern. 

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala helgdagar och sedvänjor.  Lokal lag gäller i Bosnien och Hercegovina, oavsett medborgarskep.

Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Mer information om detta hittar du på regeringens hemsida. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Rån och inbrott i såväl hus som bilar förekommer, men den personliga säkerheten är relativt god. Fick- och väskstölder är inte ovanliga, framförallt i de centrala delarna i städerna. 

Väpnade rån t.ex. av banker, bensinstationer och kvällsöppna närbutiker förekommer liksom bilstölder. Särskilt utsatta är nya och utlandsregistrerade bilar. Lämna aldrig värdesaker som pengar och pass eller andra stöldbegärliga saker i bilen. Om du drabbas av stöld eller rån ska du anmäla detta på närmaste polisstation. Telefonnummer till polisen är 122 men var beredd på att du inte alltid kan få tala med någon som kan engelska.

Ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt. 

Trafiksäkerhet

Trafikrelaterade olyckor är mycket vanliga bl.a. för att vägnätet till stor del består av smala kurviga vägar med mycket tung och hetsig trafik som gör omkörningar svåra och osäkra. Det rekommenderas att "vara beredd på det oväntade" och att anpassa hastigheten till rådande trafiksituation. Man bör om möjligt undvika mörkerkörning med tanke på att traktorer och gamla bilar ofta färdas utan eller med dåligt fungerande strålkastare. Man bör även se upp med mörkklädda fotgängare som syns dåligt. Reflexer är inte vanligt förekommande.

I Sarajevo finns det gott om taxibilar av relativt god standard. Kostnaden för taxiresor är betydligt lägre jämfört med i Sverige. Taxibilars registreringsskyltar börjar med "TA". Om inte skylten börjar på "TA" är det en så kallad svarttaxi som bör undvikas. Taxibilar har taxameter, kontrollera att föraren sätter på den när du satt dig i bilen. 

Resa i landet

Underhåll av vägnätet i landet är på vissa håll eftersatt och det är viktigt att vara uppmärksam i trafiken. Det finns begränsade möjligheter att resa med inrikesflyg eller tåg, men busstrafik är fungerande i stort sett i hela landet. Det finns daglig tågförbindelse mellan Sarajevo och Capljina, via Mostar. Sommartid brukar det tåget även gå till hamnstaden Plotje vid Kroatiska kuten. 

Det är viktigt att se över sitt försäkringsskydd inför resa till Bosnien och Hercegovina. Vid allvarligare sjukdomsfall kan det bli aktuellt med evakuering.

Vintertid händer det att flygplatsen i Sarajevo inte kan trafikeras på grund av dåliga siktförhållanden med förseningar och/eller inställda flyg som följd. Orsaken är oftast luftföroreningar i samband med inversion och smog som kan bilda dimma över staden och flygplatsen. 

Övriga upplysningar

In- och utförsel av varor

Aktuella införsel- respektive utförselregler finns på den bosniska tullens webbplats

Ta aldrig med paket eller väskor med okänt innehåll när du skall passera en gräns. Lämna aldrig ditt bagage utan uppsikt.

Betalning med kort

Möjligheterna att betala med kort är relativt goda men vissa mindre restauranger och affärer tar inte emot betalning med kort. Det finns gott om uttagsautomater.

Vissa växlingskontor/banker i Bosnien och Hercegovina växlar inte längre  svenska kronor. Se information från landets Centralbank (CCBH) i länk: CBBH isn’t responsible for exchange transactions and doesn’t influence which currency is exchanged

Som turist är man skyldig att, på begäran av en polis vid Bosnien-Hercegovinas gränspolis vid gränsövergångsstället, visa upp bevis på innehav av ekonomiska medel till ett belopp av 150KM för varje dag av avsedd vistelse i Bosnien-Hercegovina.

Representationsansvar för annat nordiskt land

I händelse av konsulärkris representerar Sveriges ambassad i Sarajevo Finland och Island i Bosnien och Hercegovina.

Viktiga telefonnummer

Landskod: +387, Sarajevos riktnummer 033

Medicinskt nödfall: 124. Polis: 122. Brandkår: 123. Flygplatsen i Sarajevo: 033-289 100. Sarajevo busstation: 033-21 31 00, 033-21 30 10. Lukavica/Östra Sarajevo busstation: 057 317 377. Vägservice: 1282. Taxi: 1522, 1516, 033-663 555, 033-660 666.

Länk till Bosnien och Hercegovinas ambassad i Stockholm

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer