Meny
  • Svenska

Om utlandet Bosnien och Hercegovina

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 okt 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 oktober fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 11 okt 2020, 12.05

Aktuella händelser

UD avråder från icke-nödvändiga resor till Bosnien Hercegovina till och med den 15 november. Här kan du läsa mer om UD:s reseavrådan med anledning av nya coronaviruset.

Sedan 14 juli tillåts svenska och andra EU-medborgare att resa in i Bosnien och Hercegeovina mot uppvisande av ett intyg om att de testat negativt för covid-19. Testresultaten får inte vara äldre än 48 timmar.  Det är viktigt att hålla sig uppdaterad via lokala myndigheter och nyheter då regler kan ändras med kort varsel. 

Svenskar i landet uppmanas att se över giltigheten i reseförsäkringar som påverkas av avrådan. Ambassaden kan ha begränsade möjligheter att erbjuda konsulärt stöd till svenska medborgare om behov skulle uppstå om resa skett trots avrådan.

För personer som befinner sig Bosnien och Hercegovina och drabbas av symptom som kan vara covid-19 ska jourhavande kontaktas på : +387 33 623 416 (Sarajevokantonen) eller  +387 800 50 555 (Republika Srpska) . Uppsök inte vård på sjukhus utan vänta i hemmet/på hotellet tills sjukvårdspersonal anländer.  

Bosnien och Hercegovinas utrikesministerium har upprättat en speciell telefonlinje och mejladress (telefon: +387 33 281 309 och mejl: emergency@mvp.gov.ba) dit medborgare i landet och utländska medborgare som bor i landet kan vända sig med frågor rörande Covid-19. Se också
Federal Institute for Public Health 
Public Health Institute Banja Luka 

Flygplatserna i Sarajevo, Banja Luka och Tuzla är öppna för passagerartransport sedan 1 juni, men flygtrafiken är fortsatt påverkad av pandemin och inställda flyg förekommer. 

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen genom lokal nyhetsrapportering, lokala myndigheters råd. Ambassaden uppmanar svenska medborgare som befinner sig i BiH att anmäla sig till Svensklistan.

Information om covid19 finns på Folkhälsomyndighetens  webbplats och information om smittspridning i världen på WHO:s och ECDC:s webbplatser. 

Allmänna säkerhetsläget

Den personliga säkerheten är relativt god i hela Bosnien och Hercegovina. Allmän vaksamhet och försiktighet bör vidtas utanför de centrala delarna av de större städerna.  Överfall och rån riktade mot utlänningar är sällsynta men är vanligare under sommarmånaderna. Ambassaden rekommenderar resenärer att vara uppmärksamma på att intolerans förekommer mot HBTQ-personer, vilket kan leda till hotfulla situationer och i vissa fall våldshandlingar.

Det finns sedan kriget på 90-talet ett stort antal vapen i omlopp. Säkerhetssituationen är  dock snarlik den i de flesta andra europeiska länder.  Spänningar mellan folkgrupperna sedan kriget i landet uttrycker sig framförallt idag bara vid speciella situationer då gamla minnen återuppväcks.

Förutom ambassadens reseinformation nedan rekommenderas Resklar - UD:s reseinformation direkt i fickan.

Terrorism

Liksom i övriga Europa finns det ett antal personer från Bosnien och Hercegovina som har rest till Syrien eller Irak. Myndigheterna i Bosnien och Hercegovina uppskattar att av de ca 200 personer som har rest har ett 50-tal återkommit.  Det finns i nuläget inga kända terrorhot riktade mot Bosnien och Hercegovina.

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

UD:s information om resor och terrorism

Naturförhållanden och katastrofer

Minrisk
Sedan kriget ligger många minor kvar i landet. Tätbefolkade områden anses idag vara säkra att besöka, men vissa områden på landsbygden bedöms fortfarande vara osäkra. Den stående rekommendationen är att i dessa områden inte gå utanför asfalterat eller stensatt område utan guide.

Naturförhållanden
Regn under vårperioden kan skapa tillfälliga översvämningar. Floden Drina brukar t.ex. svämma över under längre perioder av regn. Under sommaren kan skogsbränder blossa upp i södra delen av landet och vägar kan då stängas av och biltrafiken ledas om till andra vägar. Mycket snö under vintern kan göra vägarna på landsbygden svårframkomliga. 

Mindre jordskalv förekommer, risken för en större jordbävning  i Sarajevoregionen är mindre än i andra delar av Balkanregionen. I området runt Banja Luka och vid BiHs gräns mot den kroatiska kusten är jordbävningsrisken större. 

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare måste ha giltig resehandling för att resa in i Bosnien-Hercegovina. Giltiga resehandlingar är pass och Nationellt ID-kort som visar ditt svenska medborgarskap. Resehandlingen måste vara giltig minst 90 dagar efter planerad utresa ur Bosnien-Hercegovina.

Ambassaden kan inte påverka landets in- och utresebestämmelser.  Kontrollera de aktuella in- och utresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller dess närmaste ambassad. Om du nekas in- eller utresa i Bosnien och Hercegovina gäller lokala myndigheters beslut. Enligt lokala regler ska besökare registrera sig hos den lokala polisen inom 48 timmar om det inte görs  av det hotell man bor på. 

Resa med barn
Om du som ensam förälder reser med ett barn (under 14 år) och ni har olika efternamn måste du kunna uppvisa dokument (s.k. samtycke/barnets födelsebevis) där ert släktskap framgår. 

Ett minderårigt barn (under 18 år) som reser på egen hand, ska ha med sig förälders/ vårdnadshavares tillstånd/samtycke till resan. Dokumentet ska innehålla information om vistelsen i BiH (var, hos vem, hur länge etc.) samt kontaktinformation till förälder/ vårdnadshavare.

Läs mer på www.granpol.gov.ba   (gränspolisen)

Resa med husdjur
Information om vad du behöver göra för att ta med dig husdjur till Bosnien-Hercegovina finns på www.granpol.gov.ba

Ambassaden kan inte påverka landets in- och utresebestämmelser. Om du nekas in- eller utresa med ditt husdjur gäller lokala regler. Tänk på att också informera dig om svenska regler då ditt husdjur skall resa in i Sverige: www.jordbruksverket.se

Hälso- och sjukvård

Mathygienen är i allmänhet god och och kranvattnet kan normalt drickas.

Sjukvården i Bosnien och Hercegovina har lägre standard än vi är vana vid i Sverige. Vid allvarligare sjukdom är det akutmottagningen på närmaste stads sjukhus som skall uppsökas. I Sarajevo finns en privat klinik som kan anlitas för krämpor som man skulle gå till vårdscentralen med hemma i Sverige. Tänk på att se över ditt försäkringsskydd innan du reser! En sjukhusvistelse, hemtransport etc. kan bli mycket dyrbar om man inte är försäkrad. 

 En allmän rekommendation är att utlänningar från framförallt Västeuropa bör vaccineras mot Hepatit A+B och TBE före resan till Bosnien-Hercegovina. Läs mer på 1177:s reseråd.

Iaktta försiktighet med lösdrivande hundar då vissa kan vara aggressiva. Blir man biten av en hund skall bettet omedelbart tvättas med vatten och tvål. Därefter bör man omgående uppsöka läkare för bedömning och ställningstagande till vaccinering eftersom man inte helt kan utsesluta att rabies finns i landet.

Luftföroreningar kan vara besvärande särskilt vintertid då eldning för att värma bostäder ökar. Sarajevo är beläget i en dalgång, varför inversion är vanligt förekommande under vintern.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala helgdagar och sedvänjor.  Lokal lag gäller i Bosnien och Hercegovina, oavsett medborgarskep.

Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Merinformation om detta hittar du på regeringens hemsida. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Rån och inbrott i såväl hus som bilar förekommer, men den personliga säkerheten är relativt god. Fick- och väskstölder är inte ovanliga, framförallt i de centrala delarna i städerna. 

Väpnade rån t.ex. av banker, bensinstationer och kvällsöppna närbutiker förekommer liksom bilstölder, särskilt utsatta är nya och utlandsregistrerade bilar. Lämna aldrig värdesaker så som pengar och pass eller andra stöldbegärliga saker i bilen. Om du drabbas av stöld eller rån ska du anmäla detta på närmaste polisstation. Ring 122 för att bli kopplad till polisen, men var beredd på att du inte alltid kan få tala med någon som kan engelska.

Ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt. 

Trafiksäkerhet

Trafikrelaterade olyckor är mycket vanliga bl.a. för att vägnätet till stor del består av smala kurviga vägar med mycket tung och hetsig trafik som gör omkörningar svåra och osäkra. Det rekommenderas att "vara beredd på det oväntade" och att anpassa hastigheten till rådande trafiksituation. Man bör om möjligt undvika mörkerkörning med tanke på att traktorer och gamla bilar ofta färdas utan eller med dåligt fungerande strålkastare. Man bör även se upp med mörkklädda fotgängare (reflexer är inte vanligt förekommande) som därför syns dåligt.

I Sarajevo finns det gott om taxibilar av relativt god standard. Kostnaden för taxiresor är betydligt lägre jämfört med i Sverige. Taxibilars registreringsskyltar börjar med "TA". Om inte skylten börjar på "TA" är det en så kallad svarttaxi som bör undvikas. Taxibilar har taxameter, kontrollera att föraren sätter på den när du satt dig i bilen. 

Resa i landet

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring inför resa till Bosnien och Hercegovina. Vid allvarligare sjukdomsfall kan det bli aktuellt med evakuering.

Vintertid är det vanligt att flyget inte kan landa vid flygplatsen i Sarajevo p.g.a inversion/dimma med stora förseningar som följd, ibland står flygtrafiken stilla i flera dagar.

Övriga upplysningar

In- och utförsel av varor

Aktuella införsel- respektive utförselregler finns på den bosniska tullens webbplats

Ta aldrig med paket eller väskor med okänt innehåll när du skall passera en gräns. Lämna aldrig ditt bagage utan uppsikt.

Betalning med kort

Möjligheterna att betala med kort är relativt goda men vissa mindre restauranger och affärer tar inte emot betalning med kort. Det finns gott om uttagsautomater.

Representationsansvar för annat nordiskt land

I händelse av konsulärkris representerar Sveriges ambassad i Sarajevo Finland och Island i Bosnien och Hercegovina.

Viktiga telefonnummer

Landskod: +387, Sarajevos riktnummer 033

Medicinskt nödfall: 124 Polis: 122 Brandkår: 123 Flygplatsen i Sarajevo: 033-289 100 Sarajevo busstation: 033-21 31 00, 033-21 30 10 Lukavica/Östra Sarajevo busstation: 057 317 377 Vägservice: 1282 Taxi: 1522, 1516, 033-663 555, 033-660 666

Länk till Bosnien och Hercegovinas ambassad i Stockholm