• Svenska

Om utlandet Bosnien och Hercegovina

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

31 mar 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES, Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 maj 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 19 apr 2021, 08.52

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information Covid-19: Lägesbild och reseinformation.

UD har förlängt avrådan från icke-nödvändiga resor till Bosnien och Hercegovina till och med den 31 maj 2021. Här kan du läsa mer om UD:s reseavrådan med anledning av nya coronaviruset. 

Svenskar i landet uppmanas att se över giltigheten i reseförsäkringar som påverkas av avrådan. Ambassaden kan ha begränsade möjligheter att erbjuda konsulärt stöd till svenska medborgare om behov skulle uppstå om resa skett trots avrådan.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare som befinner sig i BiH att anmäla sig till Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar. 

Allmänna säkerhetsläget

Den personliga säkerheten är relativt god i hela Bosnien och Hercegovina. Allmän vaksamhet och försiktighet bör vidtas utanför de centrala delarna av de större städerna. Överfall och rån riktade mot utlänningar är sällsynta men är vanligare under sommarmånaderna. Ambassaden rekommenderar resenärer att vara uppmärksamma på att intolerans förekommer mot HBTQ-personer, vilket kan leda till hotfulla situationer och i vissa fall våldshandlingar.

Det finns sedan kriget på 90-talet ett stort antal vapen i omlopp. Säkerhetssituationen är dock snarlik den i de flesta andra europeiska länder.  Spänningar mellan folkgrupperna sedan kriget i landet uttrycker sig framförallt idag bara vid speciella situationer då gamla minnen återuppväcks.

Förutom ambassadens reseinformation nedan rekommenderas Resklar - UD:s reseinformation direkt i fickan.

Terrorism

Liksom i övriga Europa finns det ett antal personer från Bosnien och Hercegovina som har rest till Syrien eller Irak. Myndigheterna i Bosnien och Hercegovina uppskattar att av de ca 200 personer som har rest har ett 50-tal återkommit.  Det finns i nuläget inga kända terrorhot riktade mot Bosnien och Hercegovina.

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Det är viktigt att vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Att hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor är essentiellt.

UD:s information om resor och terrorism

Naturförhållanden och katastrofer

Minrisk
Sedan kriget ligger många minor kvar i landet. Tätbefolkade områden anses idag vara säkra att besöka, men flera områden på landsbygden bedöms fortfarande vara osäkra. Den stående rekommendationen är att i dessa områden inte gå utanför asfalterat eller stensatt område utan guide.

Naturförhållanden
Regn under vårperioden kan skapa tillfälliga översvämningar. Floden Drina kan svämma över under längre perioder av regn. Under sommaren kan skogsbränder blossa upp i södra delen av landet och vägar kan då stängas av och biltrafiken ledas om till andra vägar. Mycket snö under vintern kan göra vägarna på landsbygden svårframkomliga. 

Mindre jordskalv förekommer, risken för en större jordbävning  i Sarajevoregionen är mindre än i andra delar av Balkanregionen. I området runt Banja Luka och vid BiHs gräns mot den kroatiska kusten är jordbävningsrisken större. 

In- och utresebestämmelser

Ambassaden kan inte påverka landets in- och utresebestämmelser.  Kontrollera de aktuella in- och utresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller dess närmaste ambassad. Om du nekas in- eller utresa i Bosnien och Hercegovina gäller lokala myndigheters beslut. Enligt lokala regler ska besökare registrera sig hos den lokala polisen inom 48 timmar om det inte görs  av det hotell man bor på. 

Svenska medborgare måste ha giltig resehandling för att resa in i Bosnien-Hercegovina. Giltiga resehandlingar är pass och Nationellt ID-kort som visar ditt svenska medborgarskap. Resehandlingen måste vara giltig minst 90 dagar efter planerad utresa ur Bosnien-Hercegovina.

Med anledning av Coronapandemin kan inresebestämmelser ändras med kort varsel. Sedan 14 juli krävs t ex uppvisande av intyg att inresande från Sverige (och andra EU-länder) testat negativt för covid-19. Testresultaten får inte vara äldre än 48 timmar.    

Resa med barn 

Om du som ensam förälder reser med ett barn (under 14 år) och ni har olika efternamn måste du kunna uppvisa dokument (s.k. samtycke/barnets födelsebevis) där ert släktskap framgår. 

Ett minderårigt barn (under 18 år) som reser på egen hand, ska ha med sig förälders/ vårdnadshavares tillstånd/samtycke till resan. Dokumentet ska innehålla information om vistelsen i BiH (var, hos vem, hur länge etc.) samt kontaktinformation till förälder/ vårdnadshavare.

Läs mer på www.granpol.gov.ba   (gränspolisen)

Resa med husdjur
Information om vad du behöver göra för att ta med dig husdjur till Bosnien-Hercegovina finns på www.granpol.gov.ba

Ambassaden kan inte påverka landets in- och utresebestämmelser. Om du nekas in- eller utresa med ditt husdjur gäller lokala regler. Tänk på att också informera dig om svenska regler då ditt husdjur skall resa in i Sverige: www.jordbruksverket.se

Hälso- och sjukvård

Mathygienen är i allmänhet god och och kranvattnet kan normalt drickas.

Sjukvården i Bosnien och Hercegovina har lägre standard än vi är vana vid i Sverige. Vid allvarligare sjukdom är det akutmottagningen på närmaste stads sjukhus som skall uppsökas. I Sarajevo finns en privat klinik som kan anlitas för krämpor som man skulle gå till vårdscentralen med hemma i Sverige. Tänk på att se över ditt försäkringsskydd innan du reser! En sjukhusvistelse, hemtransport etc. kan bli mycket dyrbar om man inte är försäkrad. 

En allmän rekommendation är att utlänningar från framförallt Västeuropa bör vaccineras mot Hepatit A+B och TBE före resan till Bosnien-Hercegovina. Läs mer på 1177:s reseråd.

Iaktta försiktighet med lösdrivande hundar då vissa kan vara aggressiva. Blir man biten av en hund skall bettet omedelbart tvättas med vatten och tvål. Därefter bör man omgående uppsöka läkare för bedömning och ställningstagande till vaccinering eftersom man inte helt kan utsesluta att rabies finns i landet.

Luftföroreningar kan vara besvärande särskilt vintertid då eldning för att värma bostäder ökar. Sarajevo är beläget i en dalgång, varför inversion är vanligt förekommande under vintern.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala helgdagar och sedvänjor.  Lokal lag gäller i Bosnien och Hercegovina, oavsett medborgarskep.

Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Mer information om detta hittar du på regeringens hemsida. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Rån och inbrott i såväl hus som bilar förekommer, men den personliga säkerheten är relativt god. Fick- och väskstölder är inte ovanliga, framförallt i de centrala delarna i städerna. 

Väpnade rån t.ex. av banker, bensinstationer och kvällsöppna närbutiker förekommer liksom bilstölder. Särskilt utsatta är nya och utlandsregistrerade bilar. Lämna aldrig värdesaker så som pengar och pass eller andra stöldbegärliga saker i bilen. Om du drabbas av stöld eller rån ska du anmäla detta på närmaste polisstation. Ring 122 för att bli kopplad till polisen, men var beredd på att du inte alltid kan få tala med någon som kan engelska.

Ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt. 

Trafiksäkerhet

Trafikrelaterade olyckor är mycket vanliga bl.a. för att vägnätet till stor del består av smala kurviga vägar med mycket tung och hetsig trafik som gör omkörningar svåra och osäkra. Det rekommenderas att "vara beredd på det oväntade" och att anpassa hastigheten till rådande trafiksituation. Man bör om möjligt undvika mörkerkörning med tanke på att traktorer och gamla bilar ofta färdas utan eller med dåligt fungerande strålkastare. Man bör även se upp med mörkklädda fotgängare som syns dåligt. Reflexer är inte vanligt förekommande.

I Sarajevo finns det gott om taxibilar av relativt god standard. Kostnaden för taxiresor är betydligt lägre jämfört med i Sverige. Taxibilars registreringsskyltar börjar med "TA". Om inte skylten börjar på "TA" är det en så kallad svarttaxi som bör undvikas. Taxibilar har taxameter, kontrollera att föraren sätter på den när du satt dig i bilen. 

Resa i landet

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring inför resa till Bosnien och Hercegovina. Vid allvarligare sjukdomsfall kan det bli aktuellt med evakuering.

Vintertid är det vanligt att flyget inte kan landa vid flygplatsen i Sarajevo p.g.a inversion/dimma med stora förseningar som följd, ibland står flygtrafiken stilla i flera dagar.

Övriga upplysningar

In- och utförsel av varor

Aktuella införsel- respektive utförselregler finns på den bosniska tullens webbplats

Ta aldrig med paket eller väskor med okänt innehåll när du skall passera en gräns. Lämna aldrig ditt bagage utan uppsikt.

Betalning med kort

Möjligheterna att betala med kort är relativt goda men vissa mindre restauranger och affärer tar inte emot betalning med kort. Det finns gott om uttagsautomater.

Representationsansvar för annat nordiskt land

I händelse av konsulärkris representerar Sveriges ambassad i Sarajevo Finland och Island i Bosnien och Hercegovina.

Viktiga telefonnummer

Landskod: +387, Sarajevos riktnummer 033

Medicinskt nödfall: 124. Polis: 122. Brandkår: 123. Flygplatsen i Sarajevo: 033-289 100. Sarajevo busstation: 033-21 31 00, 033-21 30 10. Lukavica/Östra Sarajevo busstation: 057 317 377. Vägservice: 1282. Taxi: 1522, 1516, 033-663 555, 033-660 666.

Länk till Bosnien och Hercegovinas ambassad i Stockholm