• Svenska

Om utlandet Belgien

Hjälp till svenskar utomlands

Akuta konsulära ärenden utanför kontorstid och under helgdagar hänvisas till UD jourhavande. UD-jour tel: +46 8 405 5005.

Vanliga frågor om hjälp utomlands