Sverige & Ryssland Ryssland

Basfakta

De generella kraven för att få uppehållstillstånd för studier är att du ska vara antagen till heltidsstudier, kunna försörja dig och ha ett pass. Uppehållstillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Reglerna varierar beroende på vilken slags studier det är frågan om. För att få en beskrivning av reglerna ska du vända dig till Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

Universitetet eller högskolan kan kräva en avgift för studierna, varav en del i förskott. Vänd dig till respektive universitet eller högskola för mer information.

Webbplatsen Study in Sweden samlar all viktig information om högre utbildning i Sverige.

Webbplatsen Study in Sweden 

Uppehållstillståndskort

Du som får uppehållstillstånd kommer att få ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har uppehållstillstånd.

Läs mer under Så ansöker du, om hur du ordnar kortet.

Mer information om uppehållstillståndskort finns på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

Familjemedlemmar

En familjemedlem (t.ex. make/maka och ogifta barn under 18 år) kan få uppehållstillstånd för samma tid som studenten, förutsatt att de krav som finns är uppfyllda. Även familjemedlemmar som får uppehållstillstånd behöver ett uppehållstillståndskort (se ovan).

Läs mer om uppehållstillstånd för familjemedlemmar på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

Senast uppdaterad den 01 januari 2018.

Senast uppdaterad 18 dec 2017, 12.30