Sverige & Ryssland Ryssland

Så ansöker du

De allra flesta som vill ansöka om uppehållstillstånd för studier vid universitet och högskolor kan använda Migrationsverkets webbansökan.

Webbansökan

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre ner):

1. Förbered dig

Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under "Dokument som krävs" samt på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

2. Ansök

Följ Migrationsverkets anvisningar. Du bifogar dokument elektroniskt och betalar ansökningsavgiften med ett VISA-kort eller ett MasterCard. Familjemedlemmar kan ansöka i samma webbansökan om de ansöker samtidigt som du. Webbansökan går direkt till Migrationsverket för handläggning och beslut.

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats

3. Invänta beslut

Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket fattat beslut. Själva beslutet får du av ambassaden.Ta med ditt pass när du ska hämta beslutet.

4. Ordna uppehållstillståndskort

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort.

Du som behöver visum för att resa till Sverige

Besök ambassaden för att ta foto och lämna fingeravtryck för ett uppehållstillståndskort. Det kan du göra medan du väntar på beslut eller efter att du beviljats uppehållstillstånd. Du behöver inte boka någon tid för att ta foto och lämna fingeravtryck. Ta med dig samma pass som du använder i din ansökan om uppehållstillstånd.

Ambassadens adress hittar du under "Kontakt" i menyn längst ner.

Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till utlandsmyndigheten.

Det är möjligt att hämta ut kortet hos Sveriges Ambassad i Moskva från kl. 9:00 till kl. 11:00 från måndag till fredag.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige

Om du fått uppehållstillstånd och är viseringsfri reser du till Sverige och ordnar kortet där. Vänd dig till Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck.

Ansökan på pappersblankett

Om du inte kan eller vill använda webbansökan kan du ansöka på en pappersblankett som du lämnar in till ambassaden.

Sveriges ambassad tar emot ansökningar om uppehållstillstånd från medborgare i:  

• Ryssland  

• övriga länder som är permanent och lagligt bosatta inom Ryssland  

• Uzbekistan, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Armenien och Belarus

Så här går det till:

1. Förbered dig

Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

2. Betala ansökningsavgiften

Ansökningsavgiften betalas kontant i rubler vid tillfället då du ansöker.

Läs mer under Avgifter.

3. Lämna in ansökan på ambassaden

Vill du inte ansöka elektroniskt kan du lämna in din ansökan på ambassaden. Besök ambassadens migrationssektion, vardagar kl. 09:00-11:00 (Moskva-tid), för att lämna in din ansökan. Ingen tidsbokning behövs.

Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med samtliga dokument och kvitto på betalningen.

Ambassaden skickar dina handlingar till Migrationsverket i Sverige.

4. Invänta beslut

Du kan själv kontrollera huruvida ett beslut fattats i ditt ärende på Migrationsverkets hemsida.

5. Ordna uppehållstillståndskort

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Rutinerna är samma som vid webbansökan. Se ovan.

 

Senast uppdaterad 18 dec 2017, 12.38