Sverige & Ryssland Ryssland

Turistbesök - extra dokument

Då det råder ett tillfälligt inreseförbud till Sverige, tar VFS Globals viseringskontor inte längre emot viseringsansökningar från och med den 23 mars 2020 och tills vidare. Under den här perioden kan du lämna in din ansökan om visering vid ambassaden i Moskva, endast om du tillhör någon av kategorierna som är undantagna inreseförbudet och behöver visering. Mer information hittar du här. Du bör kontakta ambassaden inför din ansökan per e-post: visa.moscow@gov.se.

Ska du ansöka om visum för ett turistbesök behöver du dokumenten nedan. 

Du måste ha:

  • De dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs av alla sökande
  • Handlingar rörande logi (till exempel en inbjudan/sponsorbrev från en värdperson i förekommande fall; en handling från det företag som tillhandahåller logi eller annan lämplig handling som upplyser om logi i enlighet med lagstiftningen i den aktuella Schengenmedlemsstaten). Om detta inte finns tillgängligt behövs en skriftlig beskrivning av resplanen
  • En kopia på biljettbokning (vi avråder från att betala för biljetter innan visum beviljats. Viktig! Avbokade biljettbokningar kan leda till avslag av visumansökan eller omprövning av beslut på redan beviljad visering). Om detta inte finns tillgängligt behövs en skriftlig beskrivning av resplanen

Senast uppdaterad den 23 mars 2020.

Senast uppdaterad 18 dec 2017, 11.12