Sverige & Ryssland Ryssland

Turistbesök - extra dokument

Det råder ett tillfälligt inreseförbud till Sverige, tar under den här perioden kan ambassaden i Moskva, bevilja en visering endast om du tillhör någon av kategorierna som är undantagna inreseförbudet. Mer information hittar du här. Du bör kontakta ambassaden inför din ansökan per e-post: visa.moscow@gov.se

Ska du ansöka om visum för ett turistbesök behöver du dokumenten nedan. 

Du måste ha:

  • De dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs av alla sökande
  • Handlingar rörande logi (till exempel en inbjudan/sponsorbrev från en värdperson i förekommande fall; en handling från det företag som tillhandahåller logi eller annan lämplig handling som upplyser om logi i enlighet med lagstiftningen i den aktuella Schengenmedlemsstaten). Om detta inte finns tillgängligt behövs en skriftlig beskrivning av resplanen
  • En kopia på biljettbokning (vi avråder från att betala för biljetter innan visum beviljats. Viktig! Avbokade biljettbokningar kan leda till avslag av visumansökan eller omprövning av beslut på redan beviljad visering). Om detta inte finns tillgängligt behövs en skriftlig beskrivning av resplanen
Senast uppdaterad 18 dec 2017, 11.12