Sverige & Ryssland Ryssland

Minderåriga - extra dokument

Det råder ett tillfälligt inreseförbud till Sverige, tar under den här perioden kan ambassaden i Moskva, bevilja en visering endast om du tillhör någon av kategorierna som är undantagna inreseförbudet. Mer information hittar du här. Du bör kontakta ambassaden inför din ansökan per e-post: visa.moscow@gov.se

Ska du ansöka om visum och är minderårig behöver du dokumenten nedan.

Minderårig är den som är under 18 år.

Du måste ha:

  • De dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs av alla sökande. Ansökan om visum ska vara underskriven av vårdnadshavare
  • Kopia av barnets födelsebevis
  • Medgivande från barnets förälder eller vårdnadshavare krävs om barnet reser ensam eller med en av föräldrarna. Undantag görs om föräldern som reser med barnet har erhållit ensam vårdnad. (Till exempel när den andre föräldern är avliden eller har fråntagits vårdnaden om barnet. Vid sådana omständigheter efterfrågas dödsattest eller ett domstolsutlåtande som medger ensam vårdnad till den förälder som skrivit under barnets ansökan).
  • Kopia av en giltig Schengenvisering för förälder/föräldrar som reser med barnet, men som inte ansöker om visering samtidigt som barnet
Senast uppdaterad 18 dec 2017, 11.19