Sverige & Ryssland Ryssland

Överklaga

Om du har fått avslag på din ansökan om visum kan du överklaga beslutet. Överklagan ska vara skriftlig, undertecknad av dig och lämnas eller skickas in till ambassaden senast 3 veckor från den dagen du fick beslutet.

Överklagan ska innehålla:

  • Vilket beslut du vill överklaga
  • Hur du vill att beslutet ska ändras
  • Ditt namn, födelsedatum, postadress och telefonnummer
  • Eventuella omständigheter och bevis som du vill lägga till i ditt ärende

Om du anlitar ett ombud som undertecknar överklagan, måste ombudet ha en fullmakt. Fullmakten ska vara undertecknad av dig och lämnas i original tillsammans med din överklagan.

Ambassaden tar först ställning till om beslutet ska omprövas. Ändrar inte ambassaden sitt beslut, går ärendet vidare till migrationsdomstolen i Sverige.

 

Senast uppdaterad 23 feb 2021, 21.00