Sverige & Ryssland Ryssland

Så ansöker du

I de allra flesta fall kan du som vill ansöka om arbetstillstånd använda Migrationsverkets webbansökan.

Om du gör en webbansökan och inte behöver visum för att resa in i Sverige krävs i allmänhet inget besök på ambassaden. Oavsett hur du söker måste du ha arbetstillståndet klart innan du reser till Sverige.

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre ner):

Webbansökan

1. Förbered dig

Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under "Dokument som krävs" och på Migrationsverkets webbplats.

Instruktioner på Migrationsverkets webbplats

2. Ansök

Följ Migrationsverkets anvisningar. Du bifogar dokument elektroniskt och betalar ansökningsavgiften med ett VISA-kort eller ett MasterCard. Familjemedlemmar kan ansöka i samma webbansökan om de ansöker samtidigt som dig.

Webbansökan går direkt till Migrationsverket för handläggning och beslut.

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats

3. Invänta beslut

När Migrationsverket har fattat sitt beslut kommer du att bli informerad om detta via e-post. Du kan kontrollera din ansöknindsstatus genom att ange ditt dossiernummer på Migrationsverket. Det faktiska beslutet kommer att ges till dig när du besöker ambassaden. Ta med ditt pass när du hämtar ditt beslut.Din arbetsgivare eller uppdragsgivare får samtidigt ett meddelande om beslutet per post.

3. Ordna uppehållstillståndskort

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort.

Du som behöver visum för att resa in i Sverige

Besök ambassaden för att ta foto och lämna fingeravtryck för kortet. Det kan du göra medan du väntar på beslut eller efter att du beviljats arbetstillstånd. Besök ambassaden under migrationsavdelningens öppettider, du behöver inte boka en tid i förväg. Ta med dig samma pass som du använder i din ansökan om arbetstillstånd.

Ambassadens adress hittar du under "Kontakt" i menyn längst ner.

Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till ambassaden.

Sedan den 22 september 2014 kan personer som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige välja hur de vill få sina uppehållstillståndkort:

  • Det är möjligt att hämta ut kortet hos Sveriges Ambassad i Moskva från kl. 9:00 till kl. 12:00 från måndag till fredag.
  • Det är också möjligt att få kortet levererat direkt till sin hemadress via VFS (Sveriges viseringscentrum). Tjänsten är tillgänglig för sökande som bor i Ryssland och för dem som bor i större städer i OSS länder. För mer information och priser vänligen följ länken.

Du som inte behöver visum för att resa in i Sverige

Om du får tillstånd för mer än tre månader och inte behöver visum reser du till Sverige och ordnar kortet där. Vänd dig till Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck.

Ansökan på pappersblankett

Om du inte kan eller vill ansöka på webben ansöker du på en pappersblankett som lämnas in till ambassaden.

Sveriges ambassad tar emot ansökningar om arbetstillstånd från medborgare i:

• Ryssland
• Uzbekistan, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Armenien, Belarus
• övriga länder som är permanent och lagligt bosatta inom Ryssland

1. Förbered dig

Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under "Dokument som krävs" och på Migrationsverkets webbplats.

Instruktioner på Migrationsverkets webbplats

2. Betala ansökningsavgiften

Ansökningsavgiften betalas kontant i rubel vid ansökingstillfället.

Läs mer under Avgifter.

3. Lämna in ansökan på ambassaden 

Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med samtliga dokument och kvitto på betalningen. Det finns olika blanketter för olika typer av arbetstillstånd. Kontrollera på Migrationsverkets webbplats.

Lämna in din ansökan genom att besöka ambassaden under migrationsavdelningens öppettider måndag till fredag kl. 09:00-12:00, du behöver inte boka en tid i förväg.

Ambassadens adress hittar du under "Kontakt" i menyn längst ner.

Ambassaden skickar dina handlingar till Migrationsverket i Sverige.

4. Invänta beslut

Du kan själv kontrollera huruvida ett beslut fattats i ditt ärende på Migrationsverkets hemsida. Ta med ditt pass när du samlar beslutet.

5. Ordna uppehållstillståndskort

Rutinerna är samma som vid en webbansökan. Se ovan.

Senast uppdaterad den 01 januari 2018.

Senast uppdaterad 18 dec 2017, 12.13