Meny

Švedska & Srbija

Posete duže od 90 dana

Ako želite da posetite Švedsku u periodu dužem od 90 dana, treba da podnesete zahtev za boravišnu dozvolu za posetu.

  • Aplikanti, uključujući i decu, moraju zahtev podneti lično.
  • Aplikant mora sam da popuni svoje formulare, a formulare za decu treba da popuni i potpiše njihov roditelj/staratelj.
  • Svi formulari i dokumentacija treba da budu priloženi u originalu.

Potrebni su vam:

Osoba koju nameravate posetiti u Švedskoj treba da priloži:

  • Formular br. 241011 Inbjudan, koji treba da bude u originalu
  • Dokumentacija koja dokazuje da ste materijalno obezbeđeni tokom boravka u Švedskoj