Švedska & Srbija

Posete duže od 90 dana

Ako želite da posetite Švedsku u periodu dužem od 90 dana, treba da podnesete zahtev za boravišnu dozvolu za posetu.

  • Aplikanti, uključujući i decu, moraju zahtev podneti lično.
  • Aplikant mora sam da popuni svoje formulare, a formulare za decu treba da popuni i potpiše njihov roditelj/staratelj.
  • Svi formulari i dokumentacija treba da budu priloženi u originalu.

Potrebni su vam:

Osoba koju nameravate posetiti u Švedskoj treba da priloži:

  • Formular br. 248011 Inbjudan, koji treba da bude u originalu
  • Dokumentacija koja dokazuje da ste materijalno obezbeđeni tokom boravka u Švedskoj

Ukoliko se nalazite van Švedske, zahtev se može podneti u Ambasadi Švedske u Beogradu, ponedeljkom ili četvrtkom 09.00-11.00, uz prethodno zakazivanje termina. Termin možete zakazati svakog radnog dana osim petka, u terminu 14.00-15.00, na broj 011-2069270.

Gde god da podnesete zahtev, odluka se svakako donosi u Zavodu za migracije u Švedskoj. Više o vremenu potrebnom za donošenje odluke možete pročitati ovde.

Više o unapred planiranim dugim posetama ili o produženju tekućeg boravka u Švedskoj možete pročitati i na internet stranicama Zavoda za migracije.