Švedska & Srbija

Posete duže od 90 dana

Ako želite da posetite Švedsku u periodu dužem od 90 dana, treba da podnesete zahtev za boravišnu dozvolu za posetu.

 • Aplikanti, uključujući i decu, moraju zahtev podneti lično.
 • Aplikant mora sam da popuni svoje formulare, a formulare za decu treba da popuni i potpiše njihov roditelj/staratelj.
 • Svi formulari i dokumentacija treba da budu priloženi u originalu.

Potrebni su vam:

 • Formular Application for visitor’s permit
 • Važeći pasoš ili druga putna isprava
 • Nova fotografija za pasoš stara najviše šest meseci, veličine 30 x 40 mm. Treba da se slikate spreda, na svetloj pozadini
 • Kopija povratne karte
 • Dokumentacija koja dokazuje da ste materijalno obezbeđeni tokom boravka u Švedskoj, osim ako troškove vašeg boravka ne pokriva domaćin
 • Ako se radi o porodičnoj poseti: dokumentacija koja dokazuje vaše eventualno srodstvo sa osobom koju nameravate posetiti u Švedskoj (npr. izvodi iz knjige rođenih).

Ako je podnosilac zahteva maloletno dete koje putuje bez jednog ili oba roditelja/staratelja, vi koji zastupate podnosioca zahteva morate da priložite:

• detetov izvod iz matične knjige rođenih u kojem su navedena imena roditelja,
• punomoć koja vam je data od strane najmanje jednog od detetovih staratelja, potpisana na linkovanom formularu 
• kopija pasoša roditelja/staratelja.

Pojedinac/organizacija koje nameravate posetiti u Švedskoj treba da priloži:

 • Formular br. 248011 Inbjudan, koji treba da bude u originalu, za slučaj da se radi o poseti prijateljima ili porodici, ILI pozivno pismo organizacije u kojem su navedeni period i svrha vaše posete
 • Dokumentaciju koja dokazuje da ste materijalno obezbeđeni tokom boravka u Švedskoj, osim ako troškove ne pokrivate sami

Ukoliko se nalazite van Švedske, zahtev se može podneti u Ambasadi Švedske u Beogradu, uz prethodno zakazivanje termina. Termin možete zakazati pozivom na telefon Migracionog odeljenja, u skladu sa podacima na našoj stranici Kontakt.

Ako se već nalazite u Švedskoj, i želite da svoj zahtev predate u Zavodu za migracije, biće potrebno da zakažete vreme putem linka Book, change or cancel appoint­ments for visits - Swedish Migration Agency (migrationsverket.se), ali tek nakon što zahtev prethodno predate poštom, u skladu sa informacijama koje ćete naći pri dnu stranice Visit Sweden for more than 90 days – apply for a visi­tor’s permit - Swedish Migration Agency (migrationsverket.se), odeljak: Apply for a visi­tor’s permit if you are in Sweden and are not applying in the e-service.

Gde god da podnesete zahtev, odluka se svakako donosi u Zavodu za migracije u Švedskoj. Više o vremenu potrebnom za donošenje odluke možete pročitati ovde.

Više o unapred planiranim dugim posetama možete pročitati i na internet stranicama Zavoda za migracije.