Švedska & Srbija

Posete duže od 90 dana

Ako želite da posetite Švedsku u periodu dužem od 90 dana, treba da podnesete zahtev za boravišnu dozvolu za posetu.

Zahtev za boravišnu dozvolu za posete se uvek šalje Agenciji za migracije u Švedskoj, gde se donosi odluka. Ako se zahtev odobri, boravišna dozvola se obično izdaje na više od tri meseca i do dvanaest meseci.

Da bi vam se odobrila boravišna dozvola za posetu Švedskoj, svrha putovanja mora biti poseta Švedskoj, a ne naseljavanje tamo. Morate imati sredstva da se izdržavate tokom svog boravka i morate imati povratnu kartu ili dovoljno novca da je kupite. Obavezno je zdravstveno putno osiguranje.

Elektronske aplikacije

Zahtevi za izdavanje dozvole za posetioce predaju se elektronski. Ovo se odnosi samo na osobe koje se nalaze van Švedske, a predaju zahtev u Ambasadi Švedske u Beogradu (podnosioci zahteva sa prebivalištem u Srbiji ili Crnoj Gori).

Podnesite zahtev i platite taksu koristeći ovu e-uslugu. Kada završite prijavu u e-servisu, bićete usmereni na stranicu na kojoj zakazujete termin za fizičku posetu Ambasadi Švedske u Beogradu. Tokom ove posete pokazaćete svoj pasoš i kompletirati zahtev intervjuom. Takođe ćete ostaviti otiske prstiju i fotografisati se.

I dalje možete izabrati da svoj zahtev podnesete lično, ali imajte na umu da će vreme obrade biti duže. Ako želite da zahtev predate lično, pročitajte informacije u nastavku.

Lično podnošenje zahteva

 • Aplikanti, uključujući i decu, moraju zahtev podneti lično.
 • Aplikant mora sam da popuni svoje formulare, a formulare za decu treba da popuni i potpiše njihov roditelj/staratelj.
 • Svi formulari i dokumentacija treba da budu priloženi u originalu.

Potrebni su vam:

 • Formular Application for visitor’s permit
 • Važeći pasoš ili druga putna isprava
 • Nova fotografija za pasoš stara najviše šest meseci, veličine 30 x 40 mm. Treba da se slikate spreda, na svetloj pozadini
 • Kopija povratne karte
 • Dokumentacija koja dokazuje da ste materijalno obezbeđeni tokom boravka u Švedskoj, osim ako troškove vašeg boravka ne pokriva domaćin
 • Ako se radi o porodičnoj poseti: dokumentacija koja dokazuje vaše eventualno srodstvo sa osobom koju nameravate posetiti u Švedskoj (npr. izvodi iz knjige rođenih).
 • Putno i zdravstveno osiguranje
 • Dokaz o 450 SEK dnevno na raspolaganju tokom boravka u Švedskoj, na bankovnom računu aplikanta/garanta

Ako je podnosilac zahteva maloletno dete koje putuje bez jednog ili oba roditelja/staratelja, vi koji zastupate podnosioca zahteva morate da priložite:

• detetov izvod iz matične knjige rođenih u kojem su navedena imena roditelja,
• punomoć koja vam je data od strane najmanje jednog od detetovih staratelja, potpisana na linkovanom formularu 
• kopija pasoša roditelja/staratelja.

Pojedinac/organizacija koje nameravate posetiti u Švedskoj treba da priloži:

 • Formular br. 248011 Inbjudan, koji treba da bude u originalu, za slučaj da se radi o poseti prijateljima ili porodici, ILI pozivno pismo organizacije u kojem su navedeni period i svrha vaše posete
 • Dokumentaciju koja dokazuje da ste materijalno obezbeđeni tokom boravka u Švedskoj, osim ako troškove ne pokrivate sami

Ukoliko se nalazite van Švedske, zahtev se može podneti u Ambasadi Švedske u Beogradu, uz prethodno zakazivanje termina. Termin možete zakazati pozivom na telefon Migracionog odeljenja, u skladu sa podacima na našoj stranici Kontakt.

Ako se već nalazite u Švedskoj, i želite da svoj zahtev predate u Zavodu za migracije, biće potrebno da zakažete vreme putem linka Book, change or cancel appoint­ments for visits - Swedish Migration Agency (migrationsverket.se), ali tek nakon što zahtev prethodno predate poštom, u skladu sa informacijama koje ćete naći pri dnu stranice Visit Sweden for more than 90 days – apply for a visi­tor’s permit - Swedish Migration Agency (migrationsverket.se), odeljak: Apply for a visi­tor’s permit if you are in Sweden and are not applying in the e-service.

Gde god da podnesete zahtev, odluka se svakako donosi u Zavodu za migracije u Švedskoj. 

Više o unapred planiranim dugim posetama možete pročitati i na internet stranicama Zavoda za migracije.