Švedska & Srbija

Putno i zdravstveno osiguranje

Svakome ko podnosi zahtev za Šengen vizu ili boravišnu dozvolu za posetu potrebno je putno i zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove eventualne akutne medicinske pomoći, bolničke nege ili transporta u domovinu iz zdravstvenih razloga ili u slučaju smrti. Osiguranje treba da pokrije troškove od minimum 30.000 eura i treba da važi u celoj oblasti Šengena tokom celog perioda vašeg boravka.

Od 15. januara 2024. putno i zdravstveno osiguranje obavezno je čak i za one koji podnose zahtev za boravišnu dozvolu za posetu.

Prilikom podnošenja zahteva treba da dokažete da imate važeće putno i zdravstveno osiguranje. Osiguranje treba da imate uz sebe čak i tokom putovanja jer vam može biti zatraženo na uvid prilikom, recimo, granične kontrole.

Podnosilac je obavezan da priloži fotokopiju osiguranja, a da original samo donese na uvid prilikom podnošenja zahteva za vizu. Ako podnosite zahtev za vizu sa jednim ulaskom, morate imati osiguranje koje pokriva ceo period boravka. Ako podnosite zahtev za vizu sa više ulazaka, vaše osiguranje treba da pokriva samo vaš prvi boravak u Švedskoj. Ambasada preporučuje da odaberete osiguravajuće društvo koje će vam u slučaju eventualne negativne odluke u vezi sa vašim zahtevom za vizu vratiti novac.

Izuzeci

Neke profesije mogu biti izuzete od obaveze uplaćivanja polise osiguranja zbog već odgovarajućeg tipa osiguranja u dotičnoj struci.

U izuzetke mogu spadati i oni koji:

 • imaju diplomatski pasoš
 • podnose zahtev za tranzitnu vizu
 • su članovi porodice EU državljana, odnosno njihovi
  -venčani ili nevenčani supružnici
  -registrerovani partneri
  -deca mlađa od 21 godinu
  -starija deca koja su ekonomski zavisna od svojih roditelja
  -roditelji koji su ekonomski zavisni od svoje dece u Švedskoj.