Alternate Text

Sveriges ambassadLusaka, Zambia

Lokal tid 02:26

UD:s reseavrådan med anledning av nya coronaviruset

15 jul 2020

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

1. Efter den 15 juli 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Andorra, Polen och Tyskland.

(UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Monaco, Luxemburg, Portugal, San Marino, Schweiz (se punkt 2), Spanien, Ungern och Vatikanstaten. Med undantag av Schweiz gäller den hävda avrådan alltjämt för dessa länder.)

2. Avrådan från icke nödvändiga resor till Schweiz införs från och med den 15 juli, och gäller till och med den 29 juli 2020.

3. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet) och Schengenområdet* samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 29 juli 2020.

(UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien, till och med den 31 augusti 2020. Detta beslut gäller alltjämt.)

* Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Irland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Tjeckien och Österrike.

Svenska resenärer utomlands uppmanas att skriva upp sig på svensklistan, läsa ambassadens reseinformation på Sweden Abroad samt ladda ner appen UD Resklar och i applikationen slå på pushnotiser för det land man befinner sig i. 

Svenska medborgare i Zambia rekommenderas att följa lokala myndigheters råd och anvisningar.

Ett flertal länder har infört olika åtgärder för att begränsa smittspridning i landet som får konsekvenser för resenärer såsom utegångsförbud, undantagstillstånd, in- och utreseförbud och karantänsbestämmelser. En del länder inför även begränsningar i möjligheten att transitera via sina territorier. Dessa beslut kan fortsätta att komma med kort framförhållning.

Sveriges ambassader informerar i den mån det är möjligt om spridningsreducerande åtgärder i enskilda länder på ambassadernas reseinformation.

Senast uppdaterad 15 jul 2020, 09.27