• Svenska

Om utlandet Zambia

Ambassadens reseinformation

Befinner du dig du Zambia eller planerar du att resa hit? Ambassaden uppmanar resenärer att ta del av informationen nedan. 

Senast uppdaterad 02 apr 2024, 12.17

Aktuella händelser

Reseinformation

Ambassaden har samlat reseinformation som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information.

Utbrott av kolera i Zambia

Det pågår för närvarande ett kolerautbrott i Zambia. Mer information finnes under "Hälso- och sjukvård".

Allmänna säkerhetsläget

Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade på vad som händer i landet genom lokala nyhetskanaler (tidningar, radio, tv och internet/sociala medier). 

Protester och stora sammankomster kan ske utan förvarning och ibland leda till oordning. Undvik stora folksamlingar, demonstrationer och politiska sammankomster. Följ mediebevakningen av lokala händelser, följs vägledning från lokala myndigheter, var vaksam på din omgivning och var försiktig när du reser.

Ambassaden råder resenärer att låsa sina bildörrar när man kör bil, framförallt vid trafikljus, rondeller och i bilköer.

Strömavbrott är vanligt förekommande, även längre schemalagda avbrott i strömförsörjningen på grund av energibrist i landet. 

Terrorism

I ljuset av koranbränningarna sommaren 2023 finns det en förhöjd hotbild mot Sverige och svenska intressen globalt. Svenska resenärer bör generellt iaktta försiktighet och så långt som möjligt undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. 

Naturförhållanden och katastrofer

Hälso- och sjukvård

Utbrott av kolera i Zambia

Det pågår för närvarande ett kolerautbrott i Zambia, som har sitt epicentrum i Lusaka.

Resenärer rekommenderas vaccinera sig mot kolera innan avresa till Zambia. Endast buteljerat eller kokat vatten bör drickas samt användas vid tandborstning och tillagning av mat. Upprätthåll god handhygien genom att tvätta händerna ofta med tvål och vatten, särskilt vid tillagning och intag av mat och i samband med toalettbesök. Undvik råa grönsaker och frukt om de inte kan skalas eller tillagas ordentligt.

Ambassaden uppmuntrar resenärer att följa zambiska myndigheters råd och anvisningar. Mer information om kolerautbrottet och preventiva åtgärder finns på zambiska hälsoministeriets hemsida: www.moh.gov.zm

Utbrott av antrax i Zambia

Ett utbrott av antrax bekräftades i Zambia i November.

Ambassaden uppmanar svenskar i landet att följa händelseutvecklingen i lokal media och lokala myndigheters rekommendationer.

Allmän hälso- och sjukvård i Zambia

De flesta tropiska sjukdomar förekommer i Zambia. Ta kontakt med en vaccinationscentral i god tid före avresan för att få nödvändiga vaccinationer och malariaprofylax. Vid resa via Sydafrika krävs intyg på gula febern-vaccination; även andra länder i regionen kan kräva detta intyg.

Malaria är vanligt förekommande i hela landet. Förutom att använda malariaprofylax bör även myggspray användas samt kroppstäckande kläder, som t ex långärmade skjortor/blusar och långa byxor, i synnerhet i skymningen. Myggnät rekommenderas också.

Hiv/aids är också mycket vanligt förekommande; i tätorter, som Lusaka, beräknas var fjärde person bära på viruset.

Sjukhusens kvalitet är långt under europeisk standard, speciellt utanför Lusaka. Akutsjukvården inklusive ambulansservice är begränsad. Se till att du har en vältäckande sjukförsäkring, den bör inkludera vård i tredje land och evakuering. Om du är i behov av akutsjukvård bör du kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt.

Tandläkare finns, men avancerad tandvård ombesörjes med fördel i Sverige.

Ett antal medicinska substanser som är lagliga i Sverige är klassificerade som olagliga i Zambia. Överlägg därför om all medicin du för med dig är nödvändig och konsultera listan som den amerikanska ambassaden har sammanställt (finns under "Controlled and Prohibited Substances in Zambia"). Alternativt kontakta zambiska ambassaden i Stockholm eller maila pharmacy@pra.gov.zm. Om du för med dig någon av substanserna, måste du kunna visa upp ett giltigt läkarintyg på engelska.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är mycket stränga straff för alla typer av brott och för förseelser som är relaterade till droger. Pornografiska tidskrifter får inte föras in i landet. Sexuella handlingar mellan personer av samma kön är förbjudet och kan leda till åtal. 

Det är olagligt att köpa, sälja, döda eller infånga vilda djur utan licens. Dessa brott är åtalbara och straffas med fängelse eller böter. 

Fängelsestraffen kan vara allvarliga och standarden på zambiska fängelser är mycket låg. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stölder, inbrott och personrån förekommer i Zambia. Det är större risk i tätorter och som utlänning kan du vara extra utsatt. Vidta säkerhetsåtgärder som att aldrig gå ute när det är mörkt, undvik stökiga områden och stora människosamlingar och färdas i bil vid förflyttning på kvällen. Om du utsätts för brott, ta kontakt med den lokala polisen.

Res aldrig med långdistanstrafiken på nätterna på grund av den låga trafiksäkerheten.

Undvik även att resa längre sträckor i mörkret i egen bil.

Tänk på att aldrig bära värdesaker synligt. Detta gäller såväl plånbok, kamera som smycken och klockor.

Skimming av utländska betalkort sker även trådlöst. Kontaktlösa bankkort (kort med blipp-funktion) är extra utsatta så var uppmärksam mot personer på stan – om någon går väldigt nära dig eller försöker avleda dig. Ha alltid kontroll på var du lagt ditt kort och se alltid till att skydda din CVC-kod och din pinkod.

Var även vaksam mot manipulerade uttagsautomater. Om automaten ser annorlunda ut eller om knappsatsen eller kortläsaren går att vicka på bör du välja en annan automat. Om ditt kort fastnar i automaten, kontakta banken eller automatinnehavaren omedelbart. Lämna inte platsen. Låt inte heller någon som står bakom dig i kön hjälpa dig med att få ut ett kort som fastnat i automaten.

Lämna aldrig ditt kort utan uppsikt vid restaurangbesök eller liknande.

Resenärer uppmanas att själv hålla sig uppdaterad genom de zambiska medierna (tidningar, radio, tv och internet) för att ta del av den senaste informationen kring t ex politiska händelser. Håll värdesaker och original av viktiga dokument på ett säkert ställe och bär en kopia av ditt pass och visum/uppehållstillstånd. 

Nödnummer i Zambia:

Nödfall: 999

Polis: 991

Ambulans: 992

Brandkår: 993

Trafikverket: 983

Hiv/aids-krisnummer: 399

Trafiksäkerhet

Zambia har vänstertrafik. Försiktighet bör därför iakttas om man är ovan vid att köra på vänster sida av vägen. Det är lag på att använda bilbälte och det är förbjudet att använda mobiltelefon när man kör.

Trafiken utgör den största säkerhetsrisken. Undvik att färdas på vägar och gator efter mörkrets inbrott. Väg- och gatubelysning (även i städerna) saknas vanligtvis. Cyklister cyklar oftast utan ljus och reflexer. Även bilar, bussar och lastbilar saknar belysning och är i övrigt i dåligt körvärdigt skick. Många förare är alkoholpåverkade och många överskrider hastighetsbegränsningarna.

Tänk på att låsa bildörrarna när du är ute och kör, framförallt vid trafikljus, rondeller och i bilköer. Låt helst inga värdesaker ligga synligt i bilen varken medan du kör eller då du parkerat. Värdesaker bör inte lämnas kvar i bilen på grund av inbrottsrisken. 

Resa i landet

Det händer att bensinstationer får slut på bensin/diesel. Om du reser med bil tänk på att ta med extra bränsle. Tänk på att trafiksäkerheten brister i många fall. Läs mer under trafiksäkerhet.

Du kan använda ditt svenska körkort i 90 dagar. Om du ska stanna längre behöver du ett zambiskt alternativt ett internationellt körkort. 

 

In- och utresebestämmelser

Kontakta zambiska myndigheter vid frågor som rör viseringar och uppehållstillstånd.

Zambia har sedan 21 mars 2023 slopat alla inreseregler och reserestriktioner till följd av covid-19 pandemin. Det innebär att resenärer inte längre behöver visa upp ett vaccinationsintyg eller negativt PCR-test (för ovaccinerade) vid inresa.

Övriga upplysningar

Ambassaden uppmanar svenskar i Zambia, bosatta såväl som korttidsbesökare, att anmäla och registrera sin ankomst/vistelse i landet online via nedan länk eller rese-app. Informationen är frivillig och avsedd att användas i beredskapssyfte.

Anmäl dig på SVENSKLISTAN

Information om UD Resklar 

SIM-kort till zambiska kontantabonnemang kan köpas billigt emot uppvisning av giltigt pass. Vanligtvis behöver fylla i ett formulär för att registrera ditt nya SIM-kort hos mobiloperatören.

E-post: ambassaden.lusaka@gov.se

Telefon: +260 211 42 61 00 / +260 777 17 72 33

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer