Honorärkonsulat

I Storbritannien finns idag tio svenska honorärkonsulat i Belfast, Brighton, Cardiff, Dover, Edinburgh, Gibraltar, Glasgow, Immingham, Saint Helier (Jersey) och Manchester. 

Vad är ett honorärkonsulat?

Chefen för ett konsulat kallas för honorärkonsul och är en person som är fast bosatt på den ort där konsulatet finns. Honorärkonsuln kan vara svensk eller utländsk medborgare. Uppdraget som honorärkonsul är oavlönat.

Vad gör en honorärkonsul?

Vissa konsulat kan utfärda provisoriska pass och lämna ut körkort. Många konsulat kan också lämna ut pass och körkort som utfärdats av någon annan myndighet. En honorärkonsul kan dessutom utfärda intyg samt levnadsattester för pensionärer (det vill säga bestyrka till Försäkringskassan att någon är vid liv).

Vid ärenden som gäller nödställda, frihetsberövade, avlidna eller efterforskningar kan ett konsulat hjälpa till, efter instruktion från och i samråd med ambassaden. 

Honorärkonsulat och pass

Honorärkonsulat kan inte utfärda ordinarie pass. Honorärkonsulaten i Edinburgh och Glasgow kan utfärda provisoriska pass vid behov. Mer information om provisoriska pass (nödpass) här.

Alla honorärkonsulerna kan lämna ut ett pass som ansökts om på annan ort (exempelvis i Sverige eller på ambassaden i London). Mer information om att hämta ditt pass på konsulat här.

Senast uppdaterad 12 dec 2022, 13.53