Meny

Om oss

Sveriges ambassad i London har till uppgift att representera Sverige och den svenska regeringen i Storbritannien och att främja Sveriges intressen.

Ambassaden har en löpande tät dialog med brittiska företrädare, bland annat om samarbetet inom EU, och genom information och samverkan med kultursektorn, företag, försvarssektorn och andra myndigheter och organisationer.

Ambassaden tar varje dag emot många ansökningar om pass, visum till Sverige, registreringar av nyfödda/barn och handhar många myndighetsärenden.

På den svenska ambassaden i London arbetar ett 30-tal personer, varav ca 20 är lokalanställda och ca 10 är utsända från UD och tre från andra myndigheter. Ambassadör Torbjörn Sohlström är chef på ambassaden och här finns också ett kulturråd och en försvarsattaché.

I Storbritannien finns representation från Business Sweden, Visit Sweden, Svenska kyrkan och Svenska handelskammaren.

På flera orter i Storbritannien finns det även svenska konsulat som lyder under ambassaden.

Lediga tjänster och praktik

På grund av det rådande läget och osäkerhet inför sommaren och hösten kommer utlandsmyndigheterna inte att ta emot några praktikanter höstterminen 2020. Den nu pågående ansökningsprocessen avbryts därför omedelbart. Det är fortfarande möjlighet att söka praktik på UD:s enheter i Stockholm.

Mer information om praktikplatser i utrikesförvaltningen. 

 

Senast uppdaterad 05 aug 2020, 11.22