Om oss

Sveriges ambassad i London leds av ambassadör Stefan Gullgren och har till uppgift att representera Sverige och den svenska regeringen i Storbritannien.

På ambassaden i London arbetar ett 30-tal personer med en rad olika frågor. Här arbetar både utsända diplomater och lokalanställda.

Avdelningen för politik, ekonomi och handel

Har till huvuduppgift att representera Sverige i kontakten med brittiska företrädare inom en rad områden inklusive in- och utrikespolitik, säkerhetspolitik, EU-samverkan, ekonomi, m.m.

Avdelningen ansvarar även för att främja Sveriges intressen inom handel och att främja Sverigebilden i allmänhet, inklusive kommunikation.

Försvarsavdelningen

Försvarsavdelningen är en del av den svenska Försvarsmakten och har som uppgift att stödja det militära samarbetet mellan Sverige och Storbritannien samt handlägga diplomatiska tillståndsärenden med svensk militär personal, svenska statsluftfartyg och svenska statsfartyg på brittiskt territorium.

Innovations- och forskningskontoret

Innovationskontoret öppnades 2022 och är en gemensam satsning av Klimat- och näringslivsdepartementet, Utbildningsdepartementet, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och Utrikesdepartementet. Kontoret har till uppgift att utveckla och främja samverkan mellan Storbritannien och Sverige inom life science, export och investering, forskning och innovation och regeringens samverkansprogram.

Konsulära avdelningen

Den konsulära avdelningen hanterar dagligen konsulära ärenden som rör svenska medborgare i Storbritannien, inklusive nödställda, dödsfall, registrering av nyfödda/barn, faderskapsärenden, samordningsnummer, passhantering, m.m. Avdelningen handlägger även vissa visumärenden och myndighetsärenden.

Kulturavdelningen

Ambassadens kulturavdelning främjar spridning av svensk kultur i Storbritannien, inklusive litteratur, konst, dans, musik, film och teater samt verkar för att etablera kulturella förbindelser och samarbeten mellan länderna. 

Övriga organisationer med Sverigekoppling i Storbritannien

Jobba på ambassaden

Lediga tjänster på Sveriges ambassad i London publiceras här.

Praktik på ambassaden utlyses två gånger per år. Mer information om praktikplatser i utrikesförvaltningen här.

Senast uppdaterad 24 apr 2023, 10.15