Om oss

Sveriges ambassad i London har till uppgift att representera Sverige och den svenska regeringen i Storbritannien och att främja Sveriges intressen.

Ambassaden har en löpande tät dialog med brittiska företrädare, bland annat om samarbetet inom EU, och genom information och samverkan med kultursektorn, företag, försvarssektorn och andra myndigheter och organisationer.

Ambassaden tar varje dag emot många ansökningar om pass, visum till Sverige, registreringar av nyfödda/barn och handhar många myndighetsärenden.

På den svenska ambassaden i London arbetar ett 30-tal personer, varav ca 20 är lokalanställda och ca 10 är utsända från UD och tre från andra myndigheter. Ambassadör Mikaela Kumlin Granit är chef på ambassaden och här finns också ett kulturråd, ett innovationsråd och en försvarsattaché.

I Storbritannien finns representation från Business Sweden, Visit Sweden, Svenska kyrkan och Svenska handelskammaren.

På flera orter i Storbritannien finns det även svenska konsulat som lyder under ambassaden.

Lediga tjänster och praktik

Lediga tjänster: Handläggare med fokus på Sveriges kandidatur till IMO:s råd 2024–2025, tillfällig tjänst

Sveriges ambassad i London söker en engagerad och utåtriktad handläggare med ansvar för att stödja ambassadens arbete med Sveriges kandidatur till den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s råd för perioden 2024–2025. IMO:s råd är det verkställande organet inom IMO. Valen kommer att hållas i IMO:s generalförsamling i London i december 2023. Genom deltagande i rådet har Sverige möjlighet att påverka hur IMO styrs, dess budget och strategiska inriktning.


Tjänsten innebär aktivt utåtriktat arbete gentemot IMO:s medlemsländer, bland annat genom att synliggöra Sveriges bidrag till den internationella sjöfarten och framhålla Sveriges värderingar. Arbetet innebär också täta kontakter med Regeringskansliet i Stockholm och administration av röstbyten och diplomatisk kommunikation.


Handläggaren ska, i samverkan med Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och Transportstyrelsen, delta i och genomföra evenemang i syfte att främja Sveriges IMO-kandidatur. Vidare innebär rollen ansvar för att utveckla och bibehålla nära kontakter med IMO:s sekretariat och medlemsländer som finns representerade i London. Dessutom förväntas handläggaren bidra aktivt till ambassadens kommunikationsaktiviteter. Målet är att skapa intresse och förtroende för Sverige som sjöfartsnation.


Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid till den 31 december 2023. Tillträde så snart möjligt eller enligt överenskommelse. Tillstånd att arbeta i Storbritannien, exempelvis i form av settled eller pre-settled status, är ett absolut krav. Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inrättas.


Vi söker dig som har:
- Förmåga att arbeta självständigt
- Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
- Förmåga att anpassa sig till varierande miljöer och upprätthålla effektiva arbetsrelationer på alla nivåer med människor med olika språk, nationaliteter och kulturella bakgrunder
- Organisationsförmåga och noggrannhet
- Intresse för och erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg
- Akademisk examen med några års arbetserfarenhet

Du är utåtriktad, samarbetsvillig, initiativrik och van vid ett högt tempo. Erfarenhet av att arrangera evenemang är en merit.
Ytterligare information om tjänsten lämnas av ministerrådet Åsa Theander. asa.theander@gov.se.
Vi vill ha din ansökan samt CV senast den 31 mars. Märk din ansökan ”Handläggare IMO” och sänd den till ambassadens organisatoriska brevlåda, ambassaden.london@gov.se eller till:

Embassy of Sweden
11 Montagu Place
London W1H 2AL

Praktik: Mer information om praktikplatser i utrikesförvaltningen. 

Senast uppdaterad 20 sep 2022, 10.16