Jag behöver en passtid - hur gör jag?

26 feb 2024

Ambassaden får många frågor från svenskar som behöver förnya sina pass och inte vet hur de ska gå tillväga. Här reder vi ut de alternativ för passansökan som finns för dig som svensk medborgare i Storbritannien.

Som svensk medborgare i Storbritannien har du ett flertal alternativ när det kommer till att ansöka om pass. Ambassadens konsulära avdelning fungerar framförallt som en kompletterande passmyndighet och är inte utrustad att utfärda pass åt alla svenska medborgare i Storbritannien. Det är därför viktigt att du är medveten om alla alternativ som finns tillgängliga för dig, samt att du är ute i god tid.

De alternativ som finns för passansökan, bortsett från att göra passansökan från ambassaden, är:

Denna lista är uttömmande och undantag görs i regel inte. 

Kom ihåg att oavsett var du ansöker om pass behöver du ha med dig all nödvändig dokumentation. Mer information och länkar till de blanketter du behöver ha med dig återfinns här.

Har du fler frågor om pass utomlands? 

Se vanliga frågor och svar om pass.

Senast uppdaterad 22 sep 2023, 16.50